POISTOT (HO 19.11.2015)

Joka etusivulle! - Mainosnauha 10 000:lla sivulla! - Nettisanomat-sivustojen käynnit: 2014 joulukuu 147555


HELMIKUU 2015 - Sunnuntai 2015-02-08 - JYVÄSKYLÄ 2006: TAMMIKUU - ELOKUU - Nro: B3

Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.

Arkistokirjoituksia ja kuvia Jyväskylästä, sen nyt eläkkeelle jäävästä kaupunginjohtaja Markku Anderssonista ja vielä edeltäjän Pekka Kettusen erorahaprosessista. Myös hiukan muitakin henkilöitä mm. tässä erityisesti liikenneministeri Susanna Huovinen, jonka päätös lopetti Sävelradion. Paljon myös opintotukiasiaa ja vanhustenhoitoasiaa on mukana. Onpa täällä vieraileva kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Helsingistä kertomassa toimintansa perusteista. Kriittinen ja mitään tekstiä tai kuvia poisjättämätön tarkastelu kronologisessa järjestyksessä alkaen maaliskuusta 2004.


200601.01.2006 tammikuun sunnuntaina klo 08.59. Kuva. "Herää Suomi!". Pertti Manninen. Sarjasta "He rakensivat tämän maan".
Nettisanomat sunnuntaina 1.1.2006

Helsingin Sanomat maanantaina 27. joulukuuta 2004. Vieraskynä.

“Ote vanhustenhuollon arkipäivästä kirvonnut.

Kotihoitoa tulisi kehittää vastaamaan yksilöllistä avuntarvetta, kirjoittavat Elli Ahonen ja Anja Lehtonen. Vanhuspolitiikkaa ja vanhusten palveluja koskevia strategioita on viime vuosina tehty sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla ja on syytäkin tehdä. Ohjelmissa painotetaan kaikkien hallintokuntien vastuuta ja korostetaan kotihoidon ja palvelujen laatua. Mutta onko vaarana, että riittävän korkealta katsottuna kaikki kissat näyttävät harmailta”? Vastaako vanhustenhuolto enää arkipäivän tarpeisiin? Vanhusten palvelujen tilaa kuvaava palaute ja tilastot eivät ole mairittelevia. Sosiaali- ja terveyspalveluja saavat kotihoidon asiakkaat ovat vähentyneet kaiken aikaa. Vielä vuonna 1990 kodinhoitoapua sai 32 prosenttia yli 75-vuotiaista, nyt 19 prosenttia Säännöllisesti kotihoitoa saa enää 12 prosenttia ikäluokasta.

Itä-Suomen lääninhallituksen tekemien selvitysten mukaan päivittäistä apua tarvitsee kuitenkin jopa 30 prosenttia yli 75-vuotiaista ja 50 prosenttia yli 85-vuotiaista. Nyt apua saavat pääasiassa henkilöt, jota ovat huonokuntoisia ja tarvitsevat apua runsaasti. Päivittäisen kotiavun saanti edellyttää usein myös, että vanhus muuttaa asumaan taajamaan. Vanhusten kotihoidosta puuttuu intensiivisesti toteutettu kuntouttava työote, joka auttaisi vanhusta suoriutumaan kotona ja hidastaisi hänen kuntonsa heikkenemistä. Kotihoitoa tulisi kehittää vastaamaan asiakkaan yksilöllistä avuntarvetta niin, että hänen turvallisuuden tunteensa vahvistuisi.

Palvelu paranisi, jos työntekijät olisivat pysyviä, jos heillä olisi yhteneväinen käsitys työstä ja sen tavoitteista ja jos sovittuja käyntiaikoja noudatettaisiin. Kotihoidossa työ rajataan kuitenkin niin tiukasti, että asukas voi jäädä viikoiksi suihkuttamatta, kun viesti työntekijältä toiselle ei siirry. Työn sisällöksi ehkä hyväksytään vain pieni osa asiakkaan tarpeista ja hänen toivomansa palvelukokonaisuus on vain tekstinä hyväksytyssä hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Kiireisen kotihoidon työntekijän tehtävä on antaa asiakkaalle perushoito, mutta ei enää siivota, huolehtia hänen puhtaudestaan, monipuolisesta ravinnostaan, ulkoilustaan tai seuran tarpeestaan. Niitä varten ovat yksityiset siivousfirmat, pyykkipalvelut, ateriapalvelut ja ystäväpalvelu, joiden yhteysnumeroita asiakkaalle annetaan.

Markkinahintaisten palvelujen käyttö jää kuitenkin usean vanhuksen osalta vähäiseksi, koska pienin eläke ei niihin riitä tai vanhus ei enää kykene ottamaan yhteyttä palvelujen tarjoajiin. Kunnissa tulisikin räätälöidä asiakkaalle hänen maksukykyynsä suhteutettu palvelukokonaisuus ja varmistaa yhteys eri palvelujen tuottajiin. Vähintäänkin sosiaalihuollon kodinhoitoavun ja terveydenhuollon kotisairaanhoidon tulisi olla yhteydessä toisiinsa. vielä parempi on, jos koordinoinnin piiriin tulisivat myös yksityinen sektori ja järjestöt.

Yhteistyön torpedoivat viime kädessä tietojärjestelmien suojat. Tietojärjestelmiin pitäisi voida siirtää kaikki kotihoidon asiakkaan tiedot, olipa kyseessä terveydenhuolto tai sosiaalihuolto. Näin jokainen auttaja huomioisi asiakkaan kokonaisvaltaisen hoidon tarpeet, eivätkä tietojen käsittelyn ehdot säätelisi toimintaa.

Onko ylipäänsä järkevää ylläpitää kaksinapaista kotihoitojärjestelmää, jossa asiakkaan luona käy useita erilaisen työorientaation omaavia työntekijöitä? Toisen asteen hoitajakoulutuksen saanut opiskelija olettaa työnsä perustuvan kokonaisvaltaiseen asiakkaan auttamiseen, mutta valmistuttuaan hän kohtaa viipaloidun työsaran ja viipaloidut asiakkaan tarpeet. Kotihoidon sisällöllinen ja menetelmällinen uudistaminen lisäisi myös työntekijän tyytyväisyyttä työhönsä ja lähentäisi häntä asiakkaaseen.

Laitoshoidossa vanhusten yöaikaisesta turvallisuudesta saattaa vastata vain yksi työntekijä jopa yli 50-paikkasissa laitoksissa. Mikä on laitoshoidon laatutaso, jos yö aloitetaan alkuillasta lääkkeiden avulla ja wc:ssä käynnit ovat vuodepotilaalle harvinaisia? Vanhustenhuollollemme laadittiin muutamia vuosia sitten laatusuositukset, joissa hyvän hoidon kriteereiksi määritellään palveluista tiedottaminen, osallistuva suunnittelu, vanhuksen tarpeet ja henkilöstömäärät. Tulisiko laatia myös arkipäivän laatua kuvaavat tekijät, joita jokaisen työntekijän on helppo mitata ja joiden pohjalta henkilöstötarvetta voitaisiin perustella?

Vanhustenhuollon asiakkaalla tulee olla oikeus käydä wc:ssä minä vuorokauden aikana tahansa. Hänellä on oikeus saada lämmintä ruokaa ja syödä omaan tahtiinsa, hengittää raitista ilmaa, pysyä puhtaana ja osallistua toimintaterapiaan sekä pitää yhteyttä laitosta edeltävään elämäänsä. Asiakas ei itse kykene seuraamaan tai jatkuvasti vaatimaan, että tällaiset perusasiat toteutuvat.

Järjestämällä laadukkaan vanhustenhuollon maksamme kunniavelkaamme ihmisille, jotka ovat luoneet nykyisen suomalaisen hyvinvoinnin edellytykset. Erityisen ajankohtaista on kehittää kotipalveluja. Se onnistuu ainoastaan lisäämällä kotipalvelujen työvoimaa ja apuvälineitä ja uudistamalla työkäytäntöjä. Se taas edellyttää poliittista tahtoa siellä, missä valtakunnallisia ja kunnallisia päätöksiä tehdään ja innovatiivisuutta siellä, missä vanhustenhuoltoa toteutetaan.

Elli Aaltonen. Anja Lehtonen.
Kirjoittajista Aaltonen on yhteiskuntatieteiden tohtori ja sosiaalineuvos. Lehtonen on yhteiskuntatieteiden maisteri ja lääninsosiaalitarkastaja.”

Ote vanhustenhuollon arkipäivästä kirvonnut. Vieraskynä. Helsingin Sanomat maanantaina 27. joulukuuta 2004.

http://www.nettisanomat.com/2006/01/01/etusivu.htm#otekuva

2006

Sanomisen ja julkaisemisen
vapautta vuodesta 1999.

John Lennon   Double
Fantasy   Yoko Ono.

 

Maanantaina 2. tammikuuta 2006. Etusivu. Nro 449.
Nettisanomat toivottaa lukijoilleen onnellista vuotta 2006!

Kuvasarja:
Jouluksi kotiin,
alkumatka torstaina 22.12.2005.
Kuvat: Pertti Manninen torstaina 22.12.2005 klo 12:30 -14.25. Jyväskylä.
Ensimmäinen kuva hiukan aiemmin Laukaassa.
1-sarja. "Häikäisevästä kirkkaudesta siniseen hetkeen." 
Isonna!

Kertomus tulossa! -
100 kuvaa lisää tulossa!

http://www.nettisanomat.com/2006/01/02/etusivu.htm

2006

Tutkija Jouko Karjalainen Stakesista kommentoi köyhyyttä Ylen Päivän peilissä maanantaina 02.01.2006: " ... näiden vähimmäisturvaetuuksien tason korottaminen ne on jääneet kiistattomasti jälkeen muusta kustannuskehityksestä".

$ $ $Nettisanomat tiistaina 03.01.2006

Tutkija Jouko Karjalainen Stakesista
kommentoi köyhyyttä
Ylen Päivän peilissä maanantaina 02.01.2006. Haastattelijana toimittaja Elina Majakari. Haastattelu kokonaisuudessaan:

Majakari
Meillä on uudenlaista köyhyyttä sanoi presidentti tuossa uudenvuoden puheessaan mitä arvelette hänen tarkoittavan
Karjalainen
No uudenlaista siinä varmasti on se että että pitkään jatkunut talouskasvu on aina aikaisempina vuosikymmeninä merkinnyt myös sitä että köyhien köyhätkin ovat päässeet mukaan siihen talouskasvun vanaan ja ja köyhyys on vähentynyt meillä vuoskymmen juuri talous taloudellisen kasvun myötä nyt 90-luvun puolivälin jälkeen talouskasvu näyttää toimivankin niin päin että että rikkaat rikastuvat ja kaikkein köyhimmät ovat pudonneet kyydistä tämä nyt saattaa olla yks yks puoli sitä tasavallan presidentin tarkoittamaa uudenlaista köyhyyttä toki köyhyys on sitten myös sitä vanhaa tuttua ikuista rahanpuutetta ja kaikennäköstä puutetta siinä suhteessa köyhyys on varmasti samannäköstä kuin aina ennenkin
Majakari
Tuloerot ovat kasvaneet ja pitkäaikaistyöttömyys näyttää aivan toisenlaiselta kuin 80-luvulla
Karjalainen
Se on sitä uudenlaista köyhyyttä asia jo johon ollaan jouduttu tottumaan suomalaisen hyvinvointivaltion itse asiass pohjoismaisen hyvinvointivaltion keskeinen ajatus on ollut täystyöllisyyden ylläpito ja näyttää siltä että täs suhteessa hyvinvointivaltiomme lupaus ei toimi
Majakari
Miten köyhyys määritellään
Karjalainen
Voidaan löytää toistakymmentä erilaista määritelmää mä oon tottunut täss yhteydess toimittajalle vastaamaan tähän vastaamaan tekemällä vastakysymyksen minkä luvun haluatte koska se köy köyhien määrä ja suhteellinen väestöosuus voidaan todellakin mi mitata yli kymmenellä eri tavalla ja ja tulokset todella vaihtelevat hyvin paljon
Majakari
Mutta Suomessa sanotaan olevan jopa puoli miljoonaan köyhää viidestä kymmeneen prosenttia miten se silloin on määritelty kuka on köyhä
Karjalainen
No taustalla on varmaan tulonjaosta johdettu köyhyysaste ja joka tällä hetkellä määritellään EU-standardin mukaan 60 prosentiksi mediaanitulosta elikkä keskimmäisen tulonsaajakotitalouden tulosta 60 prosenttia on se se raja jonka alle jäävät ovat sitten tulevat määritellyiksi köyhiksi
Majakari
Yhtä ihmistä kohden noin 800 euroa kuussa on tämä köyhyyden raja
Karjalainen
Yksikköä kohden joo kyllä
Majakari
No köyhyyden juuret ovat tuolla 90-luvun lamassa eikö vain Karjalainen
No aika paljon niiss juuriss on toki siellä toki on niin että köyhyyttä meill on kuitenkin ollu aina niinku sanoin niin niin aina 60 luvulta lähtien köy köyhien määrä ja köyhyysaste on ollu ollu laskussa nyt se sitten laman myötä kääntyi uudestaan nousuun ja pitkittyneen työttömyyden ennen muuta pitkäaikaistyöttömyyden myötä näyttää siltä että ett meille on niinku syntynyt tietty työmarkkinoilta syrjäytettyjen köyhien köyhienluokka
Majakari
Tässä on tämä rakennemuutos taustalla laman jälkeen vaikka työllisyys parani niin siellä työmarkkinat muuttuivat
Karjalainen
Joo siis meill on häipynyt kokonaisia teollisuuden aloja ammattialoja koulutuksen merkitys työmarkkinoille pääsyssä on on kasvanut entisestään itse asiass nuorten työmarkkinoille pääsy on paljon hankalampaa kuin vielä 20 15- 20 vuotta sitten joka näkyy tämmäsenä lyhyt lyhytaikaisena toistuvaisköyhyytenä muun muass toimeentulotuensaajien määrässä
Majakari
Entä teknologinen muutos kehitys miten se on vaikuttanut
Karjalainen
On selvää että ett tietoteknologian kehitys on on kyllä mullistanut työmarkkinat aika aika perusteellisesti ehkä perusteellisemmin kuin tää paljon puhuttu kiinailmiö toistaseks on pystynyt tekemään
Majakari
Elikkä on hävinnyt ihan tämmöisiä ammatteja työmarkkinoilta joihin ei ehkä niin mainittavaa ammattitaitoa tarvittu
Karjalainen
Joo meillä on hävinnyt tämmäset niinku sekatyömiestyyppiset ammatit ja ehkä korvautuneet kaupan osa-aikatöillä johon ei kyllä niillä vanhoilla sekatyömiehillä ole kyllä mitään asiaa
Majakari
Tutkija jouko karjalainen stakesista keitä tämä suomalainen köyhyys koettelee eniten
Karjalainen
No pitkäaikaistyöttömiä joi joista aika moni on jo vähän ikääntyneempi yli 50 vuotiaita ja sii siinäkin suhteessa työmarkkinoille takaisinpääsy on on varsin vaikeaa ja sit toisaalta työmarkkinauran alussa olevat nuoret myös opiskelijat kokevat usein tilapäisköyhyydeks kutsuttua köy köyhyyttä joidenkin kohdalla siit tulee kyllä pysyvämpikin olotila määräaikaiset työsuhteet on on yks ehkä tämmöinen uudentyyppinen köyhyyden köyhyyden ilmentymä ja sitten osa-aikatöiden lisääntyminen joka merkitsee sitä että sillä osa-aikaisella palkalla ei kertakaikkiaan perhettä tai edes yhdenhengen kotitaloutta kykene elättämään ja silloin tarvitaan sitten sosiaaliturvaa siihen tueks täss suhteessa tilanne on on valitettavasti sanmannäkönen kuin esimerkiksi yhdysvalloissa on jo vuosikymmeniä ollu
Majakari
Syrjäytyminen se varmaan koettelee vanhempaa väestöä maaseudulla myöskin
Karjalainen
Joo silloin varmaan puhutaan voidaan puhua konkreettisesti puhua tämmösest niinku erillään olemisesta tai yhteyksien menettämisestä ja niin se parhaiten se sinänsä kiistanalainen käsitys sopii just just maaseudun yksin yksineläviin ihmisiin joiden oikeastaan kaik kaikkien niinku palvelujen ja tuen tarve on saattaa olla kymmenien kilometrien päässä
Majakari
No jos saisitte lobbailla köyhien puolesta niin niin mitäs sanoisitte päättäjille miten tätä köyhyyttä voi parantaa poistaa
Karjalainen
No mun mielestä ne tulokset jotka tällä työvoiman tarjontaan perustuvall työllisyyspolitiikalla on on saavutettu on sen verran kyseenalaisia et et kysyntätekijöitä elikkä työpaikkoja järjestämistä kyll valtiovallalta entistä enemmän odotan se on ollut kuitenkin se vanha tapa jolla jolla työllisyyttä on hoidettu no näissä eu-oloissa se ei o sitä ei ole helppo käyttää siinä on on aika kovat kovat rajoitteet laitettu mutta se se mikä nyt välittömämmin tietysti köyhien asemaa paras on näiden vähimmäisturvaetuuksien tason korottaminen ne on jääneet kiistattomasti jälkeen muusta kustannuskehityksestä
Majakari
Ja täss on varmaan nämä kaksi ryhmää nuoret koulutusta heille ja sitten pitkäaikaistyöttömät
Karjalainen
joo
Majakari
Ovatko ne ne pää
Karjalainen
Joo kyllä puhutaan nimenomaan työmarkkinatuen ja toimeentulotuen tasosta sillon kun me puhutaan näistä perusetuuksista
Majakari
No miten näette sen kuinka vakavasti köyhyysongelma otetaan tuolla Arkadianmäellä
Karjalainen
Hym kyllä mä uskon että se vakavasti otetaan mutt tahtoo olla nyt vaan niin että asioiden tärkeysjärjestys on ehkä vähän toinen kuin se oli oli vielä 80 luvulla ja 70 luvulla ett ett nyt on aika vahva usko siihen että esimerkiksi tuloerojen kas kasvattamisella voidaan ylläpitää korkeeta taloudellist kasvua ja sitä kautta sitten poistaa myös sosiaalisia ongelmia ja köyhyyttä sosiaalipolitiikan niinku tutkimustradition näkökulmasta semmoselle uskolle ei ole kauheesti perusteita mut mut semmonen usko näyttää val vallanneen alaa päättäjien keskuudessa
Studiotoimittaja.
Näin kommentoi tutkija jouko karjalainen stakesista toimittajana oli elina majakari sitten työvoiman vuokrausta…

Tutkija Jouko Karjalainen Stakesista
kommentoi köyhyyttä Ylen Päivän peilissä maanantaina 02.01.2006. Haastattelijana toimittaja Elina Majakari.
Nauhalta purkanut Pertti Manninen.

Lue myös mm!

Pääkirjoitus: köyhyyden määritelmän kritiikki.
Nettisanomat torstaina 29.03.2001.

http://www.nettisanomat.com/2006/01/03/etusivu.htm#kommentoi

2006

   Nettisanomat keskiviikkona 18.01.2006. Nro 465. 

 
"Tosi muoti". 18.01.2006 tammikuun keskiviikkona klo 14.47. Kuva Pertti Manninen. Jyväskylä. Torikeskus.

http://www.nettisanomat.com/2006/01/18/etusivu.htm

2006

   Nettisanomat torstaina 19.01.2006. Nro 466. 


"Uusi presidenttikauppa".
14.12.2005 joulukuun keskiviikkona klo 14.56. Kuva Pertti Manninen. Jyväskylä. Café Niinistö. Avajaiset? 

http://www.nettisanomat.com/2006/01/19/etusivu.htm

 2006

Sanomisen ja julkaisemisen
vapautta vuodesta 1999.
Ajankohtainen kuva:  "Presidentillinen välipala"

John Lennon   Double
Fantasy   Yoko Ono.

 

Lauantaina 21. tammikuuta 2006. Etusivu. Nro 468.
Nettisanomat toivottaa lukijoilleen onnellista vuotta 2006!

 
 

Nettisanomat lauantaina 21.01.2006.Muut lehdet.
 
Huipputason tietämättömyyttä
Ylioppilaslehti perjantaina 13.01.2006. Pääkirjoitus. Esa Mäkinen.

"Viime vuoden aikana internetistä on tullut merkittävin paikka sananvapauden rajankäynneille. Joulukuun lopussa oululainen bloggaaja sai tuomion kunnianloukkauksesta. Tapaus on yksi ensimmäisistä Suomessa. Herjaus oli sen verran rankkaa, että tuomio ei ole yllättävä.Sen sijaan valtiovallan haaveet netin ennakkosensuurista ovat huolestuttavia.

Kulttuuriministeri Tanja Karpela (kesk.) on vaatinut kouluihin ja kirjastoihin ohjelmia, jotka estävät surffailun määrittelemättömillä törkysivuilla. Kukaan ei edelleenkään tiedä, mitä todella sensuroitaisiin - eikä ministeri sitä ole pystynyt kertomaan.

Liikenneministeri Susanna Huovinen (sd.) vaatii nettioperaattoreita sensuroimaan vapaaehtoisesti lapsipornoa. Ministeriön kaavailemat menetelmät ovat sellaisia, jotka sensuroisivat paljon kunniallisiakin sivuja. Karpelan ja Huovisen ehdotuksia lukiessa tulee mieleen, että ministerit eivät ymmärrä ehdotuksistaan tai tekniikasta yhtään mitään. Lasten suojelun eteen pitäisi tehdä jotain - ei sen väliä, että ehdotukset eivät toimi. Silläkään ei ole väliä, että ehdotukset haittaavat kunniallista netin käyttöä huomattavan paljon. Viimeisen parin vuosikymmenen aikana Suomi on muuttunut vapaamieliseksi maaksi. Samaa sukupuolta olevien avioliitot ja naispappeus ovat esimerkkejä valistuneesta näkemyksestä, jonka mukaan ideologismoraalisin syin ei saa rajoittaa kenenkään vapautta.

Lasten ja nuorten suojelu on yksi viimeisiä asioita, joihin kaappikonservatiivit voivat vedota kurivaatimuksissaan. Lasten suojelu on kuin huumeiden vastustaminen: hyvä vihollinen, jonka kritisoijat ovat automaattisesti väärässä. Internet on paras asia, mitä demokratialle ja kansalaisvaikuttamiselle on tapahtunut. Antiikin ihanteen mukaisesti kaikilla pitäisi olla oikeus lausua mielipiteensä julkisella paikalla. Kun yhteisöt ovat laajentuneet, käytännössä vain pieni joukko on pystynyt sanomaan mielipiteensä.

Netin myötä on kehittynyt moderni versio kreikkalaisesta torista. Kaikilla on jälleen mahdollisuus puhua ja tulla kuulluksi.Täydellisen vapauden mukana seuraa myös pahuus. Miljoonien hyvien asioiden lisäksi netistä löytyy myös kaikki se saasta, mitä ihmiskunta voi saada aikaan. Lapsiporno ja esimerkiksi teloitusvideot ovat helposti kaikkien saatavilla.
Pahuus on kuitenkin olennainen osa ihmisyyttä. Ei lapsiporno tarvitse nettiä ollakseen olemassa. On lyhytnäköistä ajatella, että ongelmia ratkaistaan ampumalla viestinviejä. Netin ongelmien kanssa pähkäilevien viranomaisten pitäisi muuttaa kokonaan ajattelutapaansa. Netissä julkaiseminen on täysin samanlaista julkaisemista kuin lehden tai kirjan painaminen. Toki pienempää, mutta nykypäivänä aivan yhtä merkityksellistä.
Vastuun pitää olla verkkosivun julkaisijalla. Esa Mäkinen

Ylioppilaslehti perjantaina 13.01.2006. Pääkirjoitus. Esa Mäkinen.


Nettisanomat 6,5 vuotta sitten:


Uusi demokratia on täällä nyt!
Nettisanomat torstaina 19.08.1999. Pääkirjoitus. Pertti Manninen.

Suomen perustuslaissa ja hallitusmuodossa itsenäisyytemme aluksi julistettiin ylväästi mielipiteen ja julkaisemisen vapaus kaikille kansalaisille kuuluvaksi perusoikeudeksi.

Historia on välillä kääntänyt kasvonsa tälle ylevyydelle, ja kirjapainoja on tuhottu ja toimittajia vangittu vuosien kuluessa.Julkaisemisen vapaus on ollut kuitenkin käytännössä teoriaa, sillä painotuotteen tekeminen on ollut sen verran arvokasta puuhaa, ettei siihen kaikilla ole ollut mahdollisuutta. Viimeistään julistaminen on kuitenkin tyssännyt jakelemisen vaikeuteen.

Lehtien yleisönosastot ovat tietenkin arvokkaita väyliä mielipiteen ilmaisuille ja hyvässä lehdessä mielipiteiden runsaus näkyy ja sen annetaan näkyä. Mutta viime kädessä lehden omistaja päättää, mitä lehdessä julkaistaan ja piste.Oikein kriittisellä hetkellä sananvapaus horjuu ja kaikkien mielipiteiden ei anneta tulla julkisuuteen.
Hyvänä, tai pikemminkin pahana, esimerkkinä oli EU-äänestystä edeltävä aika, jolloin kriittisten mielipiteiden esittäjien suut tukittiin. Ei julkaistu erimielisten kirjoituksia.

Tähän syntiin lankesi mm. Suomen Päälehti*, joka ajoi Suomea EU:hun kuin käärmettä pyssyyn! Vasta nyt Uusi demokratia on todellisuutta julkaisemisen ja sanomisen vapaudessa. Internet on tuonut mahdollisuuden lähes jokaiselle. Tästä Nettisanomat on esimerkki: kerran viikossa mielipiteet esille kaikkien luettaviksi.

Jotta kuitenkin pysyttäisiin maanpinnalla tähän lopuksi kaksi aikaisemmissa numeroissa julkaistua dilemmaa:

Dilemma: Kuinka kirjoittaa sellaisille ihmisille, joilla ei ole välinettä tämän lukemiseen?
Kuinka kirjoittaa sellaisille ihmisille sellaisten ihmisten asioista, joista he eivät välitä? (29.07.99)

Dilemma2: Miten nämä sivut voivat löytyä valtamerestä tai sen pohjalta? (05.08.99)

(Nettisanomat 17.08.99 pm) Tämän Nettisanoman suunnitteli, toimitti ja kirjoitti jutut sekä valokuvasi Pertti Manninen.

* Helsingin Sanomat

http://www.nettisanomat.com/2006/01/21/etusivu.htm

2006

   Nettisanomat sunnuntaina 22.01.2006. Nro 469.      


30.12.2005.
Perjantaina 30. joulukuuta 2005. klo 14:20.
Kuva: "ALE ". Kuva Pertti Manninen. Jyväskylä. Väinönkatu. KOKO Fashion. Tommy Hilfiger. 

http://www.nettisanomat.com/2006/01/22/etusivu.htm

 

2006

Sanomisen ja julkaisemisen
vapautta vuodesta 1999.

Ajankohtainen kuva  presidentillinen välipala

 

  Perjantaina 27. tammikuuta 2006. Etusivu. Nro 474.
Nettisanomat toivottaa lukijoilleen onnellista vuotta 2006!

Nettisanomat perjantaina 27.01.2006

1. pääkirjoitus: "Työllisyysaste kasvoi ja työttömyysaste kasvoi". Semantiikkaa 1.

2. pääkirjoitus: "Työttömyys on vähentynyt hitaasti, työttömiä oli 3000 enemmän kuin vuosi sitten". Semantiikkaa 2.


"Työtä kaikille!"
Kuva Pertti Manninen. Isonna!

Nettisanomat perjantaina 27.01.2006.

1. pääkirjoitus: "Työllisyysaste kasvoi ja työttömyysaste kasvoi". Semantiikkaa 1.

"Työllisyysaste kasvoi” ja “työttömyysaste kasvoi". Yle-radion uutisissa tiistaina 24.01.2006 klo 16 särähti tällaisia lauseita korvaan. Tehdessäni joku aika sitten pieniä tilastollisia selvityksiä, muistin että työttömän vastakohta on työllinen, ihmettelin tätä sekoilua ja ajattelin miettiä asiaa joskus myöhemmin. Tarkistin käsitykseni sitten tilastosta Väestön pääasiallinen toiminta alueittain. Muistikuvani oli oikea: työtön on työllisen vastakohta.

No mistä sitten on kysymys? No ei sitten muusta kuin työllisyys ei olekaan enää työttömyyden vastakohta vaan jotakin muuta!

No mistä sitten on kysymys? No ei sitten muusta kuin työllisyys ei olekaan enää työttömyyden vastakohta vaan jotakin muuta!

Olin onnellinen, kun ratkaisin tämän ongelman, jos se joku ongelma nyt oli. Minulle ehkä oli, kun näin vaivaa tuoda sen esille. Mutta häh häh en enempää vaivaakaan nyt sillä päätäni, koska maassamme on varmasti satoja valtiolta palkkaa saavia virkailijoita, jotka osaavat selittää asian.

Tässä vain toivomus kaikkien virkailijoiden pomolle: Työministeri Tarja Filatov, määrätkää joku virkamies selittämään miksi asia on näin ja määrätkää virkakieltä selkiyttämään asia! Vaatimukseni on siis: vastakohtaparit työtön-työllinen ja työttömyys-työllisyys olisivat yhteensopivia.

Siis niin että yksilö työtön kuuluisi työttömien luokkaan, jolla olisi ominaisuus työttömyys ja vastaavasti työllinen kuuluisi työllisten luokkaan, jolla olisi ominaisuus työllisyys.

 

2. pääkirjoitus: "Työttömyys on vähentynyt hitaasti, työttömiä oli 3000 enemmän kuin vuosi sitten". Semantiikkaa 2.

"Työttömyys on vähentynyt hitaasti, työttömiä oli 3000 enemmän kuin vuosi sitten". Tällaista kertoi vuorostaan TV1:n Viiden talous niinikään tiistaina 24.01.2006 klo 17.05. Tämä nyt menee tietenkin jonkun piikkiin, mutta tämän voi ymmärtää.

1. Työttömyyden vähentyminen on ollut negatiivista (matemaattisessa mielessä).

2. Kyseessä olevaa lukua on verrattu johonkin tuntemattomaan eli näkymättömään, mutta kuitenkin mukana olevaan lukuun, jolloin on päästy hitaaseen vähentymiseen ja sitten on vain päälle töksäytetty tilanne vuotta aikaisempaan lukuun.

Vastuu oli sitten kuulijalla jos hän kiinnitti huomionsa väittämän ensimmäiseen osaan. Ehkä se oli tarkoitettu pääministerille tai jommalle kummalle opetusministerille. lukija saa vapaasti valita ja käyttää mielikuvitustaan, kumpi sen ymmärtäisi.

Politiikka on semantiikkaa, vanhempi politiikka sitten romantiikkaa.

Perjantaina 27.01.2006 Pertti Manninen.

http://www.nettisanomat.com/2006/01/27/etusivu.htm#1paa

2006

 

    Nettisanomat sunnuntaina 29.01.2006. Nro 476.      

Presidentinvaalit 2006. Tarja Halonen 51,8 % - Sauli Niinistö 48,2 % annetuista äänistä. Äänestysprosentti 77,1. Kuvassa nuoret naiset kiiruhtavat vaalipäivänä sunnuntaina 29.01.2006 klo 15.52 Tarja-kahvilaan muutamaa minuuttia ennen sen sulkeutumista klo 16. Kuva Pertti Manninen. Jyväskylä. Aaltosalin ovella. Korkea rakennus taustalla on Innova-talo ja ruskea lipallinen uusi Matkakeskus.


Presidentinvaalit 2006. Tarja Halonen 51,8 % - Sauli Niinistö 48,2 % annetuista äänistä. Äänestysprosentti 77,1. Kuvassa nuoret naiset kiiruhtavat vaalipäivänä sunnuntaina 29.01.2006 klo 15.52 Tarja-kahvilaan muutamaa minuuttia ennen sen sulkeutumista klo 16. Kuva Pertti Manninen. Jyväskylä. Aaltosalin ovella. Korkea rakennus taustalla on Innova-talo ja ruskea lipallinen uusi Matkakeskus.

http://www.nettisanomat.com/2006/01/29/etusivu.htm

2006

    Nettisanomat maanantaina 30.01.2006. Nro 477.      

Presidentinvaalit 2006. Tarja Halonen 51,8 % - Sauli Niinistö 48,2 % annetuista äänistä. Äänestysprosentti 77,2.  Kuvassa "Työväen presidentin" roihu leimahtaa hetkeksi valloilleen vaalipäivänä sunnuntaina 29.01.2006 klo 16.23 ohikulkijan kiiruhtaessa hakemaan sammutusvälineitä sisätiloista. Kuva Pertti Manninen. Jyväskylä. Café Niinistön ovella.
 


Presidentinvaalit 2006. Tarja Halonen 51,8 % - Sauli Niinistö 48,2 % annetuista äänistä. Äänestysprosentti 77,2.  Kuvassa "Työväen presidentin" roihu leimahtaa hetkeksi valloilleen vaalipäivänä sunnuntaina 29.01.2006 klo 16.23 ohikulkijan kiiruhtaessa hakemaan sammutusvälineitä sisätiloista. Kuva Pertti Manninen. Jyväskylä. Café Niinistön ovella. 

http://www.nettisanomat.com/2006/01/30/etusivu.htm

2006

    Nettisanomat keskiviikko 01.02.2006. Nro 479.      
Punainen jyrä ja porvariston hillitty charmi helmikuun keskiviikkona 01.02.2006 klo 13.20 Suomessa. Magic." 
Kuva 01.02.2006 helmikuun keskiviikkona klo 13.20. Kuva "
Punainen jyrä ja porvariston hillitty charmi helmikuun keskiviikkona 01.02.2006 klo 13.20 Suomessa. Magic." Kuva Pertti Manninen. Jyväskylä. Kauppakatu. Suljettu Café Niinistö.

Kuvasarja: "50 päivää, jotka värisyttivät Suomea".
"Uusi presidenttikauppa".14.12.2005 joulukuun keskiviikkona klo 14.56. - "Työväen presidentin" roihu leimahtaa hetkeksi valloilleen vaalipäivänä sunnuntaina 29.01.2006 klo 16.23. -
Punainen jyrä ja porvariston hillitty charmi helmikuun keskiviikkona 01.02.2006 klo 13.20 Suomessa. Magic."

http://www.nettisanomat.com/2006/02/01/etusivu.htm

2006

Sanomisen ja julkaisemisen
vapautta vuodesta 1999.

Ajankohtainen kuva  presidentillinen välipala

 

Torstaina 2. helmikuuta 2006. Etusivu. Nro 480.
Nettisanomat toivottaa lukijoilleen onnellista vuotta 2006!

 "Isä ja poika".

01.02.2006 helmikuun keskiviikkona klo 15.07. Kuva. "Isä ja poika illan hämärtyessä Macistä tullessa". Kuva Pertti Manninen. Jyväskylä. Hiljentynyt tori. Kertomus tulossa!

http://www.nettisanomat.com/2006/02/02/etusivu.htm#isajapoika

2006

   Nettisanomat lauantaina 04.02.2006.  Nro 482.   


04.02.2006 helmikuun lauantaina klo 19.28. "Koistinen". Kuva: Erika Manninen. Jyväskylä. Elokuvateatteri Fantasia. "Laitakaupungin laulujen" lopputekstien aikaan yleisön poistuessa täydestä salista.

"En minä tähän kuole".
Viimeiset vuorosanat kertovat Aki Kaurismäen elokuvan uskon selviytymiseen, kaikkeen siihen, mikä meidät pitää hengissä vaikka kuinka joutuisimme ympäristömme potkimaksi ilman omaa syytämme. Koististenkin on saatava elää unelmineen paremmasta ja ehkä lopulta yksinäisyydestä selviten. Aki Kaurismäki trilogian "Työttömyys - asunnottomuus - yksinäisyys eli rakkaudettomuus" päätöskuva. Tämän jälkeen luen Jarmo Valkolan arvostelun Keskisuomalaisesta ja valitsen laajasta esseestä yhden elokuvallisen arvion: "Kaurismäen ohjauksessa on klassista hehkua ja havainnoitua olemista, sillä kuvauksen, leikkauksen ja näyttelijäohjauksen myötä luodut elementit toimivat toisiaan tukien, mikä heijastuu kokonaisuuden puhuttelevuudessa." Jarmo Valkola: Pohjattoman yksinäinen mies. Keskisuomalainen perjantaina 03.02.2006. (viisi tähteä=maksimi). Pertti Manninen.  

http://www.nettisanomat.com/2006/02/04/etusivu.htm

2006

Nettisanomat lauantaina 25.02.2006. Etusivu.

Taklattuja! Tulossa!


24.09.2006. "Poliittinen skandaali sikiää nyt herkemmin. Julkisuus: Henna Virkkusen mukaan epäonnistunut kriisiviestintä on vauhdittanut ministerieroja." Keskisuomalainen perjantaina 24.02.2006.

Tarkasteltavina Kauko Juhantalo (henkilökohtaiset taloussotkut),  Arja Alho (Sundqvist-sopimus), Matti Aura (Sonera ja Pekka Vennamo), Suvi Lindén (valtionapu omalle golf-kentälle) ja Anneli Jäätteenmäki (Irak-tietovuoto).

Juttu: Tero Karjalainen.  Lisensiaattityö: Henna Virkkunen, tarkastajina Jukka Holmberg ja Ville Pernaa. Tulossa!

Kuvat Pertti Manninen.

http://www.nettisanomat.com/2006/02/25/etusivu.htm

2006


Sanomisen ja julkaisemisen vapautta
vuodesta 1999.
2006  N:o 493.  Koistinen

 

.
.

Kansainvälisen naistenpäivän pyöräilyä kirkkaan kirpeänä pakkaspäivänä Suomessa.

08.03.2006 maaliskuun keskiviikkona klo 15.13. Kuva Pertti Manninen, Jyväskylä.

2006


Sanomisen ja julkaisemisen vapautta
vuodesta 1999.
2006  N:o 501  Koistinen

 

Nettisanomat. Keskiviikko 19.04.2006.
"Tuntuu hyvältä kun voi vaikuttaa".19.04.2006. "Vaikuttavat". Kuva: Pertti Manninen.

"Tuntuu hyvältä kun voi vaikuttaa".

Keskisuomalainen. Uutiset. Keskiviikkona 19.04.2006.
"Keuruulaiset Milla-Maaria Hietanen ja Matleena Mikkonen ojensivat Tanja Karpelalle lähes 70 000 nimen adressin turvallisten ja opettavaisten lastenohjelmien puolesta.

. vetoomukseen, jossa vaaditaan television liian hurjien ja väkivaltaisten lastenohjelmien vähentämistä sekä niiden korvaamista paitsi tutuilla ja turvallisilla myös uusilla ja laadukkailla.

. Tytöt ryhtyivät keräämään vetoomukseensa nimiä viime lokakuussa sekä paperiversioina että Lasten asialla nettisivuillaan. Myös monet kaverit kotikulmilla ja kauempanakin heittäytyivät apulaisiksi.

. Tytöt toimittavat kansalaisadressin pikapuolin myös ainakin lapsiasiamies Maria Kaisa Aulalle sekä MTV3:lle ja Neloselle. Tiedoksi he saattavat sen niin ikään Yleisradioon."

Kuvateksti: "Kulttuuriministeri Tanja Karpela tutkiskeli Matleena Mikkosen (vas,) ja lähihoitajaopiskelija Mille-Maaria Hietasen hänelle ojentamaa kirjaa, jossa melkein 70 000 ihmistä vetoaa väkivaltaisten lastenohjelmien kitkemiseksi televisiokanavilta. Kuva; Jukka Uotila". Keskisuomalainen. Päivi Liimatainen. Helsinki. Keskiviikkona 19.04.2006.

Pääkirjoitus.
Jaloa tiedonvälitystä.

Turvallisten ja opettavaisten lastenohjelmien puolesta-adressista kerrottiin myös Ylessä, radiossa ja ehkä myös Keski-Suomen uutisissa eilen tv:ssä (epävarma muistikuva). Tietenkin ehkä myös muualla, näitä vain seurasin.

Tänään tästä adressista ei yksi asiaomainen SanomaWSOY:n Helsingin Sanomat kirjoittanut halaistua sanaa. Asianomaisuudella tarkoitan omistamista: SanomaWSOY omistaa Nelosen. Tiedonvälitystä parhaimmillaan ja jaloimmillaan! Etsiessäni Helsingin Sanomista juttua asiasta totesin: Lehtihän on muuttunut ilmoituslehdeksi!

Nettisanomat keskiviikkona 19.04.2006. Pertti Manninen, päätoimittaja.

Lue myös!

Karpela vs. Pietilä.

Elokuvalipulla kohtuuton hinta.

Näin osallistut Taaperokassi 2006 -keräykseen. 

http://www.nettisanomat.com/2006/04/19/etusivu.htm

2006

Sanomisen ja julkaisemisen vapautta
vuodesta 1999.
2006  N:o 504  Koistinen

 


Maanantai 01.05.2006 

 


"Työtä kaikille"
.  Kuva työnpäivänä 01.05.1994, kaksitoista vuotta sitten Jyväskylässä. Kuva: Pertti Manninen. Sarjasta "Vuodet vierivät - olot kurjistuvat, toisten."
Tulossa!

2000:
nettisanomat.com/2000/04/27/etusivu.htm - nettisanomat.com/2000/04/27/jyvaskyla010594.htm - nettisanomat.com/2000/04/27/helsinki120594.htm - nettisanomat.com/2000/05/04/etusivu.htm - nettisanomat.com/2000/05/04/onnellinenlapsi040500.htm - nettisanomat.com/2000/05/04/onnellisialapsia040500.htm -
2001: nettisanomat.com/2001/04/26/etusivu.htm - nettisanomat.com/2001/04/26/paakirjoitus.htm - nettisanomat.com/2001/04/26/etusivu.htm#helsingin - nettisanomat.com/2001/04/26/etusivu.htm#keskisuomalainen - nettisanomat.com/2001/04/26/vuosisitten.htm - nettisanomat.com/2001/05/03/etusivu.htm -
2002: nettisanomat.com/2002/04/25/etusivu.htm - nettisanomat.com/2002/04/25/pocahontas.htm - nettisanomat.com/aihe/tyota/es.htm -
2003: nettisanomat.com/2003/04/24/etusivu.htm - nettisanomat.com/2003/04/24/sailasmielenosoitus2.htm - nettisanomat.com/2003/04/24/sailaskarpelaadressi.htm - nettisanomat.com/2003/05/01/etusivu.htm - nettisanomat.com/2003/05/01/irakinsota.htm - nettisanomat.com/2003/05/01/lipponen.htm -
2004:
nettisanomat.com/2004/04/29/etusivu.htm - nettisanomat.com/2004/04/29/sarjakuvamoe.htm - nettisanomat.com/2004/05/06/etusivu.htm -
2005:
nettisanomat.com/2005/04/30/etusivu.htm - nettisanomat.com/2005/05/01/etusivu.htm -
Pääkirjoitus 2005:
Työttömien ja irtisanottujen shakkilauta. Hallitukset vaihtuvat, mikään ei muutu. Tavoitteet riittävät! Hävetkää te hyvinvoivat, röyhkeydellänne ei ole mitään rajoja! Sunnuntaina, Työn päivänä 01.05.2005 Pertti Manninen. Pääkirjoitus.
PS. Kuvista linkit aikaisempaan historiaan! Työttömien ja irtisanottujen shakkilauta.

http://www.nettisanomat.com/2006/05/01/etusivu.htm

2006

Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
2006  N:o 508  Koistinen


Torstai 11.05.2006

Nettisanomat. Torstai 11.05.2006.
Värikäs kaupunki.
 Kuvasarja.
Helteinen iltapäivä.


"Pinkki pyöräneiti päiväajelulla."
10.05.2006 toukokuun keskiviikkona klo 13.25. Kuva: Pertti Manninen. Jyväskylä. Isompana tulossa!


"Sävykkäät sauvakävelijät".

10.05.2006 toukokuun keskiviikkona klo 14.00 Kuva: Pertti Manninen. Jyväskylä. Isompana tulossa!


"Ohjauskeppiä tarvitseva reipas koululainen kulkee ohjaajansa kanssa koulunsa varjoisaan pihaan."

10.05.2006 toukokuun keskiviikkona klo 14.00 Kuva: Pertti Manninen. Jyväskylä. Isompana tulossa!


Keltainen pyöräpoika kotimatkalla."

10.05.2006 toukokuun keskiviikkona klo 14.04. Kuva: Pertti Manninen. Jyväskylä. Isompana tulossa!


"Rauhallinen lastenaita."

10.05.2006 toukokuun keskiviikkona klo 14.04 Kuva: Pertti Manninen. Jyväskylä. Isompana tulossa!


"Ensin punainen ruusubegonia äidille Ruusupisteestä ja sitten huimaa pyöritystä Suomen Tivolissa. Olisipa sää näin helteinen vielä sunnuntaina!"

10.05.2006 toukokuun keskiviikkona klo 16.23 Kuva: Pertti Manninen. Jyväskylä. Isompana tulossa!

2006

Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
"Koistinen"

Tiistai 23.05.2006
Nettisanomat  tiistaina 23.05.2006.
"Ihmisiä kaupungissa".
 

23.05.2006 toukokuun tiistaina klo 08.02.
 Pyöräntaluttaja. 

23.05.2006 toukokuun tiistaina klo 11.18. Sadesoitto.  

23.05.2006 toukokuun tiistaina klo 11.44.
 Nästa guldlag! Expressen 22.05.2006.

23.05.2006 toukokuun tiistaina klo 13.50.
 Iloiset tytöt.

23.05.2006 toukokuun tiistaina klo 13.53.
 Tuossa parkkipaikalla oli ennen funkkishuoltamo, joka purettiin 2000-luvun alussa. Kaupunki ilmeisesti myy tontin samoin kuin kauempana näkyvän vanhan "tornitalon".

23.05.2006 toukokuun tiistaina klo 13.54.
 Kaksi nuorta miestä auttaa yhtä vanhempaa väsynyttä huomattuaan että apua tarvitaan. Kitara selässä ei haittaa kyykistymistä ja kunnollisen otteen saamista kainalosta..

23.05.2006 toukokuun tiistaina klo 13.54.
Nuoret miehet taluttavat väsyneen miehen ilmeisesti pysäkin penkille.

23.05.2006 toukokuun tiistaina klo 16.41.Äiti ja lapset.
Kuvat: Pertti Manninen Jyväskylässä.

http://www.nettisanomat.com/2006/05/23/etusivu.html


2006

Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
"Koistinen"

Tiistai 30.05.2006 
Nettisanomat  tiistaina 30.05.2006.
"Ihmisiä
aamuauringossa toukokuun viimeisenä tiistaina." 

30.05.2006 toukokuun tiistaina klo 08.16.
 Iloiset pirpanat äidin kyydissä. 

30.05.2006 toukokuun tiistaina klo 09.08. Kitarapyöräilijä ja hänen kaverinsa.
   

30.05.2006 toukokuun tiistaina klo 08.24.
 Koiran aamunuuskailu.

30.05.2006 toukokuun tiistaina klo 09.59.  Matkalainen.

30.05.2006 toukokuun tiistaina klo 10.19.
 Rauhallinen näyteikkuna.
 
30.05.2006 toukokuun tiistaina klo 10.19.  Päivän kuulumiset. 
Kuvat: Pertti Manninen Jyväskylässä Kauppakadulla ja Väinönkadulla.

http://www.nettisanomat.com/2006/05/30/etusivu.html

2006

Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
"Koistinen"

Keskiviikko 31.05.2006

Pääkirjoitus. Illan uutislähetykset kertoivat uusien radiolupien myöntämisestä.

SanomaWSOY saa kaksi melkein valtakunnallista, mitä se sitten tarkoittaneekin, rock-radion ja naisten radion. Swelcomin pomo
Tapio Kallioja selittää jotain ympäripyöreää kokonaisuudesta ja mobiilista. Jokainen  Nelonen plussan katselija tietää kuinka ala-arvoisesti sitä digikanavaa ylläpidetään. Tulee ostos-tv:tä ja ehkä niitä järjettömiä puhelinkilpailujakin.
MTV3:n Pekka Karhuvaara on katkera, kun Sävelradio menettää toimilupansa ja liikenneministeri Susanna Huovinen höpäjää jotain kannattavuudesta, minkä takia SanomaWSOY:lle täytyi antaa kaksi kanavaa! Radio-Cityn johtajanainen toivottaa SanomaWSOY:lle onnea. koska rock-radio ei kahteenkymmeneen vuoteen ole ollut mikään kultakaivos. Eihän siitä tietenkään ole kysymys bisneksessä, jotain kannattaa pyörittää tappiollakin, koska sekin on toiselta pois!

Muuten Nelosen uutiset ei kyllä tainnut mainita mitään Sävelradion ja Radio-Cityn teurastuksesta. Jumalatonta tiedonvälitystä parhaimmillaan, vaiko pahimmillaan. Liikenneministeri oli niin tyytyväisen näköinen, että SDP näyttää saaneen herrasmiessopimuksen SanomaWSOY:n suojelusta ja varmaan henkilökohtaisestakin. Olemmehan nähneet kuinka silkkihansikkain Paavo Lipponen selvisi Sonera-seikkailuista ja kuinka SDP:n sisäministeri Kari Rajamäkikin sai samanlaisen silkkihansikaskohtelun Helsingin Sanomissa sekoiltuaan morkkaamaan Alpo Rusia vielä senkin jälkeen, kun tämä oli vapautettu kaikista syytteistä. Lehdessä taisi oikeuskansleri Paavo Nikulan lepsut moitteetkin jäädä mainitsematta. On tainnut Matti Vanhanenkin saada näillä tempuillaan lupauksen valtiomiesmäisestä kohtelusta. Aika näyttää mistä oli kysymys. Vanha sanontahan on, että raha ei haise.

Keskiviikkona toukokuun viimeisenä päivänä 31.05.2006 Pertti Manninen, päätoimittaja, Nettisanomat.

http://www.nettisanomat.com/2006/05/31/etusivu.html

2016

Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
"Koistinen"

Sunnuntai 04.06.2006
Satunnaisia kuvia aikajärjestyksessä Nelosen, Ylen ja MTV3:n kertoessa torstaina 31.05.2006 uutislähetyksissään uusien radiotoimilupien myöntämisestä.  Kuvat tv:n kuvista Pertti Manninen.
Kuvatekstit ja tekstit tulossa!

 
Torstaina 31.05.2006 klo 20.15 alkaen, Nelosen Kahdeksan uutisten hänniltä Ylen pääuutislähetyksen kautta MTV3:n Kymmenen uutisten näkyvään selostukseen klo 22.08.  Uutistekstit tulossa kesän kuluessa sateen sattuessa! Pertti Manninen.

Heti näiden uutiskuvien jälkeen kirjoitettu nopea tunnelma ja tulkinta:

Nettisanomat  keskiviikko 31.05.2006.

Pääkirjoitus. Illan uutislähetykset kertoivat uusien radiolupien myöntämisestä.

SanomaWSOY saa kaksi melkein valtakunnallista, mitä se sitten tarkoittaneekin, rock-radion ja naisten radion. Swelcomin pomo
Tapio Kallioja selittää jotain ympäripyöreää kokonaisuudesta ja mobiilista. Jokainen  Nelonen plussan katselija tietää kuinka ala-arvoisesti sitä digikanavaa ylläpidetään. Tulee ostos-tv:tä ja ehkä niitä järjettömiä puhelinkilpailujakin.
MTV3:n Pekka Karhuvaara on katkera, kun Sävelradio menettää toimilupansa ja liikenneministeri Susanna Huovinen höpäjää jotain kannattavuudesta, minkä takia SanomaWSOY:lle täytyi antaa kaksi kanavaa! Radio-Cityn johtajanainen toivottaa SanomaWSOY:lle onnea. koska rock-radio ei kahteenkymmeneen vuoteen ole ollut mikään kultakaivos. Eihän siitä tietenkään ole kysymys bisneksessä, jotain kannattaa pyörittää tappiollakin, koska sekin on toiselta pois!

Muuten Nelosen uutiset ei kyllä tainnut mainita mitään Sävelradion ja Radio-Cityn teurastuksesta. Jumalatonta tiedonvälitystä parhaimmillaan, vaiko pahimmillaan. Liikenneministeri oli niin tyytyväisen näköinen, että SDP näyttää saaneen herrasmiessopimuksen SanomaWSOY:n suojelusta ja varmaan henkilökohtaisestakin. Olemmehan nähneet kuinka silkkihansikkain Paavo Lipponen selvisi Sonera-seikkailuista ja kuinka SDP:n sisäministeri Kari Rajamäkikin sai samanlaisen silkkihansikaskohtelun Helsingin Sanomissa sekoiltuaan morkkaamaan Alpo Rusia vielä senkin jälkeen, kun tämä oli vapautettu kaikista syytteistä. Lehdessä taisi oikeuskansleri Paavo Nikulan lepsut moitteetkin jäädä mainitsematta. On tainnut Matti Vanhanenkin saada näillä tempuillaan lupauksen valtiomiesmäisestä kohtelusta. Aika näyttää mistä oli kysymys. Vanha sanontahan on, että raha ei haise.

Keskiviikkona toukokuun viimeisenä päivänä 31.05.2006 Pertti Manninen, päätoimittaja, Nettisanomat.

Täydennys sunnuntaina 04-06.2006. Radio-Cityn johtajanainen on nimeltään Leena Ryynänen. 3. kuva ylempänä.


Nettisanomat  sunnuntai 04.06.2006.
"SanomaWSOY sai, MTV menetti".
  


01.06.2006 kesäkuun torstaina klo 09.17.

 "SanomaWSOY saa kaksi koko maan radiokanavaa". Helsingin Sanomat. Talous. Perjantaina 01.06.2006. Tulossa!


02.06.2006 kesäkuun perjantaina klo 18.37.

"SanomaWSOY sai MTV menetti". Kuvateksti: "Liikenneministeri Susanna Huovinen perusteli radioiden uusia toimilupia horjuvasti." Iltalehti. Pääkirjoitus perjantaina 01.06.2006. Kuvateksti: Tulossa! Kuvat Pertti Manninen.

http://www.nettisanomat.com/2006/06/04/etusivu.html

2006

Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
"Koistinen"

Sunnuntai 04.06.2006


Huovinen penkillä. 20.32. "Radioluvat tasapuolisesti puhtaalta pöydältä".
Kuva sarjasta: Kuvia vuoden valoisimmilta päiviltä. Kesäkuun perjantaina 17.06.2006 klo 15.58 - 21.20. Pertti Manninen.

Nettisanomat lauantaina 17.06.2006. Etusivu.

Pääkirjoitus. Astian makua.
SanomaWSOY puki liikenneministeri Susanna Huovisen pelastusoperaation haastattelun muotoon tämän Sävelradion lakkauttamispäätöksessä!

Liikenneministeri Susanna Huovinen myönsi kaksi uutta radiotoimilupaa SanomaWSOY:lle. Päätös johtaa siihen, että RadioCity ja Sävelradio joutuvat lopettamaan toimintansa. Keskiviikkona 31.05.2006 jossakin uutislähetyksessä liikenneministeri perusteli kahden luvan myöntämistä SanomaWSOY:lle kannattavuudella, jonka vaatimuksen SanomaWSOY oli tuonut ehdokseen perustaa uusia kanavia. Yhtä ei olisi siis kannattanut perustaa. Perustelu tuntui alusta alkaen kummalliselta ja löperöltä. Seuraavana päivänä Swelcomin johtaja Tapio Kallioja vahvisti asian Helsingin Sanomissa.

Sävelradion lakkauttaminen on herättänyt laajaa huomiota. Perjantaina 02.06.2006 Iltalehti julkaisi asiasta pääkirjoituksen ”SanomaWSOY sai, MTV menetti”. Eilen, kaksi viikkoa myöhemmin perjantaina 16.06.2006 liikenneministeri vastasi Iltalehdessä kirjoituksellaan ”Radioluvat tasapuolisesti puhtaalta pöydältä”. Nyt kannattavuusväite oli unohtunut ja muutenkin kirjoitus oli ympäripyöreää virkamiesselitystä.

Mielenkiintoisempaa on tarkastella sitä taitavuutta, jolla Helsingin Sanomat ”naamioi” konsernille palveluksen tehneen ministerin pelastusoperaation haastattelun muotoon. Tässä kannattavuusargumentti torjutaan kuitenkin liian yli-innokkaasti ja -tarmokkaasti ja kylmästi väitetään, että asiasta olisi puhunut vain SanomaWSOY:n Tapio Kallioja.

Suora lainaus Helsingin Sanomien jutusta ”Ministeri, kaduttaako Sävelradion lakkautus?” Alaotsikkona jutulla on ”Sävelradio lakkautettiin jotta radiovalta ei keskittyisi MTV:lle. Jutun eli haastattelun on kirjoittanut Teemu Luukka  ja julkaisupäivä on siis torstai 15.06.2006. Sattumalta muuten Helsingissä järjestettiin juuri samana päivänä taiteilijoiden protestikonsertti Sävelradion lopettamista vastaan. Tästä Helsingin Sanomat ei ole kirjoittanut etu- eikä takakäteen mitään, ainakaan niin, että sen olisi lehdestä huomannut.

Kysymys: ”SanomaWSOY:n Tapio Kallioja on sanonut, ettei yhtiö olisi aloittanut toimintaa yhdellä osavaltakunnallisella luvalla, koska se ei olisi kannattanut. Oliko tämä syy, miksi lopetitte Sävelradion?”

Vastaus: ” Ei. Tässä on kyse isosta palapelistä, jossa otetaan huomioon hakijoiden esittämän ohjelmatarjonnan monipuolisuus koko maassa. Katsoimme, että myös omistajuus on mahdollisimman monipuolista. Kun suurin, kaunein ja paras taajuus eli Novan taajuus sai jatkon, olisi ollut hyvin vaikea löytää perusteluja, miksi Novan lisäksi Uutisradio olisi saanut myös toisen valtakunnallisen taajuuden.” (HS torstaina 15.06.2006.)

Nettisanomat kokoaa hiljakseen kaikki käsiin tulleen materiaalin tästä asiasta ja julkaisee sen aikajärjestyksessä. Sitten voidaan nähdä, kuka mitäkin sanoi ja milloin  ja mitä milloinkin on tapahtunut ja tulee tapahtumaan tässä viestintäpoliittisessa teurastuksessa ja uusjaossa.

Nettisanomat. Pääkirjoitus lauantaina 17.06.2006. Pertti Manninen, päätoimittaja.

Lue myös!
Pääkirjoitus. Illan uutislähetykset kertoivat uusien radiolupien myöntämisestä.  (31.05.2006).

Lue myös!
Miten meitä hallitaan? Tapaus Tanja Karpela ja opintotuki. Mikä on totuus?
"Moni ministeri joutui pettymään riihestä saamiinsa rahoihin. Siksi mielestäni on kohtuutonta, että yhden ministerin asioita veivataan vuosi toisensa jälkeen julkisuudessa vielä monta kuukautta, vaikka hallitus on ollut budjettiehdotuksessaan täysin yksimielinen.
SUSANNA HUOVINEN, kansanedustaja, (sd.) sos.dem. eduskuntaryhmän 1. varapj. Jyväskylä.
Keskisuomalainen. Mielipide. Tiistaina 30.08.2005. SDP ei torjunut opintotukea.


Elokuvalipulla kohtuuton hinta.

http://www.nettisanomat.com/2006/06/17/etusivu.htm
Jyväskylän kontrasti. 20.01. Kuva sarjasta: Kuvia vuoden valoisimmilta päiviltä. Kesäkuun perjantaina 17.06.2006 klo 15.58 - 21.20. Pertti Manninen.

http://www.nettisanomat.com/2006/06/17/etusivu.htm

2006


nettisanomat.fi:
uusin

2006
N:o 521


 
Kesän hyvä teko: Opeta lapsi uimaan
Sanomisen ja
julkaisemisen vapautta
vuodesta 1999.

"Koistinen"

Maanantai 19.06.2006 

Bisnessanomat maanantai 19.06.2006.

"Nokia, Siemens combine phone equitment units." CNN LIVE 19.06.2006. 18:24.  

Bisnesnainen?

Liikenneministeri Susanna Huovinen. Täsmällinen sitaatti TV1:n 20.30:n  uutislähetyksestä keskiviikkona 31.05.2006.

"Yhdellä osavaltakunnallisella kanavalla ei toimintaa välttämättä olta oltaisi pystytty edes sillä tavoin tekemään, että siitä olisi saatu kannattavaa bisnestä."

Bisnesmies!

Helsingin Sanomat torstaina 01.06.2006. SanomaWSOY saa kaksi koko maan radiokanavaa-juttu.

"SanomaWSOY:n sähköisistä liiketoiminnoista vastaavan SWelcomin toimitusjohtaja Tapio Kallioja sanoo, että yhtiö ei olisi aloittanut toimintaa yhdellä osavaltakunnallisella luvalla, koska se ei olisi kannattanut."

Susanna Huovinen, liikenne- ja viestintäministeri, SDP. Kuva TV1:n uutislähetyksestä klo 20.30 keskiviikkona 31.05.2006.Kuva maanantaina 19.06.2006. TV4. Pertti Manninen. "Togo 0".

Tapio Kallioja, toimitusjohtaja SWelcom. Kuva TV1:n uutislähetyksestä klo 20.30 keskiviikkona 31.05.2006.Kuva maanantaina 19.06.2006. TV4. Pertti Manninen. Sveitsi 2

Pelejä ja bisnestä Suomessa ja maailmalla. Tuhansia työpaikkoja katoaa!

http://www.nettisanomat.com/2006/06/19/etusivu.htm

2006


nettisanomat.fi: uusin

2006
N:o 524


 
Kesän hyvä teko:
Opeta lapsi uimaan
Sanomisen ja
julkaisemisen vapautta
vuodesta 1999.

Tiistaina 27.06.2006.
"Yhdellä osavaltakunnallisella kanavalla ei toimintaa välttämättä olta oltaisi pystytty edes sillä tavoin tekemään, että siitä olisi saatu kannattavaa bisnestä." Liikenneministeri Susanna Huovinen. Täsmällinen sitaatti TV1:n 20.30:n  uutislähetyksestä keskiviikkona 31.05.2006. Viereinen kuva.
Satunnaisia kuvia aikajärjestyksessä Nelosen, Ylen ja MTV3:n kertoessa torstaina 31.05.2006 uutislähetyksissään uusien radiotoimilupien myöntämisestä. 

Kuvat tv:n kuvista Pertti Manninen. Kuvatekstit ja tekstit tulossa!

Torstaina 31.05.2006 klo 20.15 alkaen, Nelosen Kahdeksan uutisten hänniltä Ylen pääuutislähetyksen kautta MTV3:n Kymmenen uutisten näkyvään selostukseen klo 22.08. 
Uutistekstit tulossa kesän kuluessa sateen sattuessa!


Pertti Manninen.

Nettisanomat tiistaina 27.06.2006.
Sävelradio ja muutkin radiotoimiluvat.
Satunnainen ja hiukan tarkoituksellinenkin lista uutisista ja jutuista lehdissä, tv:ssä ja radiossa sekä netissä liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovisen päätöksestä (31.05.2006) MTV3:n ilmoitukseen aikomuksesta valittaa päätöksestä, kunhan se on tullut perille (22.06.2006). Selostus listan synnystä pääkirjoituksena listan jälkeen!

Lista.
Ke 31.05.2006.
Uudet radiotoimiluvat. MTV3:n Seitsemän uutiset klo 19.00.
Uudet radiotoimiluvat. MTV3:n Talousuutiset klo 19.15.
Uudet radiotoimiluvat. Nelosen uutiset klo 20.00.
Uudet radiotoimiluvat. Yle TV1:n Uutiset klo 20.30.
Pääkirjoitus. Illan uutislähetykset kertoivat uusien radiolupien myöntämisestä. Nettisanomat. Pertti Manninen.

To 01.06.2006.
Sävelradiolle käy köpelösti. ”Sävelradiolla on 500 000 eri kuulijaa viikoittain. Pekka Karhuvaara.” Iltalehti. Uutiset. Pekka Tiinanen. Kuva: John Palmén. 7.
SanomaWSOY saa kaksi koko maan radiokanavaa. MTV3 sai pitää Novan, mutta menettää Sävelradion. Helsingin Sanomat. Talous. Katri Kallionpää, Milla Autio. Kuva: Mika Ranta. B5.
Pipopäät saivat oman kanavan. Helsingin Sanomat. Milla Autio. Talous. B5.
Poiminta. Radio Helsinki laajenee Tuusulaan. Helsingin Sanomat. Talous. HS. B5.
Kymmenen valtakunnallista mainosradioasemaa. Helsingin Sanomat. Talous. B5.
Radiomainontaan käytettiin vain neljä prosenttia mainosrahoista. Helsingin Sanomat. Talous. B5.
Uudet ja vanhat radiokanavat kilpailevat supistuvasta potista. Viestintä: SanomaWSOY:n pääsy aalloille  lisää alan uskottavuutta, uskoo kilpailija. Aamulehti. Talous. Kari Happonen. Kuva: Emil Bobynev. A12.
Radiomainonnan markkinaosuudet 2005. Jaettava potti oli 47,2 miljoonaa euroa. Aamulehti. Talous. A12.
Kaupallinen radiotarjonta. Aamulehti. Talous. A12.
Radio 957. Aamulehti. Talous. A12.
Ikaalisten Sun FM tavoittelee uusilla lähettimillä 100 000 kuulijaa. Aamulehti. Talous. Aila-Liisa Laurila. A12.
Sävelradion kuuntelijoille käyvät paremmin paikalliset. Aamulehti. Talous. STT. A12.

Pe 02.06.2006.
SanomaWSOY sai, MTV menetti. Valtiovallan päätökset radioiden toimilupien jakamisessa ovat horjuneet. Iltalehti. Pääkirjoitus. 5
IL sanoo. Radiot ovat pettäneet odotukset journalistisesti ja taloudellisesti. Iltalehti. Pääkirjoitus. 5. (Iltalehden vastaava päätoimittaja on Kari Kivelä.)
Aikuiset unohdettiin radiokanavajaossa. Käskyvaltaa. Ilta-Sanomat. Lukijat. 4. (Lisää nettisivuilla.)
Huovisen huojuva logiikka. Aamulehti. Pääkirjoitus A2. (Aamulehden vastaava päätoimittaja on Matti Apunen.)

La 03.06.2006.
Muusikot haukkuvat radiopäätökset. Radio Cityn ja Sävelradion kuoppaaminen nostatti artistien tunteet pintaan. “Se mikä on klassista pitää säilyttää. Remu Aaltonen.“ Iltalehti. Uutiset. Olli Varis. Kuvat: John Palmén, Kari Pekonen. 8.
Harkimo luopuu radiobisneksestä. Iltalehti. Uutiset. 8.
Fakta. Mikä Radio City? Iltalehti. Uutiset. 8.
Sävelradio säilytettävä! Sävelradion ystävä Hyvinkäältä, Kristinaa, Raimo Pitkänen, Surullinen. Iltalehti. Uutiset. 8.
Uudet radiokanavat. Iltalehti. Viikonvaihde. Viikon leijonat & lampaat. 5.
Radioministerin taajuus kohisee. Helsingin Sanomat. Muut lehdet. Kaleva, Kauppalehti, Aamulehti. A2.

Su 04.06.2006.
Sävelradio liian hyvin hoidettu? Helsingin Sanomat. Mielipide. Raimo Pitkänen. C7.
Satunnaisia kuvia aikajärjestyksessä Nelosen, Ylen ja MTV3:n kertoessa torstaina 31.05.2006 uutislähetyksissään uusien radiotoimilupien myöntämisestä. Nettisanomat

Ma 05.06.2006.
Sävelradion saatava jatkaa. Iltalehti. Suorat sanat. Aira Kuvaja. 23.

Ti 06.06..2006.
Tolkuttomat radioluvat. Iltalehti. Suorat sanat. Rautanyrkki. Kuva: Vesa Koivunen. 21.
Radioluvat jakoon eniten maksaville. Helsingin Sanomat. Mielipide. Antero Ollila. C6.

Ke 07.06.2006.
MTV3:n Karhuvaara ei luovu suosiolla Sävelradiosta. Kauppalehti. Kuva: Eero Liesimaa. 1.
MTV3 aikoo valittaa Sävelradiopäätöksestä. Radiokanavan lakkauttaminen voi hillitä investointeja Subtv:hen. Kauppalehti. Uutiset. Kari Hänninen. Kuvat: Lauri Olander, Juha Törmälä.10-11.
MTV3 harkitsee valittavansa. Metro. Työ&raha. STT. 10.
Lähes 30 000 vastustaa. Metro. Työ&raha. 10.
Sävelradio herätti kansan. Aamulehti. 1.
Sävelradion puolesta vetoava adressi täyttyy. Toimiluvat: Tiistai-iltapäivään mennessä allekirjoittaneita jo reilut 26 000. Aamulehti. Kotimaa. Suvi Merisalo. Kuva: Mika Kanerva.A8.
Yle tarkentaa kanavarakennetta. Yhtiö lopettaa YleQ:n ja Yle24:n. Aamulehti. kotimaa. STT.A8.
25 874 vill ha henne kvar. HBL Hufvudstadsbladet. Foto: Hans Paul. 1.
Licensbeslut. Radiostationer blir utan sändningstillstånd. De går till motattack. Vid nyår försvinner Sävelradio från eteen. Men nästan 26 000 lyssnare har sk-rivit på en protestlista mot kommuikationsministeriets beslut. Två stationer funderar på att överklaga licensbeslutet. HBL Hufvudstadsbladet. Marcus Lillkvist. Foto: Hans Paul. 3.
Bakgrund till beslutet. HBL Hufvudstadsbladet. 3.

To 08.06.2006.
MTV3 valittanee kielteisestä Sävelradio-päätöksestä. Aamulehti. Kotimaa. Tiina Hirsimäki. A8.
Radio pakotetaan puhumaan. Aamulehti. Kotimaa. Matti Posio. A8.

Pe 09.06.2006.
Onnetonta tunarointia. Liikenneministeri teki ratkaisun, josta voi tehdä ikäviä poliittisia johtopäätöksiä. Tiedotusvälineen lakkauttaminen on sensaatio. Suomen kuvalehti. Pääkirjoitus. 7. (Suomen Kuvalehden päätoimittaja on Tapani Ruokanen.)
Radio Paska. Pressi & Illuusio. Aamujuontajapari nälvi pelastusarmeijan leipäjonossa seisovia ihmisiä. Suomen Kuvalehti. Media. Leena Sharma. 70.

La 10.06.2006.
Viimeiseen hengenvetoon! Sävelradion työntekijät eivät luovu työpaikoistaan ilman taistelua. “Kyse on ikärasistisesta puhdistuksesta. Eero Peltonen.” Iltalehti. Uutiset. Olli Varis. Kuva: Kari Pekonen. 18.
Ehdotus ministeri Huoviselle. Iltalehti. Suorat sanat. Heikkovirtainsinööri. Kuva: Juha Törmälä. 26.
Lipsahtiko ministeriltä virhe? Radioammattilaiset ihmettelevät liikenneministeriön lupapäätöksiä. Kauppalehti Presso. 1.
Entten, tentten… Sanomatalo. “(Tampereen) Radio 957 on paikallinen radioasema, jonka ohjelmisto on kohdistettu yli 25-vuotiaille turkulaisille. Valtioneuvoston toimiluparaportti.“ “En ymmärrettävästi ole voinut kahlata kaikkea yksityiskohtaisesti läpi. Luotan täysin valmistelevien virkamiesten työhön. Liikenneministeri Susanna Huovinen.“ “On päivänselvä asia, että tämä on viestinnän keskittymistä. En ymmärrä miksi ministeriö tukee sitä. Toimitusjohtaja Leena Ryynänen, SBS Finland.“ “Kun tulimme Suomeen, olimme hyvin tietoisia maanne maineesta avoimena ja vähiten korruptoituneena maana. Siksi päätös on meille entistäkin hämmentävämpi. Toimitusjohtaja Paul Fiddick, Emmis International.“ “Supsuttajat ja luvatta jääneet eivät luonnollisesti ole koskaan tyytyväisiä. Viestintäneuvos  Ismo Kosonen, LVM.“ Kauppalehti Presso. Raha&Valta. Miia Savaspuro. Kuvitus: Pietari Posti. Kuvat: Pekka Karhunen, Juha Törmälä. B1-B3.
Hakijat ja saajat. Kauppalehti Presso. Raha&Valta. B3.
Radiosota ei lopu tähän. LVM:n Kosonen: Median keskittymisen vaara ei ole erityisen suuri. MTV:n Karhuvaara: Monelle huippupoliitikollekin tuli yllätyksenä, että ratkaisu merkitsi Sävelradion tappamista ja 30 työpaikan häviämistä. “Pohdinta on keskittynyt siihen, miten jaetaan ne toimiluvat, jotka jäävät jäljelle SanomaWSOY:n saatua etuoikeutettuna oman tahtonsa läpi. Toimitusjohtaja Pekka Karhuvaara, MTV Media.” Kauppalehti Presso. Raha&Valta. Arno Ahosniemi. Kuva: Riitta Heiskanen. B3.
Amerikkalaisyritys kritisoi radion toimilupapäätöstä epäreiluksi. Aamulehti. Talous. Antti Hatvala. A10.

Su 11.06.2006.

Ma 12.06.2006.
Tunarointia ja taitoa mediamylläkässä. Aamulehti. Pääkirjoitus. Muut lehdet. Suomen Kuvalehti. Talouselämä. A2.

Ti 13.06.2006.
Radio 957:n emoyhtiö SBS-Finland aloittaa yt-neuvottelut. Aamulehti. Talous. Heidi Asplund. A11.

Sävelradion lakkautus on hyvin vakava asia. Keskisuomalainen. Artikkelit. Pääkirjoitus. 4. (Keskisuomalaisen päätoimittaja on Erkki Laatikainen.)

Ke 14.06.2006.
Artistit järjestävät ilmaiskonsertin Sävelradion puolesta. Helsingin Uutiset. Tuomas Massinen. 3.
Artistit esiintyvät torstaina ilmaiskonsertissa Sävelradion jatkamisen puolesta. Helsingin Uutiset. Tuomas Massinen. 7.
Karhuvaara: lakkauttamispäätös käsittämätön. Helsingin Uutiset. Tuomas Massinen. 7.

To 15.06.2006.
Novan liian hyvä peitto vaientaa Sävelradion. Suomi haluaa pitää kiinni kansallisista ratkaisuista. “Ratkaisulla haluttiin näin vähentää keskittymistä yhdelle yhtiölle, kun uuden toimiluvan saaneella Novalla on niin vahva asema. Perttu Puro, liikenne- ja viestintäministeriön valtiosihteeri.” Kauppalehti. Uutiset. Pekka Uotinen. 9.
Keskittymisuhka kaatoi Sävelradion. Helsingin Sanomat. A3.
Ministeri, kaduttaako Sävelradion lakkautus? Sävelradio lakkautettiin, jotta radiovalta ei keskittyisi MTV:lle. “SanomaWSOY julkaisee myös Helsingin Sanomia.“ Helsingin Sanomat. Kulttuuri. Teemu Luukka. C3.
Veitte radiomme, ryökäleet. Helsingin Sanomat. Radio & televisio. Kanavalla. Mari Koppinen. D9.
Sävelradion ystävät pommittavat liikenneministeri Huovista. Keskisuomalainen. 1.
Radioluvat puhtaalta pöydältä. Keskisuomalainen. Artikkelit. Puheenvuorot. Susanna Huovinen. 4.

Pe 16.06.2006.
Radioluvat tasapuolisesti puhtaalta pöydältä. Iltalehti. Suorat sanat. Susanna Huovinen. Kuva: Atte Kajova. 31.
Protestimielellä. Sävelradion puolesta Helsingin keskustassa eilen järjestetty konsertti houkutteli paikalle paljon kuulijoita. Huippuartistit Kirkasta Jukka Kuoppamäkeen tempaisivat radioaseman hyväksi. Iltalehti. Viihde. Tuomas Pekkala. Kuvat: Vesa Moilanen 50.
Avoimuutta, tasapuolisuutta ja sananvapautta. Suomen Kuvalehti. Kirjeitä. Harri Pursiainen, kansliapäällikkö, liikenne- ja viestintäministeriö. 56.
Sävelradion lupa. Tiedonantaja. Muut mediat. 4.
Sävelradiota ei korvaa mikään. Helsingin Sanomat. Mielipide. Eija Sipilä. C6.
Radioluvat jaettiin tasapuolisesti. Aamulehti Mielipide. Susanna Huovinen, liikenne- ja viestintäministeri (sd). A4.

La 17.06.2006.
Pääkirjoitus. Astian makua. SanomaWSOY puki liikenneministeri Susanna Huovisen pelastusoperaation haastattelun muotoon tämän Sävelradion lakkauttamispäätöksessä! Nettisanomat. Pertti Manninen.

Su 18.06.2006.
“MTV3:lle ei voitu myöntää kahta valtakunnallista toimilupaa”. Valtiosihteerin mukaan Sävelradion lopetuksella pyritään monipuolistamaan radiotarjontaa. Helsingin Uutiset. Tuomas Massinen. 9.

Ma 19.06.2006.
Uudet radiotoimiluvat. Juha Kulmasen julkinen sana. Yle radio.
Uutta ensi vuonna? Helsingin Sanomat. Radio & televisio. Kanavalla. Matti Ripatti. D7.
Bisnesnainen? "Yhdellä osavaltakunnallisella kanavalla ei toimintaa välttämättä olta oltaisi pystytty edes sillä tavoin tekemään, että siitä olisi saatu kannattavaa bisnestä." Liikenneministeri Susanna Huovinen. Nettisanomat.
Bisnesmies! "SanomaWSOY:n sähköisistä liiketoiminnoista vastaavan SWelcomin toimitusjohtaja Tapio Kallioja sanoo, että yhtiö ei olisi aloittanut toimintaa yhdellä osavaltakunnallisella luvalla, koska se ei olisi kannattanut." Nettisanomat.

Ti 20.06.2006.
TV-Tampereen toiminta loppuu. Tiedonvälitys: Suomen ensimmäinen kaupallinen aluetelevisio väistyy lopullisesti valtakunnallisen kaapelikanavan tieltä. Aamulehti. Tampere & naapurit. Ville Juutilainen. A11.

Ke 21.06.2006.
Etsimme uuden ajan radiotoiminnan ammattilaisia Helsingin Tehtaankadulle. Helsingin Sanomat. Oikotie. D7. (Koko sivun ilmoitus).
Päätökset ovat oikeustajun vastaisia. Aamulehti. Mielipide. Presumoitu Culpa. A4.

To 22.06.2006.
MTV valittaa Sävelradion sulkemisesta. Helsingin Sanomat. Talous. STT. B7.
MTV3 valmis vaikka myymään Sävelradion. Radioluvat: MTV aikoo valittaa Sävelradion luvasta. Yhtiön mukaan päätös oli virheellinen. Keskisuomalainen. Talous. Anja Joenpolvi/STT. Kuva: Martti Kainulainen. 10.


Miten lista syntyi?

Suurimmaksi osaksi sattumalta. Materiaalia löytyi paperinkeräyslaatikoista ja junien penkeiltä. Juha Kulmasen Julkisen sanan kuulin aivan vahingossa käsillä olleen radion avatessani.

Tarkoituksella kyllä nauhoitin keskiviikon 31.05.2006 illan uutislähetyksiä sen jälkeen, kun olin kuullut aikaisemmissa uutislähetyksissä asiasta. Sen jälkeen yritin säilyttää seuraavan päivän lehtiä, mutta jonnekin nekin katosivat, esim. Keskisuomalainen.

Tarkoituksella kävin kirjastossa lukemassa juhannuksen jälkeen kesäkuun Aamulehdet. Helsingin Sanomat seurasin lähes päivittäin tilaajana. Siis yllä olevassa listassa on kaikki, mitä nämä lehdet ovat kirjoittaneet 01.06.2006 -  22.06.2006 välisenä aikana, tietenkin huomaamis- ja havainnoimisvirhemahdollisuuksin. Aamulehdestä löysin vihjeen lukea Suomen Kuvalehden pääkirjoituksen. Lehteä selatessa löytyi myös juttu Radio Paska!

Ehkä noin puolet iltapäivälehdistä olen nähnyt, joten  paljon on varmaankin jäänyt huomaamatta. Erityinen havainto oli se, että ministeri Susanna Huovisen päätöksen jälkeisenä päivänä SanomaWSOY:n Ilta-Sanomat ei kirjoittanut asiasta yhtään mitään.

Myös Helsingin Sanomien kirjoittelu on ollut sangen vaatimatonta ja huomaamatonta. Esimerkiksi torstaina 22.06 julkaistu uutinen oli yhdellä palstalla sivun keskellä.

Tarkoituksena on säilyttää jutut ja joskus julkaista ne mikäli resurssit  vain antavat myöten. Niissä on paljon mielenkiintoista: Muun muassa SanomaWSOY:n edustaja Tapio Kallioja lausuu lähes sanatarkasti vastatessaan toimittaja Juha Kulmasen kysymykseen MTV:n katkeruudesta. “MTV sai sen mitä me ensisijaisesti haimme, joten katkeruus on molemminpuolista.” (Lähes sanatarkka lainaus) .Jos siis oikein tulkitsen SanomaWSOY esittää katkeraa, kun Radio Novaa ei lakkautettu ja annettu sen toimilupaa heille! (Sic!).

Pääkirjoitus tiistaina 27.06.2006. Nettisanomat, Pertti Manninen, päätoimittaja.

Jatkuu… (Täydennystä kun linkki on aktivoitu!)


Satunnaisiakuvia aikajärjestyksessä MTV3:n kertoessa torstaina 31.05.2006 uutislähetyksissään uusien radiotoimilupien myöntämisestä. 

Kuvat tv:n kuvista Pertti Manninen.

Nettisanomat tiistaina 27.06.2006.

MTV3. Seitsemän uutiset  keskiviikkona 31.05.2006.

otsikkoteksti
ministeriö myönsi kaksi uutta radiolupaa

toimittaja (n)
radioluvat ja taajuudet menevät pääosin uusiksi

toimittaja (m)
valtioneuvosto on myöntänyt kaksi uutta lähes valtakunnallista radiolupaa sanomawsoy:lle radionovan toimilupaa jatkettiin mutta sävelradiolta otettiin lupa pois

toimittaja (n)
yllättävät päätökset herättivät alalla heti kiivaan keskustelun

toimittaja tanja huutonen
katariina ja muut suomalaiset kuuntelevat keskimäärin kolme tuntia ja seitsemäntoista minuuttia radiota päivässä jotta samaa ei tulisi jokaisesta tuutista on valtionhallinto pistänyt luvat taas uusiksi suurin voittaja tänään oli sanomawsoy joka sai luvan perustaa kaksi uutta osavaltakunnallista kanavaa ladyfm:n ja rockfm:n

teksti
tapio kallioja toimitusjohtaja swelcom oy

tapio kallioja
meidät on toivotettu tälle alalle tervetulleiksi koska me ollaan sentään seriöösi vakava mediatoimija eikä me olla tultu pilaamaan tän alan toimintaedellytyksiä pikemminkin päinvastoin vahvistetaan niitä niin että meillä olis kaikilla hyvä olla

toimittaja
ja teillä on varaa tehdä se

tapio kallioja
no meillä on pitkäjänteisyyttä tehdä se

sävelradion toimittaja
mä teen aina parhaani

toimittaja
valtakunnallinen radio nova sai jatkaa mutta esimerkiksi sävelradio ja radiocity saivat tylyn tappotuomion uusia paikalliskanavia tulee vuoden alusya muun muassa lahteen kokkolaan ouluun ja rovaniemelle

teksti
susanna huovinen liikenne- ja viestintäministeri sdp

susanna huovinen
kyse on kokonaisuudesta johon yritettiin saada mahdollisimman monta ee uudenkintyyppistä ideaa sisälle ja valitettavasti myöskään hakemuksissa niitä uusia ideoita ei niin kovin paljon meille tarjottu

toimittaja
eli vanha toimiva shapluuna ei toimi ei käy

susanna huovinen
ei tässä siitä ole kyse vaan nimenomaan siitä kokonaisuudesta

toimittaja
sävelradion luvan poisottamista perusteltiin sillä että samantyyppistä musiikkia tulee jo paikallisilta kanavilta

teksti
pekka karhuvaara toimitusjohtaja mtv oy

pekka karhuvaara
kun vuosi sitten saimme toimiluvan valtioneuvostolta sävelradiolle ja lähdimme satsaamaan sitä kunnolla kuuntelijamäärät kasvoivat huristen kolmekymmentä ihmistä on siellä töissä satsasimme sinne tosissaan ja nyt meiltä otetaan se pois ja halutaan tappaa tää radio aivan käsittämätön ratkaisu

toimittaja
tavallinen radiokuuntelija joutuu virittämään kanavat ensi vuoden alusta uudelleen sillä myös taajuudet muuttuvat jonkun verran

toimittaja (n)radioasemien taloustilanteesta lisää talousuutisissa hetken kuluttua.

MTV3. Seitsemän uutiset  keskiviikkona 31.05.2006.
Kuvat samanpäivän Kymmenen uutisista.

(Tekstin purku tiedostoon 27.06.2006/PM)Torstaina 31.05.2006 MTV3:n Kymmenen uutisten näkyvään selostukseen klo 22.08. 

Uutistekstit tulossa kesän kuluessa sateen sattuessa! Pertti Manninen.

http://www.nettisanomat.com/2006/06/27/etusivu.htm

2006


nettisanomat.fi: uusin

2006
N:o 525 
Kesän hyvä teko:
Opeta lapsi uimaan
Sanomisen ja
julkaisemisen vapautta
vuodesta 1999.

Keskiviikkona 28.06.2006.

Nettisanomat keskiviikkona 28.06.2006.
Sävelradio ja muutkin radiotoimiluvat.
"Ministerin kootut selitykset" 
Satunnainen ja hiukan tarkoituksellinenkin lista uutisista ja jutuista lehdissä, tv:ssä ja radiossa sekä netissä liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovisen päätöksestä (31.05.2006) MTV3:n ilmoitukseen aikomuksesta valittaa päätöksestä, kunhan se on tullut perille (22.06.2006). Selostus listan synnystä pääkirjoituksena listan jälkeen!

"Yhdellä osavaltakunnallisella kanavalla ei toimintaa välttämättä olta oltaisi pystytty edes sillä tavoin tekemään, että siitä olisi saatu kannattavaa bisnestä."
Liikenneministeri Susanna Huovinen. Täsmällinen sitaatti TV1:n 20.30:n  uutislähetyksestä keskiviikkona 31.05.2006.


Lista.
Ke 31.05.2006.
Uudet radiotoimiluvat. MTV3:n Seitsemän uutiset klo 19.00.
Uudet radiotoimiluvat.MTV3.  Kauppalehden talousuutiset klo 19.15.
Uudet radiotoimiluvat.Nelosen uutiset klo 20.00.
Uudet radiotoimiluvat.Yle TV1:n Uutiset klo 20.30.

Pääkirjoitus. Illan uutislähetykset kertoivat uusien radiolupien myöntämisestä. Nettisanomat. Pertti Manninen.

To 01.06.2006.
Sävelradiolle käy köpelösti. ”Sävelradiolla on 500 000 eri kuulijaa viikoittain. Pekka Karhuvaara.” Iltalehti. Uutiset. Pekka Tiinanen. Kuva: John Palmén. 7.

SanomaWSOY saa kaksi koko maan radiokanavaa.MTV3 sai pitää Novan, mutta menettää Sävelradion. Helsingin Sanomat. Talous. Katri Kallionpää, Milla Autio. Kuva: Mika Ranta. B5.
Pipopäät saivat oman kanavan.Helsingin Sanomat. Milla Autio. Talous. B5.
Poiminta. Radio Helsinki laajenee Tuusulaan. Helsingin Sanomat. Talous. HS. B5.
Kymmenen valtakunnallista mainosradioasemaa. Helsingin Sanomat. Talous. B5.
Radiomainontaan käytettiin vain neljä prosenttia mainosrahoista. Helsingin Sanomat. Talous. B5.

Uudet ja vanhat radiokanavat kilpailevat supistuvasta potista.
Viestintä: SanomaWSOY:n pääsy aalloille  lisää alan uskottavuutta, uskoo kilpailija. Aamulehti. Talous. Kari Happonen. Kuva: Emil Bobynev. A12.
Radiomainonnan markkinaosuudet 2005. Jaettava potti oli 47,2 miljoonaa euroa. Aamulehti. Talous. A12.
Kaupallinen radiotarjonta. Aamulehti. Talous. A12.
Radio 957. Aamulehti. Talous. A12.
Ikaalisten Sun FM tavoittelee uusilla lähettimillä 100 000 kuulijaa. Aamulehti. Talous. Aila-Liisa Laurila. A12.
Sävelradion kuuntelijoille käyvät paremmin paikalliset. Aamulehti. Talous. STT. A12.

Pe 02.06.2006.
SanomaWSOY sai, MTV menetti.Valtiovallan päätökset radioiden toimilupien jakamisessa ovat horjuneet. Iltalehti. Pääkirjoitus. 5
IL sanoo. Radiot ovat pettäneet odotukset journalistisesti ja taloudellisesti. Iltalehti. Pääkirjoitus. 5. (Iltalehden vastaava päätoimittaja on Kari Kivelä.)

Aikuiset unohdettiin radiokanavajaossa. Käskyvaltaa. Ilta-Sanomat. Lukijat. 4. (Lisää nettisivuilla.)

Huovisen huojuva logiikka. Aamulehti. Pääkirjoitus A2. (Aamulehden vastaava päätoimittaja on Matti Apunen.)

La 03.06.2006.
Muusikot haukkuvat radiopäätökset. Radio Cityn ja Sävelradion kuoppaaminen nostatti artistien tunteet pintaan. “Se mikä on klassista pitää säilyttää. Remu Aaltonen.“ Iltalehti. Uutiset. Olli Varis. Kuvat: John Palmén, Kari Pekonen. 8.
Harkimo luopuu radiobisneksestä. Iltalehti. Uutiset. 8.
Fakta. Mikä Radio City? Iltalehti. Uutiset. 8.
Sävelradio säilytettävä! Sävelradion ystävä Hyvinkäältä, Kristinaa, Raimo Pitkänen, Surullinen. Iltalehti. Uutiset. 8.
Uudet radiokanavat. Iltalehti. Viikonvaihde. Viikon leijonat & lampaat. 5.

Radioministerin taajuus kohisee. Helsingin Sanomat. Muut lehdet. Kaleva, Kauppalehti, Aamulehti. A2.

Su 04.06.2006.
Sävelradio liian hyvin hoidettu? Helsingin Sanomat. Mielipide. Raimo Pitkänen. C7.

Satunnaisia kuvia aikajärjestyksessä Nelosen, Ylen ja MTV3:n kertoessa torstaina 31.05.2006 uutislähetyksissään uusien radiotoimilupien myöntämisestä. Nettisanomat

Ma 05.06.2006.
Sävelradion saatava jatkaa. Iltalehti. Suorat sanat. Aira Kuvaja. 23.

Ti 06.06..2006.
Tolkuttomat radioluvat. Iltalehti. Suorat sanat. Rautanyrkki. Kuva: Vesa Koivunen. 21.

Radioluvat jakoon eniten maksaville. Helsingin Sanomat. Mielipide. Antero Ollila. C6.

Ke 07.06.2006.
MTV3:n Karhuvaara ei luovu suosiolla Sävelradiosta. Kauppalehti. Kuva: Eero Liesimaa. 1.
MTV3 aikoo valittaa Sävelradiopäätöksestä. Radiokanavan lakkauttaminen voi hillitä investointeja Subtv:hen. Kauppalehti. Uutiset. Kari Hänninen. Kuvat: Lauri Olander, Juha Törmälä.10-11.

MTV3 harkitsee valittavansa. Metro. Työ&raha. STT. 10.
Lähes 30 000 vastustaa. Metro. Työ&raha. 10.

Sävelradio herätti kansan. Aamulehti. 1.
Sävelradion puolesta vetoava adressi täyttyy. Toimiluvat: Tiistai-iltapäivään mennessä allekirjoittaneita jo reilut 26 000. Aamulehti. Kotimaa. Suvi Merisalo. Kuva: Mika Kanerva.A8.
Yle tarkentaa kanavarakennetta. Yhtiö lopettaa YleQ:n ja Yle24:n. Aamulehti. kotimaa. STT.A8.

25 874 vill ha henne kvar. HBL Hufvudstadsbladet. Foto: Hans Paul. 1.
Licensbeslut. Radiostationer blir utan sändningstillstånd. De går till motattack. Vid nyår försvinner Sävelradio från eteen. Men nästan 26 000 lyssnare har sk-rivit på en protestlista mot kommuikationsministeriets beslut. Två stationer funderar på att överklaga licensbeslutet. HBL Hufvudstadsbladet. Marcus Lillkvist. Foto: Hans Paul. 3.
Bakgrund till beslutet. HBL Hufvudstadsbladet. 3.

To 08.06.2006.
MTV3 valittanee kielteisestä Sävelradio-päätöksestä. Aamulehti. Kotimaa. Tiina Hirsimäki. A8.
Radio pakotetaan puhumaan. Aamulehti. Kotimaa. Matti Posio. A8.

Pe 09.06.2006.
Onnetonta tunarointia. Liikenneministeri teki ratkaisun, josta voi tehdä ikäviä poliittisia johtopäätöksiä. Tiedotusvälineen lakkauttaminen on sensaatio. Suomen kuvalehti. Pääkirjoitus. 7. (Suomen Kuvalehden päätoimittaja on Tapani Ruokanen.)
Radio Paska. Pressi & Illuusio. Aamujuontajapari nälvi pelastusarmeijan leipäjonossa seisovia ihmisiä. Suomen Kuvalehti. Media. Leena Sharma. 70.

La 10.06.2006.
Viimeiseen hengenvetoon! Sävelradion työntekijät eivät luovu työpaikoistaan ilman taistelua. “Kyse on ikärasistisesta puhdistuksesta. Eero Peltonen.” Iltalehti. Uutiset. Olli Varis. Kuva: Kari Pekonen. 18.
Ehdotus ministeri Huoviselle. Iltalehti. Suorat sanat. Heikkovirtainsinööri. Kuva: Juha Törmälä. 26.

Lipsahtiko ministeriltä virhe? Radioammattilaiset ihmettelevät liikenneministeriön lupapäätöksiä. Kauppalehti Presso. 1.
Entten, tentten… Sanomatalo. “(Tampereen) Radio 957 on paikallinen radioasema, jonka ohjelmisto on kohdistettu yli 25-vuotiaille turkulaisille. Valtioneuvoston toimiluparaportti.“ “En ymmärrettävästi ole voinut kahlata kaikkea yksityiskohtaisesti läpi. Luotan täysin valmistelevien virkamiesten työhön. Liikenneministeri Susanna Huovinen.“ “On päivänselvä asia, että tämä on viestinnän keskittymistä. En ymmärrä miksi ministeriö tukee sitä. Toimitusjohtaja Leena Ryynänen, SBS Finland.“ “Kun tulimme Suomeen, olimme hyvin tietoisia maanne maineesta avoimena ja vähiten korruptoituneena maana. Siksi päätös on meille entistäkin hämmentävämpi. Toimitusjohtaja Paul Fiddick, Emmis International.“ “Supsuttajat ja luvatta jääneet eivät luonnollisesti ole koskaan tyytyväisiä. Viestintäneuvos  Ismo Kosonen, LVM.“ Kauppalehti Presso. Raha&Valta. Miia Savaspuro. Kuvitus: Pietari Posti. Kuvat: Pekka Karhunen, Juha Törmälä. B1-B3.
Hakijat ja saajat. Kauppalehti Presso. Raha&Valta. B3.
Radiosota ei lopu tähän.LVM:n Kosonen: Median keskittymisen vaara ei ole erityisen suuri. MTV:n Karhuvaara: Monelle huippupoliitikollekin tuli yllätyksenä, että ratkaisu merkitsi Sävelradion tappamista ja 30 työpaikan häviämistä. “Pohdinta on keskittynyt siihen, miten jaetaan ne toimiluvat, jotka jäävät jäljelle SanomaWSOY:n saatua etuoikeutettuna oman tahtonsa läpi. Toimitusjohtaja Pekka Karhuvaara, MTV Media.” Kauppalehti Presso. Raha&Valta. Arno Ahosniemi. Kuva: Riitta Heiskanen. B3.

Amerikkalaisyritys kritisoi radion toimilupapäätöstä epäreiluksi. Aamulehti. Talous. Antti Hatvala. A10.

Su 11.06.2006.

Ma 12.06.2006.
Tunarointia ja taitoa mediamylläkässä. Aamulehti. Pääkirjoitus. Muut lehdet. Suomen Kuvalehti. Talouselämä. A2.

Ti 13.06.2006.
Radio 957:n emoyhtiö SBS-Finland aloittaa yt-neuvottelut. Aamulehti. Talous. Heidi Asplund. A11.

Sävelradion lakkautus on hyvin vakava asia. Keskisuomalainen. Artikkelit. Pääkirjoitus. 4. (Keskisuomalaisen päätoimittaja on Erkki Laatikainen.)

Ke 14.06.2006.
Artistit järjestävät ilmaiskonsertin Sävelradion puolesta. Helsingin Uutiset. Tuomas Massinen. 3.
Artistit esiintyvät torstaina ilmaiskonsertissa Sävelradion jatkamisen puolesta. Helsingin Uutiset. Tuomas Massinen. 7.
Karhuvaara: lakkauttamispäätös käsittämätön. Helsingin Uutiset. Tuomas Massinen. 7.

To 15.06.2006.
Novan liian hyvä peitto vaientaa Sävelradion. Suomi haluaa pitää kiinni kansallisista ratkaisuista. “Ratkaisulla haluttiin näin vähentää keskittymistä yhdelle yhtiölle, kun uuden toimiluvan saaneella Novalla on niin vahva asema. Perttu Puro, liikenne- ja viestintäministeriön valtiosihteeri.” Kauppalehti. Uutiset. Pekka Uotinen. 9.

Keskittymisuhka kaatoi Sävelradion. Helsingin Sanomat. A3.
Ministeri, kaduttaako Sävelradion lakkautus? Sävelradio lakkautettiin, jotta radiovalta ei keskittyisi MTV:lle. “SanomaWSOY julkaisee myös Helsingin Sanomia.“ Helsingin Sanomat. Kulttuuri. Teemu Luukka. C3.
Veitte radiomme, ryökäleet. Helsingin Sanomat. Radio & televisio. Kanavalla. Mari Koppinen. D9.

Sävelradion ystävät pommittavat liikenneministeri Huovista. Keskisuomalainen. 1.
Radioluvat puhtaalta pöydältä. Keskisuomalainen. Artikkelit. Puheenvuorot. Susanna Huovinen. 4.

Pe 16.06.2006.
Radioluvat tasapuolisesti puhtaalta pöydältä.Iltalehti. Suorat sanat. Susanna Huovinen. Kuva: Atte Kajova. 31.
Protestimielellä. Sävelradion puolesta Helsingin keskustassa eilen järjestetty konsertti houkutteli paikalle paljon kuulijoita. Huippuartistit Kirkasta Jukka Kuoppamäkeen tempaisivat radioaseman hyväksi. Iltalehti. Viihde. Tuomas Pekkala. Kuvat: Vesa Moilanen 50.

Avoimuutta, tasapuolisuutta ja sananvapautta. Suomen Kuvalehti. Kirjeitä. Harri Pursiainen, kansliapäällikkö, liikenne- ja viestintäministeriö. 56.

Sävelradion lupa. Tiedonantaja. Muut mediat. 4.
Sävelradiota ei korvaa mikään. Helsingin Sanomat. Mielipide. Eija Sipilä. C6.

Radioluvat jaettiin tasapuolisesti. Aamulehti Mielipide. Susanna Huovinen, liikenne- ja viestintäministeri (sd). A4.

La 17.06.2006.
Pääkirjoitus. Astian makua.SanomaWSOY puki liikenneministeri Susanna Huovisen pelastusoperaation haastattelun muotoon tämän Sävelradion lakkauttamispäätöksessä! Nettisanomat. Pertti Manninen.

Su 18.06.2006.
“MTV3:lle ei voitu myöntää kahta valtakunnallista toimilupaa”. Valtiosihteerin mukaan Sävelradion lopetuksella pyritään monipuolistamaan radiotarjontaa. Helsingin Uutiset. Tuomas Massinen. 9.

Ma 19.06.2006.
Uudet radiotoimiluvat. Juha Kulmasen julkinen sana. Yle radio.

Uutta ensi vuonna? Helsingin Sanomat. Radio & televisio. Kanavalla. Matti Ripatti. D7.

Bisnesnainen? "Yhdellä osavaltakunnallisella kanavalla ei toimintaa välttämättä olta oltaisi pystytty edes sillä tavoin tekemään, että siitä olisi saatu kannattavaa bisnestä." Liikenneministeri Susanna Huovinen. Nettisanomat.
Bisnesmies!"SanomaWSOY:n sähköisistä liiketoiminnoista vastaavan SWelcomin toimitusjohtaja Tapio Kallioja sanoo, että yhtiö ei olisi aloittanut toimintaa yhdellä osavaltakunnallisella luvalla, koska se ei olisi kannattanut." Nettisanomat.

Ti 20.06.2006.
TV-Tampereen toiminta loppuu. Tiedonvälitys: Suomen ensimmäinen kaupallinen aluetelevisio väistyy lopullisesti valtakunnallisen kaapelikanavan tieltä. Aamulehti. Tampere & naapurit. Ville Juutilainen. A11.

Ke 21.06.2006.
Etsimme uuden ajan radiotoiminnan ammattilaisia Helsingin Tehtaankadulle. Helsingin Sanomat. Oikotie. D7. (Koko sivun ilmoitus).

Päätökset ovat oikeustajun vastaisia. Aamulehti. Mielipide. Presumoitu Culpa. A4.

To 22.06.2006.
MTV valittaa Sävelradion sulkemisesta.Helsingin Sanomat. Talous. STT. B7.

MTV3 valmis vaikka myymään Sävelradion. Radioluvat: MTV aikoo valittaa Sävelradion luvasta. Yhtiön mukaan päätös oli virheellinen. Keskisuomalainen. Talous. Anja Joenpolvi/STT. Kuva: Martti Kainulainen. 10.


Miten lista syntyi?

Suurimmaksi osaksi sattumalta. Materiaalia löytyi paperinkeräyslaatikoista ja junien penkeiltä. Juha Kulmasen Julkisen sanan kuulin aivan vahingossa käsillä olleen radion avatessani.

Tarkoituksella kyllä nauhoitin keskiviikon 31.05.2006 illan uutislähetyksiä sen jälkeen, kun olin kuullut aikaisemmissa uutislähetyksissä asiasta. Sen jälkeen yritin säilyttää seuraavan päivän lehtiä, mutta jonnekin nekin katosivat, esim. Keskisuomalainen.

Tarkoituksella kävin kirjastossa lukemassa juhannuksen jälkeen kesäkuun Aamulehdet. Helsingin Sanomat seurasin lähes päivittäin tilaajana. Siis yllä olevassa listassa on kaikki, mitä nämä lehdet ovat kirjoittaneet 01.06.2006 -  22.06.2006 välisenä aikana, tietenkin huomaamis- ja havainnoimisvirhemahdollisuuksin. Aamulehdestä löysin vihjeen lukea Suomen Kuvalehden pääkirjoituksen. Lehteä selatessa löytyi myös juttu Radio Paska!

Ehkä noin puolet iltapäivälehdistä olen nähnyt, joten  paljon on varmaankin jäänyt huomaamatta. Erityinen havainto oli se, että ministeri Susanna Huovisen päätöksen jälkeisenä päivänä SanomaWSOY:n Ilta-Sanomat ei kirjoittanut asiasta yhtään mitään.

Myös Helsingin Sanomien kirjoittelu on ollut sangen vaatimatonta ja huomaamatonta. Esimerkiksi torstaina 22.06 julkaistu uutinen oli yhdellä palstalla sivun keskellä.

Tarkoituksena on säilyttää jutut ja joskus julkaista ne mikäli resurssit  vain antavat myöten. Niissä on paljon mielenkiintoista: Muun muassa SanomaWSOY:n edustaja Tapio Kallioja lausuu lähes sanatarkasti vastatessaan toimittaja Juha Kulmasen kysymykseen MTV:n katkeruudesta. “MTV sai sen mitä me ensisijaisesti haimme, joten katkeruus on molemminpuolista.” (Lähes sanatarkka lainaus) .Jos siis oikein tulkitsen SanomaWSOY esittää katkeraa, kun Radio Novaa ei lakkautettu ja annettu sen toimilupaa heille! (Sic!).

Pääkirjoitus tiistaina 27.06.2006. Nettisanomat, Pertti Manninen, päätoimittaja.

Jatkuu… (Täydennystä kun linkki on aktivoitu!)


Satunnaisia kuvia aikajärjestyksessä Nelosen, Ylen ja MTV3:n kertoessa torstaina 31.05.2006 uutislähetyksissään uusien radiotoimilupien myöntämisestä. 
Kuvat tv:n kuvista Pertti Manninen. Kuvatekstit ja tekstit tulossa!
Torstaina 31.05.2006 klo 20.15 alkaen, Nelosen Kahdeksan uutisten hänniltä Ylen pääuutislähetyksen kautta MTV3:n Kymmenen uutisten näkyvään selostukseen klo 22.08. 
Uutistekstit tulossa kesän kuluessa sateen sattuessa!
Pertti Manninen.


Nettisanomat keskiviikkona 28.06.2006.
Uudet radiotoimiluvat.
MTV3. Seitsemän uutiset keskiviikkona 31.05.2006.


"
kyse on kokonaisuudesta johon yritettiin saada mahdollisimman monta ee uudenkintyyppistä ideaa sisälle ja valitettavasti myöskään hakemuksissa niitä uusia ideoita ei niin kovin paljon meille tarjottu"  Liikenneministeri Susanna Huovinen.  

Uudet radiotoimiluvat. MTV3. Seitsemän uutiset keskiviikkona 31.05.2006.

otsikkoteksti
ministeriö myönsi kaksi uutta radiolupaa

toimittaja maija lehmusvirta
radioluvat ja taajuudet menevät pääosin uusiksi

toimittaja  urpo martikainen
valtioneuvosto on myöntänyt kaksi uutta lähes valtakunnallista radiolupaa sanomawsoy:lle radionovan toimilupaa jatkettiin mutta sävelradiolta otettiin lupa pois

toimittaja lehmusvirta
yllättävät päätökset herättivät alalla heti kiivaan keskustelun

toimittaja tanja huutonen
katariina ja muut suomalaiset kuuntelevat keskimäärin kolme tuntia ja seitsemäntoista minuuttia radiota päivässä jotta samaa ei tulisi jokaisesta tuutista on valtionhallinto pistänyt luvat taas uusiksi suurin voittaja tänään oli sanomawsoy joka sai luvan perustaa kaksi uutta osavaltakunnallista kanavaa ladyfm:n ja rockfm:n

teksti
tapio kallioja toimitusjohtaja swelcom oy

tapio kallioja
meidät on toivotettu tälle alalle tervetulleiksi koska me ollaan sentään seriöösi vakava mediatoimija eikä me olla tultu pilaamaan tän alan toimintaedellytyksiä pikemminkin päinvastoin vahvistetaan niitä niin että meillä olis kaikilla hyvä olla

toimittaja
ja teillä on varaa tehdä se

tapio kallioja
no meillä on pitkäjänteisyyttä tehdä se

sävelradion toimittaja
mä teen aina parhaani

toimittaja
valtakunnallinen radio nova sai jatkaa mutta esimerkiksi sävelradio ja radiocity saivat tylyn tappotuomion uusia paikalliskanavia tulee vuoden alusya muun muassa lahteen kokkolaan ouluun ja rovaniemelle

teksti
susanna huovinen liikenne- ja viestintäministeri sdp

susanna huovinen
kyse on kokonaisuudesta johon yritettiin saada mahdollisimman monta ee uudenkintyyppistä ideaa sisälle ja valitettavasti myöskään hakemuksissa niitä uusia ideoita ei niin kovin paljon meille tarjottu

toimittaja
eli vanha toimiva shapluuna ei toimi ei käy

susanna huovinen
ei tässä siitä ole kyse vaan nimenomaan siitä kokonaisuudesta

toimittaja
sävelradion luvan poisottamista perusteltiin sillä että samantyyppistä musiikkia tulee jo paikallisilta kanavilta

teksti
pekka karhuvaara toimitusjohtaja mtv oy

pekka karhuvaara
kun vuosi sitten saimme toimiluvan valtioneuvostolta sävelradiolle ja lähdimme satsaamaan sitä kunnolla kuuntelijamäärät kasvoivat huristen kolmekymmentä ihmistä on siellä töissä satsasimme sinne tosissaan ja nyt meiltä otetaan se pois ja halutaan tappaa tää radio aivan käsittämätön ratkaisu

toimittaja
tavallinen radiokuuntelija joutuu virittämään kanavat ensi vuoden alusta uudelleen sillä myös taajuudet muuttuvat jonkun verran

toimittaja lehmusvirta
radioasemien taloustilanteesta lisää talousuutisissa hetken kuluttua.

MTV3. Seitsemän uutiset  keskiviikkona 31.05.2006.
Kuvat samanpäivän Kymmenen uutisista.

(Tekstin purku tiedostoon 27.06.2006/nettisanomat)

Uudet radiotoimiluvat. MTV3. Seitsemän uutiset keskiviikkona 31.05.2006.

Satunnaisiakuvia aikajärjestyksessä MTV3:n kertoessa torstaina 31.05.2006 uutislähetyksissään uusien radiotoimilupien myöntämisestä. 
Kuvat tv:n kuvista Pertti Manninen.

Torstaina31.05.2006 MTV3:n Kymmenen uutisten näkyvään selostukseen klo 22.08. 
Uutistekstit tulossa kesän kuluessa sateen sattuessa! Pertti Manninen.


Nettisanomat keskiviikkona 28.06.2006.
Uudet radiotoimiluvat.
MTV3. Kauppalehden talousuutiset keskiviikkona 31.05.2006.

(Seitsemän uutisissa: talousuutiset kertoo hetken kuluttua radiotalouden lisäksi mitä uutta lordi.hirviöllä on mielessään näkemiin näkemiin. teksti: talousuutisissa radiokilpailu kiristyy).

toimittaja matti toivonen ( kauppalehti)
kauppalehden talousuutiset hyvää iltaa

teksti: sanomille kaksi radiolupaa, nauha: kilpailu kiristyy puolet kanavista tekee tappiota

toimittaja matti toivonen (kauppalehti)
vuoden vaihteessa aloittaa siis kaksi uutta valtakunnallista radioasemaa yritykset toivovat että sanomawsoy:n laajentuminen radiaalloilla nostaa koko alan arvostusta kilpailun kiristyminen voi tosin käydä kohtalokkaaksi pienille paikallisradioille sillä jo puolet kanavista tekee jo nyt tappiota

toimittaja panu uotila (kauppalehti)
kaupallisissa radioissa on koko kevät jännitetty mitkä kanavat saavat jatkaa ja mitä uusia kilpailijoita taajuuksille tulee voittajaksi nousi suomalainen sanomawsoy joka saa kaksi valtakunnallista radiokanavaa radioiden liiton puheenjohtaja toivoo päätöksen kasvattavan radion arvostusta mainostajien silmissä

leena ryynänen (toimitusjohtaja, sbs finland)
kyllä se että suomen ja pohjoismaiden isoin mediatalo tulee mukaan radiobisnekseen vahvistaa radioo se lisää mainostajien mielenkiintoo  kun kerran iso mediayhtiö on kiinnostunut radioista niin hei tässä täytyy olla jotain

toimittaja
kaupallinen radiotoiminta on ollut koko sen olemassaolon ajan huonoa bisnestä noin puolet kaupallisista radioista tekee tapppiota ja loput sinnittelevät juuri ja juuri voiton puolella erinomaiseen kannattavuuteen ylsi viime vuonna vain radio nova jolla on ollut ainoa valtakunnallinen mainosradiolupa

leena ryynänen
ens vuoden alussa  monet kuuntelijat joutuu etsimään itselle uuden radiokanavan niin pikemminkin voi olla niin että se ens vuosi on vähän semmosta hakemista

toimittaja
pienten radioasemien hengissäpysymiskeino on ollut ketjuuntuminen yhden brändin alle ja yhteiset lähetykset uudet lupaehdot sallivat ketjuuntumisen kunhan osa lähetyksestä on paikallista  ryynäsen mukaan tiukentuneiden lupaehtojen kanssa voidaan elää

leena ryynänen
minä uskon ett paikalliset radioasemat voivat yhtä huonosti tai yhtä hyvin kuin tälläkin hetkellä koska kyllähän paikallisradiotoiminta suomessa nimenomaan on ollut se joka on ollu aika  kannattamatomta

toimittaja
sävelradio ja radio city hiljenevät nykyisiltä taajuuksiltaan vuoden lopyussa mutta niiden ohjelmaformaattia ja nimiä todennäköisesti hyödynnetään kanavilla joille radiolupa jäi

toimittaja matti toivonenvaltiovarainministeriö on huolissaan työn tuottavuuden heikosta kehityksestä...

Uudet radiotoimiluvat. MTV3. Kauppalehden talousuutiset keskiviikkona 31.05.2006.

Satunnaisiakuvia aikajärjestyksessä MTV3:n kertoessa torstaina 31.05.2006 uutislähetyksissään uusien radiotoimilupien myöntämisestä. 
Kuvat tv:n kuvista Pertti Manninen.

Torstaina31.05.2006 MTV3:n Kymmenen uutisten näkyvään selostukseen klo 22.08. 
Uutistekstit tulossa kesän kuluessa sateen sattuessa! Pertti Manninen.


Nettisanomat keskiviikkona 28.06.2006.
Uudet radiotoimiluvat.
Nelonen. Kahdeksan uutiset keskiviikkona 31.05.2006.

 "vähän erikoiselta sekin olisi vaikuttanut jos uu uudelle suomalaiselle isolle toimijalle ei olisi sitten annettu mitään että kyll siihenkin olisi pitänyt keksiä aika painavat perusteet ja kuten sanottua niin hakemukset olivat hyviä ja niinpä semmosia perusteluita en ainakaan itse olisi voinut ihan heti keksiä"  Liikenneministeri Susanna Huovinen.

Uudet radiotoimiluvat. Nelonen. Kahdeksan uutiset keskiviikkona 31.05.2006.

toimittaja juha hietanen (uutisten alkuesittelyssä)
... mediakonserni sanomawsoy lähtee kilpailemaan muiden mediatalojen kanssa myös ääniaalloilla ...(teksti alhaalla: uusia kanavia eetteriin)
...
toimittaja
... nuoria pyydettiin ideoimaan keinoja turvavöiden käytön lisäämiseksi ...

toimittaja (taustalla vinossa teksti: toimiluvat)
suomessa aloittaa vuoden alusta kaksi uutta valtaosassa maata kuuluvaa radiokanavaa liikenne- ja viestintäministeriö myönsi uudet valtakunnalliset luvat sanomawsoy:hyn kuuluvalle swelcomille radio city uusi kiss ja sävelradio lopettavat toimintansa

kuvassa (teksti: radio city kauan on aikaa)

toimittaja jussi tolonen
radio cityn studiossa työt jatkuivat iltapäivällä normaaliin tapaan nykyisen puolivaltakunnallisen luvan uusimista radiossa ei pidetty edes todennäköisenä mutta paikallisradioluvan epääminen oli yllätys

leena ryynänen (toimitusjohtaja, sbs finland)
se oli pettymys me oltas haluttu se ilman muuta se oli pettymys me oltas radio city olis kuitenkin siin tapauksessa kuitenkin voinut jatkaa nyt radio cityn toiminta loppuu tän vuoden lopussa

toimittaja
vuoden vaihteen jälkeen radio cityn taajuudella alkaa swelcomin omistama rockradio joka vetoaa miehiseen kuulijakunrtaan swelvcom sai toisen puolivaltakunnallisen luvan myös sävelradiolta ja aikoo perustaa tilalle naisille suunnatun radiokanavan swelcom on osa sanonmawsoy-konsernia ja omistaa muun muassa nelosen

susanna huovinen (liikenne- ja viestintäministeri (sd)
vähän erikoiselta sekin olisi vaikuttanut jos uu uudelle suomalaiselle isolle toimijalle ei olisi sitten annettu mitään että kyll siihenkin olisi pitänyt keksiä aika painavat perusteet ja kuten sanottua niin hakemukset olivat hyviä ja niinpä semmosia perusteluita en ainakaan itse olisi voinut ihan heti keksiä

toimittaja
helppoa uusien kanavien perustaminen ei missään tapauksessa ole

leena ryynänen
radio city on yksi niitä kaupallisia radioita joka tämän 21 vuoden historian aikana ei ole kertaakaan  tehnyt voittoa että tänmmöiset terveiset tietysti voin lähettää sinne swelcomiin yrittäkää te nyt sitten vuorostanne tehdä rockformaatilla voittoa

tapio kallioja (toimitusjohtaja, swelcom)
me ollaan laskettu tää sillä tavalla että että näilläkin kahdella kanavalla ihan itsenäisesti me voidaan saada saada tää kannattavaks toimilupakaudella joka on aika lyhyt mutt varsinaisesti me ollaan haettu  tästä sellasta mallia jossa  television radion netin ja mobiilien yhdistelmällä voitas palvella ihmisiä

toimittaja
myös uusi kiss lopettaa toimintansa omasta aloitteestaan tilalle se perustaa kanavan vanhemmille kuulijoille

musiikkia (teksti: tämän päivän parasta musiikkia, uusi kiss korville joille kelpaa vain paras)

toimittaja juha hietanen
huomenna on jo kesäkuu mutta ilmeisesti kovin kesäistä säätä ei ole vielä luvassa ...

(Tekstin purku tiedostoon 28.06.2006/nettisanomat)


Uudet radiotoimiluvat. Nelonen. Kahdeksan uutiset keskiviikkona 31.05.2006.


Satunnaisia kuvia Nelosen kertoessa torstaina 31.05.2006 uutislähetyksessään uusien radiotoimilupien myöntämisestä. 

Kuvat tv:n kuvista Pertti Manninen.
 


Nettisanomat keskiviikkona 28.06.2006.
Uudet radiotoimiluvat.
Yle TV1 klo 20.30. Uutiset keskiviikkona 31.05.2006.

"Yhdellä osavaltakunnallisella kanavalla ei toimintaa välttämättä olta oltaisi pystytty edes sillä tavoin tekemään, että siitä olisi saatu kannattavaa bisnestä."  Liikenneministeri Susanna Huovinen.

Uudet radiotoimiluvat. Yle TV1 klo 20.30. Uutiset keskiviikkona 31.05.2006

toimittaja jyrki koulumies (aiheiden alkuesittelyssä)
...l iikenneministeriö jakoi kuusi uutta radiotoimilupaa sanomawsoy sai niistä kaksi ...
toimittaja (uutisissa)
... kun hänet valittiin suvi-anne siimeksen tilalle

toimittaja (taustalla kuva vanhanaikaisesta radiosta ja teksti: toimiluvat)
sanomawsoy sai tänään kaksi toimilupaa lähes koko maassa toimiville radiokanaville liikenne- ja viestintäministeriö myönsi kuusi uutta lupaa paikallisille radioasemille seuraavaksi viideksi vuodeksi

toimittaja päivi koskinen (24)
helsinkiläisessä bassoradion toimituksessa tunnelma nousi kattoon iltapäivällä se on yksi kuudesta uudesta toimiluvan saaneesta paikallisradiosta bassoradio aloitti toimintansa internetissä kaksi vuotta sitten nyt viestintäministeriöltä heltisi lupa radioaalloille

antti simula (radiotoimittaja, bassoradio)
sydän pamppaillut koko aamupäivän odotettu tietoja tää on niinku tää on just sitä mitä on odotettu ihan mahtavaa

toimittaja
uusia paikalliskanavaradioita syntyi myös rovaniemelle lahteen ouluun kokkolaan ja joensuuhun ainoaa valtakunnallista lupaa kärkkyi mediajätti sanomawsoy mutta lupa pysyi radio novalla sanomwsoyn konerniin kuuluva yhtiö sai kuiternkin luvat kahdelle osittain valtakunnalliselle kanavalle niiden tieltä väistyvät sävelradio ja radio city

tapio kallioja (toimitusjohtaja, swelcom)
tällä kokonaisuudella pyritään sitten vähän samaan kuin mitä yhdellä valtakunnallisella radiokanavalla ois voinut saada aikaan

toimittaja
luvat myönnettiin kanaville joilla on hyvä toimintaidea tuplapotin myöntäminen sanomawsoylle vihjaa myös siihen että lupia haluttiin antaa niille joilla on varmasti varaa toimia lupakauden loppuun asti

susanna huovinen (liikenne- ja viestintäministeri, SDP)
yhdellä osavaltakunnallisella kanavalla ei toimintaa ee välttämättä olta oltaisi pystytty edes sillä tavoin tekemään että siitä olisi saatu kannattavaa bisnestä

toimittaja
lupien uusjaolla yritetään estää radiokanavien ketjuttamista eli siis sitä että eri paikallisradioiden kautta tuleekin lähes samaa ohjelmaa bassoradio lupaa että heidän taajuudeltaan ei kuulla radioketjujen poprenkutuksia

ville tikkanen (kanavapäällikkö, bassoradio)
näis studioss näkyy niin siell ei edes oo tietokonetta että ne tulee vinyyliltä ja cd:ltä ja juonnot tulee suorana elikkä niinku yllätyksellisyyttä

ääni baasoradion toimituksessa
... tää on mahtava meininki

toimittaja koulumies saamenkieliset uutiset eivät näy ylen kanavilla...

(Tekstin purku tiedostoon 28.06.2006/nettisanomat)

Uudet radiotoimiluvat. Yle TV1 klo 20.30. Uutiset keskiviikkona 31.05.2006


Satunnaisia kuvia aikajärjestyksessä Yle Tv1:n  kertoessa torstaina 31.05.2006 uutislähetyksessään uusien radiotoimilupien myöntämisestä. 

Kuvat tv:n kuvista Pertti Manninen.


Nettisanomat  keskiviikko 31.05.2006.
Pääkirjoitus. Illan uutislähetykset kertoivat uusien radiolupien myöntämisestä.
SanomaWSOY saa kaksi melkein valtakunnallista, mitä se sitten tarkoittaneekin, rock-radion ja naisten radion. Swelcomin pomo Tapio Kallioja selittää jotain ympäripyöreää kokonaisuudesta ja mobiilista. Jokainen  Nelonen plussan katselija tietää kuinka ala-arvoisesti sitä digikanavaa ylläpidetään. Tulee ostos-tv:tä ja ehkä niitä järjettömiäpuhelinkilpailujakin.

MTV3:n Pekka Karhuvaara on katkera, kun Sävelradio menettää toimilupansa ja liikenneministeri Susanna Huovinen höpäjää jotain kannattavuudesta, minkä takiaSanomaWSOY:lle täytyi antaa kaksi kanavaa!

Radio-Citynjohtajanainen toivottaa SanomaWSOY:lle onnea. koska rock-radio ei kahteenkymmeneen vuoteen ole ollut mikään kultakaivos. Eihän siitä tietenkään ole kysymys bisneksessä, jotain kannattaa pyörittää tappiollakin, koska sekin on toiselta pois! Muuten Nelosen uutiset ei kyllä tainnut mainita mitään Sävelradion ja Radio-Cityn teurastuksesta. Jumalatonta tiedonvälitystäparhaimmillaan, vaiko pahimmillaan.

Liikenneministeri oli niin tyytyväisen näköinen, että SDP näyttää saaneen herrasmiessopimuksen SanomaWSOY:n suojelusta ja varmaan henkilökohtaisestakin. Olemmehan nähneet kuinka silkkihansikkain Paavo Lipponen selvisi Sonera-seikkailuista ja kuinka SDP:n sisäministeri Kari Rajamäkikin sai samanlaisen silkkihansikaskohtelun Helsingin Sanomissa sekoiltuaan morkkaamaan Alpo Rusia vielä senkin jälkeen, kun tämä oli vapautettu kaikista syytteistä. Lehdessä taisi oikeuskansleri Paavo Nikulan lepsut moitteetkin jäädä mainitsematta. On tainnut Matti Vanhanenkin saada näillä tempuillaan lupauksenvaltiomiesmäisestä kohtelusta.

Aika näyttää mistä oli kysymys. Vanha sanontahan on, että raha ei haise.

Keskiviikkona toukokuun viimeisenä päivänä 31.05.2006 Pertti Manninen, päätoimittaja, Nettisanomat.

Täydennys sunnuntaina 04.06.2006. Radio-Cityn johtajanainen on nimeltään Leena Ryynänen.

Nettisanomat  31.05.2006 Pääkirjoitus. Illan uutislähetykset kertoivat uusien radiolupien myöntämisestä.
Satunnaisia kuvia aikajärjestyksessä tv:n kertoessa torstaina 31.05.2006 uutislähetyksissään uusien radiotoimilupien myöntämisestä. 
Kuvat tv:n kuvista Pertti Manninen


Nettisanomat keskiviikkona 28.06.2006.

Torstai 01.06.2006.
SanomaWSOY saa kaksi koko maan radiokanavaa. MTV3 sai pitää Novan, mutta menettää Sävelradion.
Helsingin Sanomat. Talous. Katri Kallionpää, Milla Autio. Kuva: Mika Ranta. B5.

SanomaWSOY saa kaksi koko maan radiokanavaa.
MTV3 sai pitää Novan, mutta menettää Sävelradion.
Katri Kallionpää. Milla Autio. Helsingin Sanomat.

Suomalainen viestintäkonserni SanomaWSOY perustaa Suomeen kaksi lähes koko maassa kuuluvaa radiokanavaa, rock-musiikin erikoiskanavan Rock FM:n sekä naisten Lady FM -kanavan.

Liikenneministeriö myönsi keskiviikkona uudet toimiluvat SanomaWSOY:n lisäksi kuudelle valtakunnalliselle sekä 47 paikalliselle toimijalle vuosiksi 2007-2011.

Ainoa valtakunnallinen kanava, Radio Nova, pysyy sen nykyisellä luvanhaltijalla, MTV Oy:llä, ja valtaosa nykyisistä radiokanavista saa jatkaa.

MTV oli kuitenkin pettynyt, sillä se menettää vuoden 2005 alussa ostamansa osavaltakunnallisen Sävelradion, eikä saanut hakemaansa Rock-Sport-kanavaa. Nykyisistä kanavista lupaa vaille jäi myös Radio City.

Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovisen (sd) mukaan luvat myönnettiin sillä perusteella, että radiokanavista muodostuu monipuolinen ja erilaisia kohderyhmiä palveleva kokonaisuus.

Huovinen sanoi, Sävelradion menettäneen toimilupansa, koska paikalliset radiokanavat palvelevat paremmin iskelmämusiikkia haluavaa yleisöä.

“Paikalliset toimiluvan haltijat ohjataan palvelemaan eri tyyppisiä yleisöjä”, Huovinen perusteli.

Hän muistutti, että tätä on myös eduskunta edellyttänyt.

“Tarkoituksena on, että kaikilta kanavilta ei tule vain ‘sitä yhtä ja samaa’. Radio ei ole soittorasia, vaan tiedonvälityskanava”, Huovinen linjasi.

Hänen mukaansa ministeriö aikoo myös valvoa entistä tarkemmin, että kanavien ohjelma vastaa lupaehtoja ja että niillä on ministeriön määrittelemät prosenttiosuudet puhe- ja asiaohjelmaa.

SBS Finlandin toimitusjohtaja ja Radioliiton puheenjohtaja Leena Ryynänen ei yllättynyt ministeriön ratkaisuista. Perustelut eivät kuitenkaan vakuuttaneet.

“SanomaWSOY oli uusista hakijoista paras. On hyvä, jos iso eurooppalainen toimija on kiinnostunut radiosta. Mutta jos tämä ei ole viestinnän keskittymistä, niin mikä sitten on”, Ryynänen ihmetteli.

Hänestä on myös outoa, että ministeriö määrittelee prosenttiosuuksin, paljonko kanavilla pitää olla puhetta. “Se on sananvapauden rajoittamista”, Ryynänen sanoi.

MTV Oy:n radioliikennetoiminnan toimitusjohtaja Petri Manninen oli pettynyt ja pahoillaan.

“Valtioneuvosto vahvisti Sävelradion toimiluvan meille vasta reilu vuosi sitten”, hän muistutti. “Sävelradio oli juuri vakiinnuttanut asemansa, hankkinut puoli miljoonaa kuulijaa ja päässyt kannattavaksi.”

Sävelradiossa on 16 vakituista ja 15 osa-aikaista työntekijää.

Radio Nova on kaupallisista radiokanavista parhaiten kannattava. Sen liikevaihto oli viime vuonna 15 miljoonaa euroa ja se teki voittoa noin neljä miljoonaa euroa.

Kaupallisten radiokanavien liikevaihto on yhteensä noin 50 miljoonaa euroa, josta MTV Oy ja SBS Finland keräävät suurimman osan.

SanomaWSOY:n sähköisistä liiketoiminnoista vastaavan Swelcomin toimitusjohtaja Tapio Kallioja sanoo, että yhtiö ei olisi aloittanut toimintaa yhdellä osavaltakunnallisella luvalla, koska se ei olisi kannattanut.

“Näiden kahden kanavan liikevaihto tulee olemaan yhteensäkin alle puolet Novan liikevaihdosta”, hän arvioi.

Kalliojan mukaan SanomaWSOY:n kanavat tulevat olemaan erilaisia, mutta tekniikka, mainonta ja myynti voidaan tehdä yhdessä. Ohjelmistoa hankitaan myös ulkopuolelta.

Helsingin Sanomat on osa SanomaWSOY-konsernia.

Lista luvan saaneista radiokanavista on osoitteessa www.mintc.fi.

Kuvateksti: Bassoradion Jan “Zabac” Zapasnik (vas.) , Ville “Wiljam” Tikkanen, Antti “Säkittäjä” Simula ja Robin “Belmont” Grotenfelt juhlistivat radiolupaansa samppanjalla. Bassoradio on ainut uusi hakija, joka sai paikallisen radioluvan Uudellamaalla.


Torstai 01.06.2006.
Pipopäät saivat oman kanavan.
Helsingin Sanomat. Talous. Milla Autio. B5.

Pipopäät saivat oman kanavan.
Milla Autio. Helsingin Sanomat.

“Mitä, höö! Kuulitteko, me on saatu lupa!”
Häääää!
Bassoradion toimituksesta Helsingin Fredrikinkadulta kuuluu puhelimeen käsittämätön meteli.
“Täällä on kymmenkunta kaveria. Ei todellakaan osattu odottaa. Nyt lähtee samppanja auki.”
Kanavapäällikkö Ville Tikkanen ei pysty vähään aikaan puhumaan sen enempää.

Bassoradio on ainut uusi hakija, joka sai paikallisen radioluvan Uudellamaalla. Kanava on kuulunut nettiradiona noin kahden vuoden ajan sekä väliaikaisella luvalla muutaman kuukauden viime kesänä ja viime vuodenvaihteessa.

Väliaikaisella kesäluvalla se toimii sattumoisin juuri nytkin eli sitä voi testata pääkaupunkiseudulla tästä päivästä lähtien elokuun loppuun taajuudella 102,4 Mhz.

Ensi vuoden alusta taajuus on 102,8 , ja toimilupa vuoden 2011 loppuun.

Bassoradion toimitus on juuri sellainen legendaarinen paikka, johon dj tulee omat vinyylit kainalossa. Kanavalla vierailee noin 60 dj:n joukko.

Keskiviikkona kolmen aikaan studiossa juonsi lähetykseen musiikkia kahden vinyylisoittimen välissä Antti “Säkittäjä” Simula, joka kommentoi uutista nettiyleisölle: “Uskomatonta, sydäntä väpättää.”

Studiossa on vinyylisoitinten lisäksi kaiken varalta cd-soitin, “eikä mitään soittolistoja tietokoneella”, Tikkanen sanoo.

“Nämä musiikin lajit tulee pääasiassa vinyyleillä.”

Eli mitkä lajit?

“Hiphop, break, dance hall, funk …” Bassoradio soittaa urbaania tanssimusiikkia, jossa on “paljon bassoa”.

“Toimittaja-dj:t ovat freelancereita ja oman musiikkigenrensä tuntevia tyyppejä, jotka tilaa levyjä ympäri maailmaa. Etupäässä netistä, vaikka onhan täällä joitakin vinyyleihin erikoistuneita liikkeitä.”

Bassoradio julkaisee lisäksi Basso-lehteä, jonka aiheet ovat myös urbaani musiikki ja kulttuuri.

Nyt suoraa juonnettua ohjelmaa on nettiradiossa ollut iltapäivästä puolille öin, aamupäivä on ollut uusintaa. “Ensi vuonna aamukin on suoraa”, Tikkanen lupaa. “Joudumme palkkaamaan pääjuontajia.”

Paikallisen toimiluvan ehtoihin kuuluu, että kanavalla on oltava päivittäin ”kuuluvuusalueen asioita käsitteleviä tai kuuluvuusalueen erityisryhmiä palvelevia uutisia tai muita toimituksellisia sisältöjä”.

“Reppareita, haastatteluita, paikallisia uutisia”, Tikkanen lupailee. “Uutiset tehdään itse. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa nuoria tai nuoria aikuisia.”

 

Torstai 01.06.2006.

Poiminta. Radio Helsinki laajenee Tuusulaan. Helsingin Sanomat. Talous. HS. B5.

Poiminta. Radio Helsinki laajenee Tuusulaan.
Helsingin Sanomienpaikallisradion Radio Helsingin kuuluvuus laajenee Tuusulaan ja Helsingissä ja Espoossa sen kuuluvuus paranee.

Toimilupien jaossa Radio Helsinki sai Espoossa ja Helsingissä vanhan 95,2 taajuutensa tilalle uuden 88,6, Tuusulassa 89,4.

Radio Helsinki vaihtaa päittäin taajuutta Metron kanssa, joka saa tyytyä kehnompaan.

Liikenneministeriön perustelujen mukaan Radio Helsinki täyttää paremmin lain vaatimukset, joiden mukaan musiikki- ja ohjelmatarjonnan tulee olla monipuolista ja turvata erityisryhmien tarpeet.
HS

 

Torstai 01.06.2006.
Kymmenen valtakunnallista mainosradioasemaa.
Helsingin Sanomat. Talous.B5.

Kymmenen valtakunnallista mainosradioasemaa.
Valtakunnalliset tai osavaltakunnalliset radiokanavat ensi vuoden alussa:
Radio Dei (Kristillinen Media)
SuomiPOP (Metroradio Finland)
Groove FM (Metroradio Finland)
Classic Radio (Metroradio Finland)
Energy (NRJ Finland)
“Uusi Kiss” (Pro Radio: SBS Finland)
Radio Sputnik (Radio Satellite Finland)
Radio Nova (Suomen Uutisradio, MTV)
Lady FM (Swelcom, SanomaWSOY), uusi
Rock FM (Swelcom, SanomaWSOY), uusi.

Paikalliset radiokanavat Uudellamaalla ensi vuoden alussa:
Basso Radio (Basso Media), uusi
Metro FM (Metroradio Finland)
Lohjan Iskelmä (Pro Radio, SBS Finland)
Porvoon Iskelmä (Radio Foni, SBS Finland)
Radio Helsinki (Helsingin Sanomat, SanomaWSOY)
Lähiradio (Työväen Sivistysliitto, Samfundet Folkhälsan, Kansan Sivistystyön Liitto ja Kansan Radioliitto).

 

Torstai 01.06.2006.
Radiomainontaan käytettiin vain neljä prosenttia mainosrahoista.
Helsingin Sanomat. Talous. B5.

Radiomainontaan käytettiin vain neljä prosenttia mainosrahoista.
(Graafit “teksteinä”/nettisanomat).
Radion päivittäinen kuunteluaika.

Keskímääräinen päivittäinen kuunteluaika/ suomalainen (t:min)
1991  3:25
1992  3:50
1993  3:45
1994  3:40
1995  3:40
1996  3:25
1997  3:25
1998  3:20
1999  3:10
2000  3:20
2001  3:30
2002  3:40
2003  3:30
2004  3:20
2005  3:15
Lähde: Finnpanel. (Lukujen tarkkuus pyöristetty 5 minuuttiin/nettisanomat).

Kanavien kuunteluosuudet 2005.
Prosenttia kaikista radionkuunteluminuuteista.
YLE Radio Suomi  36 %
Radio Nova  12 %
Paikallisradiot  12 %
Yle Radio 1  8 %
SBS-iskelmäradiot  8 %
YLE X  6 %
KISS  4 %
NRJ  4 %
Sävelradio  3 %
City  3 %
SuomiPOP  2 %
Classic FM  1 %
Groove FM  1 %.
Lähde: Finnpanel.

Mediamainonnan osuudet 2005.
Sanomalehdet  48,4 %
Televisio  19,4 %
Aikakauslehdet  16,3 %
Kaupunki- ja noutolehdet  5,7 %
Radio  4 %
Ulkomainonta  3,1 %
Verkkomedia  3 %
Elokuva 0,1 %.

1 189 miljoonaa euroa.
Lähde: Adex.

(Graafit “teksteinä”/nettisanomat).

Torstai 01.06.2006.  Helsingin Sanomat. Talous.

 


01.06.2006 kesäkuun torstaina klo 09.17.
 "SanomaWSOY saa kaksi koko maan radiokanavaa". Helsingin Sanomat. Talous. Perjantaina 01.06.2006.

Nettisanomat keskiviikkona 28.06.2006.

Perjantai  02.06.2006.
SanomaWSOY sai, MTV menetti. Valtiovallan päätökset radioiden toimilupien jakamisessa ovat horjuneet.
Iltalehti. Pääkirjoitus. 5 (Iltalehden vastaava päätoimittaja on Kari Kivelä.)

SanomaWSOY sai, MTV menetti.
Valtiovallan päätökset radioiden toimilupien jakamisessa ovat horjuneet.

Valtioneuvosto jakoi niukkaa hyödykettä myöntäessään yksityisten radioiden uudet toimiluvat. Alan tarjonta ei voi muotoutua pelkästään markkinoiden ehdoilla, kuten lehdistössä, vaan tarvitaan poliittista harkintaa. Liikenneministeri Susanna Huovinen ei kuitenkaan ollut järin vakuuttava ratkaisuja perustellessaan.

SanomaWSOY-konserni sai toimiluvan kahdelle uudella, osittain valtakunnalliselle radiokanavalle, mutta Sävelradio menetti sen. Kuitenkin Sävelradio sai toimiluvan vain vuosi sitten ja kanavaan on sen jälkeen investoitu aikalailla.

Ainakin valtiovallan linja horjuu. Ja uskaltaisiko maan hallitus edes torjua suomalaisen mediajätin toiveita?

Sanoma-konserni kertoo rakentavansa radioistaan, Nelosesta, Welho-palveluistaan ja lehdistään monomediastrategisen kokonaisuuden. Tähän konsernilla on voimavaroja, mutta myös tarvetta, sillä Helsingin Sanomain levikki on huipputasoltaan pudonnut Uuden Suomen tilauskannan verran.

Päätoimittaja Janne Virkkunen onkin myötäillyt Hannu Olkinuoran EVA:n raportissa esittämää näkemystä siitä, että internet on sysännyt viestinnän suurimpaan murrokseen Gutenbergin jälkeen. Tosin myös elokuvan, radion ja television läpimurto muuttivat paljon. Painettu sana on kestänyt mullistukset.

Monimediastrategian edellyttämää synergiaa ei myöskään löydy elävässä elämässä yhtä helposti kuin konsulttien PowerPoint-esityksissä. Jatkuva uudistuminen on silti median elinehto.

Radion kuuntelu on pysynyt laajana. Journalistisesti ja taloudellisesti kaupallinen radiotoiminta on silti pettänyt odotukset. Paikallisradioiden ajajat kuvittelivat luovansa uuden ajan nuorisoseuratalon, mutta nykyään kuulee lähinnä soittorasioita. Radiomainonta on jäänyt niukaksi ja vain Radio Nova kannattaa aidosti.

Luultavasti toimiluvan saaneitakin radiokanavia karsiutuu lähivuosina kilpailun kiristyessä ja radioiden hallinnan keskittyessä. Verovaroin tosiasiassa toimivan Ylen vastuu varsinaisesta radiojournalismista korostuu samalla entisestään.

Kuvateksti: Liikenneministeri Susanna Huovinen perusteli radioiden uusia toimilupia horjuvasti.

IL sanoo. Radiot ovat pettäneet odotukset journalistisesti ja taloudellisesti.

Perjantai  02.06.2006. Iltalehti. Pääkirjoitus

 


02.06.2006 kesäkuun perjantaina klo 18.37.
 "SanomaWSOY sai MTV menetti". Kuvateksti: "Liikenneministeri Susanna Huovinen perusteli radioiden uusia toimilupia horjuvasti." Iltalehti. Pääkirjoitus perjantaina 01.06.2006. Kuvateksti: Tulossa! Kuvat Pertti Manninen.

Vastaus perjantaina 16.06.2006.
Radioluvat tasapuolisesti puhtaalta pöydältä.
Iltalehti. Suorat sanat. Susanna Huovinen. Kuva: Atte Kajova. 31.
Radioluvat tasapuolisesti puhtaalta pöydältä.Nettisanomat keskiviikkona 28.06.2006.
Lauantai 10.06.2006.
Radiosota ei lopu tähän. LVM:n Kosonen: Median keskittymisen vaara ei ole erityisen suuri. MTV:n Karhuvaara: Monelle huippupoliitikollekin tuli yllätyksenä, että ratkaisu merkitsi Sävelradion tappamista ja 30 työpaikan häviämistä. “Pohdinta on keskittynyt siihen, miten jaetaan ne toimiluvat, jotka jäävät jäljelle SanomaWSOY:n saatua etuoikeutettuna oman tahtonsa läpi. Toimitusjohtaja Pekka Karhuvaara, MTV Media.”
Kauppalehti Presso. Raha&Valta. Arno Ahosniemi. Kuva: Riitta Heiskanen. B3.
Radiosota ei lopu tähän
LVM:n Kosonen: Median keskittymisen vaara ei ole erityisen suuri. MTV:n Karhuvaara: Monelle huippupoliitikollekin tuli yllätyksenä, että ratkaisu merkitsi Sävelradion tappamista ja 30 työpaikan häviämistä.
Arno Ahosniemi

Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) virkamiesten ja liikenneministeri Susanna Huovisen (sd) valmistelu- ja päätösvalta radiotoimilupa-asioissa on huomattavan itsenäinen.

Toimilupahakemukset sisältävät liikesalaisuuksia, ja hakijoiden joukossa on pörssiyrityksiä. Näin ollen ministeriön hallinnonalaa seuraava viestintähallinnon neuvottelukunta tai eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta eivät voi ottaa kantaa hakuprosessiin.

Intressiristiriitoja olisi mahdoton välttää, sillä osa neuvottelukunnan jäsenistä edustaa hakijatahoja. Täysin itsenäinen valmistelu- ja päätösvalta korostaa LVM:n asemaa ja valtaa toimilupa-asioissa.

Onko suomalainen mediakenttä mielestänne vaarassa keskittyä liiaksi, kun maan vahvin mediakonserni SanomaWSOY sai kaksi toimilupaa, LVM:n mediayksikön päällikkö, viestintäneuvos Ismo Kosonen?

- Mielestäni vaara ei tällä hetkellä ole erityisen suuri. SanomaWSOY on vahva viestintätalo, mutta sen vastapainona meillä on vahva maakunta- ja paikallislehdistö, runsas aikakauslehdistö ja sähköisen viestinnän puolella luonnollisesti MTV, joka sillä sektorilla on huomattavasti vahvempi.

Kohdeltiinko ulkomaisia mediayhtiöitä tasapuolisesti hakuprosessin kuluessa?

- Ehdottomasti kohdeltiin. Tässä on jäänyt monilta huomaamatta, että muun muassa ulkomaalaisomisteisten ketjujen kuuluvuusalueet laajenivat tällä kierroksella huomattavasti. Myös kotimaisten hakijoiden hakemuksia jouduttiin hylkäämään.

Oliko LVM:n järjestämä hakuprosessi mielestänne läpinäkyvä, johdonmukainen ja oikeudenmukainen?

- Oli. Kaikille tehtiin selväksi, että lupaprosessiin lähdetään niin sanotusti puhtaalta pöydältä. Viesti myös ymmärrettiin päätellen siitä, että toimijat hakivat ristiin toistensa käytössä olleita taajuuksia.

- Mielestäni prosessi on ollut niin läpinäkyvä, johdonmukainen ja oikeudenmukainen kuin se voi olla. Supsuttajat ja luvatta jääneet eivät luonnollisesti ole koskaan tyytyväisiä.

Ilman toimilupaa jäänyttä Sävelradiota pyörittävän MTV Median toimitusjohtaja Pekka Karhuvaara ei täysin allekirjoita ministeriötä kohtaan osoitettuja syytöksiä siitä, että Suomi olisi suljettu markkina-alue.

- SBS on luxemburgilainen, NRJ ranskalainen, Metroradio irlantilainen ja niin edelleen, Karhuvaara luettelee.

Sen sijaan LVM:n päätöstä hän ei sulata helpolla.

- On täysin uskomatonta, että kahdella viestintäpoliittisella päätöksellä, joiden välillä kului runsas vuosi, ensin kannustetaan investoimaan miljoonia euroja Sävelradion saattamiseksi elinkelpoiseen kuntoon ja tähän päästyä lakkautetaan yhtiö ja aiheutetaan investointien menetys. Samalla SanomaWSOY:lle myönnetään kaksi uutta lupaa.

Karhuvaaran mukaan ratkaisu edistää media-alan keskittymistä ja Sanomien valta-asemaa Suomessa.

- On käsittämätöntä väittää, että SanomaWSOY tarvitsee kaksi radiolupaa saadakseen aikaan "kannattavaa radiotoimintaa", kun samaan aikaan meiltä tapetaan juuri kuntoon laitettu yli 500 000 kuulijan suosikkikanava, Karhuvaara noituu.

- Ratkaisulla kannettiin huolta Sanomien kannattavuudesta ja samalla lyötiin päin näköä MTV:tä, joka on kantanut vastuuta mittavilla investoinneilla.

Karhuvaaran mukaan LVM:n päätös on asiallisesti tiedotusvälineen lakkauttaminen viranomaispäätöksellä. Yhtiön lakimiehet tutkivat parhaillaan, valittaako MTV päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO).

Karhuvaara arvioi LVM:n kommentteja siten, että varsinainen pohdinta on keskittynyt siihen, miten jaetaan ne toimiluvat, jotka jäivät jäljelle SanomaWSOY:n saatua etuoikeutettuna oman tahtonsa läpi.

- Tai kääntäen, keneltä otetaan pois ne toimiluvat, joihin SanomaWSOY:llä on etuoikeus.

Karhuvaara moittii ministeriötä puutteellisesta valmistelusta.

- Keskustelu on ollut puutteellista poliittisten päätöksentekijöiden kesken, ja pakettia on viety kiireesti läpi. Monelle huippupoliitikollekin näyttää tulleen yllätyksenä, että ratkaisu merkitsi 30 työpaikan poistumista.

- Johdonmukainen ratkaisu epäilemättä oli - SanomaWSOY-myönteisyydessään, Karhuvaara moittii.

“Pohdinta on keskittynyt siihen, miten jaetaan ne toimiluvat, jotka jäävät jäljelle SanomaWSOY:n saatua etuoikeutettuna oman tahtonsa läpi." Toimitusjohtaja Pekka Karhuvaara, MTV Media.

Lauantai 10.06.2006.  Kauppalehti Presso. Raha&Valta. Radiosota ei lopu tähän

 

Nettisanomat keskiviikkona 28.06.2006.
Tiistai 13.06.2006.
Sävelradion lakkautus on hyvin vakava asia.
Keskisuomalainen. Artikkelit. Pääkirjoitus. 4. (Keskisuomalaisen päätoimittaja on Erkki Laatikainen.)
Sävelradion lakkautus on hyvin vakava asia.

Liikenne- ja viestintäministeriö jakoi taannoin toimiluvat kaupallisille radioille. Hakijoita oli enemmän kuin käytettäviä taajuuksia, joten kaikkien mieliksi ei voitu menetellä. Tämän jokainen ymmärtää. Päätöksen odotetaan kuitenkin olevan tasapuolinen ja johdonmukainen, myös yritysten jatkuvuutta palveleva.

MTV3:n omistukseen monien vaiheiden jälkeen päätynyt puolen miljoonan viikottaisen kuuntelijan Sävelradio lakkautetaan. Yhtymä on panostanut Sävelradioon kuusi miljoonaa euroa. Näin tehdessään se on oikeutetusti uskonut jatkuvuuteen. Muutoin investoinneissa ja määrätietoisessa kehitystössä ei olisi ollut mitään järkeä. Sävelradio oli nousemassa taloudellisesti kannattavaksi. Viranomainen oli hyväksynyt aikanaan sen omistajuuden muutokset.

Sävelradion lopetus on hyvin merkittävä periaatteellinen tapahtuma. Tuskin päättäjät ovat tämän sisäistäneet.

Viranomaiset paimensivat sanomalehtien julkaisua 1920- ja 1930-luvuilla, jolloin pelättiin kommunistien julistusta sekä sotien aikana, jolloin puolestaan yleisen turvallisuuden nimissä edellytettiin erityistä vastuullisuutta viestimiltä. Lopettamiset kohdistuivat ääriliikkeiden julkaisuihin.

Viimeiseksi jäänyt lehden lakkautus tapahtui vuonna 1948, jolloin kommunistien miehittämä Valtiollinen poliisi hiljensi määräaikaisesti Ernesti Hentusen räyhäkkään Totuuden torven. Sittemmin viranomaiset eivät ole kajonneet sanomalehtien ilmestymiseen ja muiden medioiden toiminnan jatkumiseen. Oli elettävä aina vuoteen 2006, jotta kriisiaikojen menettelyihin jälleen, ja aivan yllättäen, tartutaan.

Samaan aikaan liikenne- ja viestintäministeriö myönsi kaksi radiolupaa Sanoma Osakeyhtiölle. Ratkaisu kielii ministeriön luottavan enemmän Sanoma Osakeyhtiöön kuin MTV3:een. Perustelut olisi todella kiinnostavaa tietää. Ministeriö on velvollinen kertomaan ne avoimesti.

Yrittämisen ideologiaan kuuluvat jatkuvuus ja menestyminen oman taitavuuden perusteella. Viranomaisten ohjaavaa vaikuttavuutta on vähennetty kaikessa yrittämisessä. Valtio on edistänyt verotuksellisilla ja muilla linjauksilla yritysten edellytyksiä, koska tämä on kansantalouden ja erityisesti työllisyyden etu. Periaatteena on lisäksi markkinataloudellisen kilpailun varmistaminen, tarpeettomien keskittymien estäminen.

Sävelradion lahtaamisessa on sananvapauden tukahduttamisen elementtejä. Asiaa ei pidä jättää tähän, vaan se on perattava läpikotaisin. MTV3 tehnee parhaansa, mutta sananvapaus on niin suuri kansanvallan arvo, että koko media-ala seuraa prosessin etenemistä.

Tiistai 13.06.2006. Keskisuomalainen. Artikkelit. Pääkirjoitus. Sävelradion lakkautus on hyvin vakava asia.

 

Vastaus torstaina 15.06.2006.
Radioluvat puhtaalta pöydältä. Keskisuomalainen. Artikkelit. Puheenvuorot. Susanna Huovinen. 4
Radioluvat puhtaalta pöydältä.Nettisanomat keskiviikkona 28.06.2006.
Torstai 15.06.2006.
Ministeri, kaduttaako Sävelradion lakkautus? Sävelradio lakkautettiin, jotta radiovalta ei keskittyisi MTV:lle. “SanomaWSOY julkaisee myös Helsingin Sanomia.“
Helsingin Sanomat. Kulttuuri. Teemu Luukka. C3.
Ministeri, kaduttaako Sävelradion lakkautus?
Sävelradio lakkautettiin, jotta radiovalta ei keskittyisi MTV:lle

"SanomaWSOY:n Tapio Kallioja on sanonut, ettei yhtiö olisi aloittanut toimintaa yhdellä osavaltakunnallisella luvalla, koska se ei olisi kannattanut. Oliko tämä syy, miksi lopetitte Sävelradion?

 Ei. Tässä on kyse isosta palapelistä, jossa otetaan huomioon hakijoiden esittämän ohjelmatarjonnan monipuolisuus koko maassa. Katsoimme, että myös omistajuus on mahdollisimman monipuolista. Kun suurin, kaunein ja paras taajuus eli Novantaajuus sai jatkon, olisi ollut hyvin vaikea löytää perusteluja, miksi Novan lisäksi Uutisradio olisi saanut myös toisen valtakunnallisen taajuuden.”

Torstai 15.06.2006. Helsingin Sanomat. Kulttuuri.  Ministeri, kaduttaako Sävelradion lakkautus?

 

Nettisanomat keskiviikkona 28.06.2006
Perjantai 16.06.2006.

Radioluvat tasapuolisesti puhtaalta pöydältä.
Iltalehti. Suorat sanat. Susanna Huovinen. Kuva: Atte Kajova. 31.

Radioluvat tasapuolisesti puhtaalta pöydältä.

Iltalehden pääkirjoituksessa (2.6.) kritisoitiin valtiovallan linjaa kaupallisten radioiden toimilupapäätöksessä horjuvaksi.

Sävelradion omistava Suomen Uutisradio Oy sai ylivoimaisesti parhaan, valtakunnallisen taajuuskokonaisuuden (Radio Nova). Tämän vuoksi valtioneuvosto ei katsonut mahdolliseksi myöntää osavaltakunnallista toimilupaa samalle toimijalle.

Valtioneuvoston yksimielisesti tekemää toimilupapäätöstä valmisteltiin erittäin perusteellisesti. Liikenne- ja viestintäministeriö asetti jo tammikuussa 2004 asiantuntijatyöryhmän, jonka ehdotukset olivat laajan lausuntokierroksen jälkeen pohjana hallituksen esitykselle televisio- ja radiolain muuttamisesta. Hallitus sai eduskunnan vastauksen saatteena tiukat ohjeet lupakierrokselle.

Ministeriö teetti selvitykset sekä radiotoiminnan taloudesta että tarjonnasta. Myös taajuussuunnitelma uudistettiin ja siitäkin alan toimijoilla oli mahdollisuus antaa lausunto.

Lähdin siitä, että valmistelun on oltava avointa ja uusia ideoita edistävää.

Edeltäjäni ja minä olemme toistuvasti korostaneet, että uudet luvat jaetaan puhtaalta pöydältä. Tätä lakiin perustuvaa linjausta ei kukaan kyseenalaistanut. Toimijat hakivatkin vilkkaasti ristiin toistensa nykyisiä taajuuksia.

On vaikea uskoa, että kukaan alan toimija voisi olla aidosti yllättynyt siitä, että kaiken tämän jälkeen toimijakenttään tuli muutoksia. Pettymyksen toki ymmärrän.

Sävelradio siirtyi Suomen Uutisradio Oy:lle markkinoilla tapahtuneen kaupan kautta. Valtioneuvosto hyväksyi siirron, mutta totesi, että toimilupa on voimassa vain vuoden 2006 loppuun. Samalla muistutettiin, että toimilupakierroksen yhteydessä on mahdollisuus tarkastella radiotoiminnan kokonaisuutta uudelleen. Suomen Uutisradio Oy teki kaupan nämä seikat tietäen eli se siis otti riskin.

Jos Suomen Uutisradio olisi asetettu lupakierroksella erityisasemaan sen aiemmin tekemän kaupan vuoksi, olisi loukattu tasapuolisen kohtelun vaatimusta ja lakia. Laski ei anna mahdollisuutta suosia alalla jo olevia toimijoita, vaan kaikki hakijat ovat tasavertaisia.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on korostanut, että toimilupia koskevan päätösvallan on oltava aidosti valtioneuvoston käsissä.. Hallitus ei saa toimenpiteillään siirtää sitä esimerkiksi radioyhtiöiden ostajille ja myyjille.

Tehty ratkaisu ei ollut helppo, mutta se edustaa kestävää viestintäpolitiikkaa.

Tavoite on monipuolinen kokonaisuus niin ohjelmistoiltaan kuin omistuspohjaltaan.

Susanna Huovinen, liikenne- ja viestintäministeri.

Kuvateksti: Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovisen mukaan puolustaa Sävelradion kielteistä toimilupapäätöstä.

Perjantai 16.06.2006. Iltalehti. Suorat sanat. Radioluvat tasapuolisesti puhtaalta pöydältä.


Lue myös!

Miten meitä hallitaan? Tapaus Tanja Karpela ja opintotuki. Mikä on totuus?
"Moni ministeri joutui pettymään riihestä saamiinsa rahoihin. Siksi mielestäni on kohtuutonta, että yhden ministerin asioita veivataan vuosi toisensa jälkeen julkisuudessa vielä monta kuukautta, vaikka hallitus on ollut budjettiehdotuksessaan täysin yksimielinen.
SUSANNA HUOVINEN, kansanedustaja, (sd.) sos.dem. eduskuntaryhmän 1. varapj. Jyväskylä.
Keskisuomalainen. Mielipide. Tiistaina 30.08.2005. 
SDP ei torjunut opintotukea.  (Nettisanomat 02.10.2005)


16.06.2006 kesäkuun perjantaina klo 20.32.
"Radioluvat tasapuolisesti puhtaalta pöydältä". Kuvateksti: "Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovisen mukaan puolustaa Sävelradion kielteistä toimilupapäätöstä." Iltalehti. Suorat sanat. Perjantaina 16.06.2006. Kuva: Pertti Manninen.


Nettisanomat lauantaina 17.06.2006.
Pääkirjoitus. Astian makua.

SanomaWSOY puki liikenneministeri Susanna Huovisen pelastusoperaation haastattelun muotoon tämän Sävelradion lakkauttamispäätöksessä!

Liikenneministeri Susanna Huovinen myönsi kaksi uutta radiotoimilupaa SanomaWSOY:lle. Päätös johtaa siihen, että RadioCity ja Sävelradio joutuvat lopettamaan toimintansa. Keskiviikkona 31.05.2006 jossakin uutislähetyksessä liikenneministeri perusteli kahden luvan myöntämistä SanomaWSOY:lle kannattavuudella, jonka vaatimuksen SanomaWSOY oli tuonut ehdokseen perustaa uusia kanavia. Yhtä ei olisi siis kannattanut perustaa. Perustelu tuntui alusta alkaen kummalliselta ja löperöltä. Seuraavana päivänä Swelcomin johtaja Tapio Kallioja vahvisti asian Helsingin Sanomissa.

Sävelradion lakkauttaminen on herättänyt laajaa huomiota. Perjantaina 02.06.2006 Iltalehti julkaisi asiasta pääkirjoituksen ”SanomaWSOY sai, MTV menetti”. Eilen, kaksi viikkoa myöhemmin perjantaina 16.06.2006 liikenneministeri vastasi Iltalehdessä kirjoituksellaan ”Radioluvat tasapuolisesti puhtaalta pöydältä”. Nyt kannattavuusväite oli unohtunut ja muutenkin kirjoitus oli ympäripyöreää virkamiesselitystä.

Mielenkiintoisempaa on tarkastella sitä taitavuutta, jolla Helsingin Sanomat ”naamioi” konsernille palveluksen tehneen ministerin pelastusoperaation haastattelun muotoon. Tässä kannattavuusargumentti torjutaan kuitenkin liian yli-innokkaasti ja -tarmokkaasti ja kylmästi väitetään, että asiasta olisi puhunut vain SanomaWSOY:n Tapio Kallioja.

Suora lainaus Helsingin Sanomien jutusta ”Ministeri, kaduttaako Sävelradion lakkautus?” Alaotsikkona jutulla on ”Sävelradio lakkautettiin jotta radiovalta ei keskittyisi MTV:lle. Jutun eli haastattelun on kirjoittanut Teemu Luukka  ja julkaisupäivä on siis torstai 15.06.2006. Sattumalta muuten Helsingissä järjestettiin juuri samana päivänä taiteilijoiden protestikonsertti Sävelradion lopettamista vastaan. Tästä Helsingin Sanomat ei ole kirjoittanut etu- eikä takakäteen mitään, ainakaan niin, että sen olisi lehdestä huomannut.

Kysymys: ”SanomaWSOY:n Tapio Kallioja on sanonut, ettei yhtiö olisi aloittanut toimintaa yhdellä osavaltakunnallisella luvalla, koska se ei olisi kannattanut. Oliko tämä syy, miksi lopetitte Sävelradion?”

Vastaus: ” Ei. Tässä on kyse isosta palapelistä, jossa otetaan huomioon hakijoiden esittämän ohjelmatarjonnan monipuolisuus koko maassa. Katsoimme, että myös omistajuus on mahdollisimman monipuolista. Kun suurin, kaunein ja paras taajuus eli Novan taajuus sai jatkon, olisi ollut hyvin vaikea löytää perusteluja, miksi Novan lisäksi Uutisradio olisi saanut myös toisen valtakunnallisen taajuuden.” (HS torstaina 15.06.2006.)

Nettisanomat kokoaa hiljakseen kaikki käsiin tulleen materiaalin tästä asiasta ja julkaisee sen aikajärjestyksessä. Sitten voidaan nähdä, kuka mitäkin sanoi ja milloin  ja mitä milloinkin on tapahtunut ja tulee tapahtumaan tässä viestintäpoliittisessa teurastuksessa ja uusjaossa.

Nettisanomat. Pääkirjoitus lauantaina 17.06.2006. Pertti Manninen, päätoimittaja.

Lue myös!
Pääkirjoitus. Illan uutislähetykset kertoivat uusien radiolupien myöntämisestä.  (31.05.2006).

Lue myös!
Miten meitä hallitaan? Tapaus Tanja Karpela ja opintotuki. Mikä on totuus?
"Moni ministeri joutui pettymään riihestä saamiinsa rahoihin. Siksi mielestäni on kohtuutonta, että yhden ministerin asioita veivataan vuosi toisensa jälkeen julkisuudessa vielä monta kuukautta, vaikka hallitus on ollut budjettiehdotuksessaan täysin yksimielinen.
SUSANNA HUOVINEN, kansanedustaja, (sd.) sos.dem. eduskuntaryhmän 1. varapj. Jyväskylä.
Keskisuomalainen. Mielipide. Tiistaina 30.08.2005. 
SDP ei torjunut opintotukea.

Nettisanomat  17.06.2006. Pääkirjoitus. Astian makua.
Satunnaisia kuvia aikajärjestyksessä tv:n kertoessa torstaina 31.05.2006 uutislähetyksissään uusien radiotoimilupien myöntämisestä. 
Kuvat tv:n kuvista Pertti Manninen


Bisnessanomat maanantai 19.06.2006.

"Nokia, Siemens combine phone equitment units." CNN LIVE 19.06.2006. 18:24.  

Bisnesnainen?

"Yhdellä osavaltakunnallisella kanavalla ei toimintaa välttämättä olta oltaisi pystytty edes sillä tavoin tekemään, että siitä olisi saatu kannattavaa bisnestä."
Liikenneministeri Susanna Huovinen. Täsmällinen sitaatti TV1:n 20.30:n  uutislähetyksestä keskiviikkona 31.05.2006.

Bisnesmies!

"SanomaWSOY:n sähköisistä liiketoiminnoista vastaavan SWelcomin toimitusjohtaja Tapio Kallioja sanoo, että yhtiö ei olisi aloittanut toimintaa yhdellä osavaltakunnallisella luvalla, koska se ei olisi kannattanut." Helsingin Sanomat torstaina 01.06.2006. SanomaWSOY saa kaksi koko maan radiokanavaa-juttu.

Susanna Huovinen, liikenne- ja viestintäministeri, SDP. Kuva TV1:n uutislähetyksestä klo 20.30 keskiviikkona 31.05.2006.


Kuva maanantaina 19.06.2006. TV4. Pertti Manninen. "Togo 0".

Tapio Kallioja, toimitusjohtaja SWelcom. Kuva TV1:n uutislähetyksestä klo 20.30 keskiviikkona 31.05.2006.


Kuva maanantaina 19.06.2006. TV4. Pertti Manninen. Sveitsi 2

Pelejä ja bisnestä Suomessa ja maailmalla. Tuhansia työpaikkoja katoaa!

Nettisanomat keskiviikkona 28.06.2006.
Torstai 22.06.2006.
MTV valittaa Sävelradion sulkemisesta.
Helsingin Sanomat. Talous. STT. B7.
MTV valittaa Sävelradion sulkemisesta.
STT

MTV aikoo valittaa Sävelradion toimiluvan lakkauttamisesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

MTV:n toimitusjohtajan Pekka Karhuvaaran mukaan Sävelradio on säilytettävä. Ellei muu auta, yhtiö on jopa valmis myymään radion.

Karhuvaaran mukaan lakimiehet ovat löytäneet ministeriön päätöksestä virheitä, joita valituksessa käydään läpi. Hän ei kuitenkaan halunnut yksilöidä, millaisia virheitä päätöksestä on löydetty.

Valitus jätetään sen jälkeen kun omistajayhtiölle on virallisesti tiedotettu lakkautuksesta. Karhuvaara ei osannut sanoa, kauanko valituksen käsittely kestää ja ehtiikö oikeus antaa ratkaisun ennen toimiluvan raukeamista.

Paljon riippuu vielä siitäkin, antaako korkein hallinto-oikeus toimenpidekiellon valtioneuvoston päätöksestä, Karhuvaara sanoo.

Liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt lakkauttaa Sävelradion toimiluvan tämän vuoden lopussa. Liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen (sd) on perustellut lakkautusta esimerkiksi sillä, että Sävelradio kuuluu samaan yhtiöön toisen valtakunnallisen radion kanssa.

Sävelradio ja Radio Nova kuuluvat Suomen Uutisradiolle, joka on osa MTV Media-konsernia.

Karhuvaaran mukaan on mahdollista, että MTV luopuu kanavasta, mikäli omistus nousee asiassa kynnyskysymykseksi. Hän pitää tärkeimpänä, että 40-60-vuotiaille suunnattu kanava kuuluu pysyy valtakunnallisena. MTV on omistanut Sävelradion vain runsaan vuoden ajan. Kanavaa kuuntelee viikoittain puoli miljoonaa kuuntelijaa.

Torstai 22.06.2006.. Helsingin Sanomat. Talous. MTV valittaa Sävelradion sulkemisesta.

 

http://www.nettisanomat.com/2006/06/28/etusivu.htm

 

2006


nettisanomat.fi: uusin
 
2006
N:o 527 
Kesän hyvä teko:
Opeta lapsi uimaan
Sanomisen ja
julkaisemisen vapautta
vuodesta 1999.

Keskiviikkona 12.07.2006.

Nettisanomat  keskiviikkona 12.07.2006. "Pitää haluta olla oikeudenmukainen." - "Päättäjän on pystyttävä vastustamaan kovaäänisimpiä vaatijoita, jotka uhkaavat putsata pajatson muiden nenän edestä." - "Jussi Pajusen toimintamalli on, että itseään pitää pystyä katsomaan työpäivän jälkeen peilistä silmiin". Kirkko & kaupunki keskiviikkona 14.12.2005. Näin alkoi lehden juttu, joka kertoi kaupunginjohtajasta joulun edellä viime vuonna jolloin  Jussi Pajunen  kumppaneineen jo suunnitteli kaikessa hiljaisuudessa Sipoon maiden ryöstöä Helsingille. Lue lisää tämä ja muitakin artikkeleja  näistä "kannibaaleista" ja tästä "kannibalismista", jolle Helsingin Sanomat on torstaina 22.06.2006 antanut luvan pääkirjoituksessaan "Helsingin alueliitosesitys on tyly mutta perusteltu" kannibaalit nimeltä mainiten. Maan hallitus toteuttaa nämä suunnitelmat erityislailla valtiomies Matti Vanhasen siunauksella!


Nettisanomat keskiviikkona 12.07.2006. Muut lehdet.

Kirkko& kaupunki keskiviikkona 14.12.2005.

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen:”Pitää haluta olla oikeudenmukainen”

Jussi Pajusen toimintamalli on, että itseään pitää pystyä katsomaan työpäivän jälkeen peilistä silmiin.

Oikeudenmukaisuus, ihmisläheisyys, tasapainoisuus, vapaus. Komealta kuulostaa niiden arvojen lista, joita kaupunginjohtaja Jussi Pajunen haluaa työssään tavoitella. Omien eettisten periaatteiden tulee hänen mukaansa olla mietitty mahdollisimman pitkälle, kun päättää resurssien jakamisesta kaupungin johdossa.

– Päätöstenteon jälkeen tulee pystyä elämään paitsi päätösten myös itsensä kanssa, Pajunen sanoo kaupungintalolla tilavassa työhuoneessaan.

Mistä aineksista tämä toimintaa ohjaava maailmankatsomus on rakentunut? Kokoomuslaisen Pajusen mukaan ei ole yhtä tekijää tai esikuvaa. Arvoihin ovat vaikuttaneet yrittäjäsuku, kasvu viisilapsisessa perheessä sekä sairaanhoitaja-perheterapeuttivaimon Jaanan kanssa saatu oma viisilapsinen perhe, jonka nuorin vesa ylittää tammikuussa täysi-ikäisyyden rajan.

Suhdettaan kristinuskoon Pajunen määrittelee sanomalla olevansa kristitty ja Roihuvuoren seurakunnan jäsen, joka ei koskaan ole ollut aikeissa erota kirkosta. Laajasalon kirkkoa Pajunen kutsuu kotikirkokseen. Tästä Kulosaaren namikan toiminnassa lapsena olleesta oman rippikouluryhmänsä priimuksesta saa sen käsityksen, että hän haluaa vaieta omasta kristillisyydestään, jotta voisi säilyttää uskon suhteen vapautensa.

– Yritän toimia eettisesti ja uskon esimerkin voimaan. Mitä enemmän ihmiset haluavat toimia oikein, sen parempi meidän on täällä elää ja asua. Eettinen toiminta on elämää vahvistava tekijä, Pajunen sanoo.

Hyviäkin hankkeita on upotettava

Kaupunginjohtajan tehtävänä on johtaa kaupunginhallituksen alaisena Helsingin hallintoa, taloudenpitoa ja muuta toimintaa. Tehtäviin kuuluvat muun muassa toiminnan ja talouden yleissuunnittelu, valmiussuunnittelu ja elinkeinoasiat.

Niinpä Jussi Pajunen katsoo Helsinkiä kokonaisuuden näkökulmasta ja pyrkii asettamaan sen esiin nousevien yksityiskohtien edelle.

– Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että monet hyvää tarkoittavat ja perustellut hankkeet on hylättävä.

Pajusen mukaan kaupungissa on paljon erilaisia valtaryhmiä, jotka osaavat käyttää sähköpostia ja puhelinta omien etujensa ajamiseen, kun taas esimerkiksi mielenterveyskuntoutujat tai syrjäytyneet eivät saa ääntään kuuluviin. Päättäjän on pystyttävä vastustamaan kovaäänisimpiä vaatijoita, jotka uhkaavat putsata pajatson muiden nenän edestä.

Keskusteluissa kaupungin rahojen jakamisesta ajaudutaan Pajusen mukaan liian usein kissanhännänvetoon, jossa ei synny mitään uutta tai hyödyllistä.  Hän näkisi mieluummin enemmän ”yhteen hiileen puhaltamista”.

– Meidän tulisi pystyä katsomaan asioita myös muusta kuin omasta näkökulmastamme. Kun vapaudumme omista haluistamme, näemme asiat laajemmasta kokonaisuudesta.

– Pitäisi ajatella niin, että jos toinen saa jotain, se ei välttämättä ole itseltä pois.

Helsingillähän menee hyvin

Jussi Pajunen sanoo haluavansa kehittää kaupunkia, jossa kaikkien on hyvä elää, ja josta muu Suomi voi ylpeillä pääkaupunkinaan. Pajusen on mahdotonta ymmärtää sitä jossain sitkeästi elävää ajatusmallia, jossa kaupunki nähdään pahana ja maaseutu puhtaana ja hyvänä.

– Stadi on hyvä. Kun täällä on asunut koko ikänsä, niin kaupungin vilinä on se elementti, jossa tuntee olevansa kotonaan. Usein tämän huomaa vasta, kun kaupunkia katselee esimerkiksi ulkomailta käsin.

Esitellessään ensi vuoden budjettia Pajunen totesi kaupungin talouden tasapainottamisen vaativan tiukkaa budjettikuria ja investointien karsimista. Helsinki on vähentänyt menoja jo kahtena vuotena peräkkäin ainoana suurista kaupungeista. Helsingin Energia on tuottanut hyvin, mikä on paikannut verotulojen menetyksiä.

– Kun miettii, niin hyvinhän meillä menee. Helsingin seutu on kansainvälisestikin menestystarina. Meiltä löytyy erinomaista osaamista, ja hyvinvointi on kokonaisuutena kasvanut huikeasti. Tämä usein unohtuu kaupungin sisäisessä keskustelussa.

Esimerkiksi Pajunen nostaa helsinkiläiset koulut, jotka paljosta moittimisesta ja yleisestä huolestuneisuudesta huolimatta toimivat esimerkkeinä eurooppalaisten sisarkaupunkien opetusväelle.

– Helsingissä käy viikoittain ryhmiä varsinkin Saksasta oppimassa meidän koulujärjestelmästämme. Kyllä täällä voi kasvattaa lapsia hyvissä olosuhteissa.

Pullonheiluttajien paratiisit pois

Eivätkö monet kuitenkin koe itsensä turvattomiksi tässä kaupungissa?

– Ihmisillä on pelko tulevaisuudesta ja oman turvallisuudentunteen menettämisestä. Myös mediamaailma on sellainen, että erilaiset katastrofit ja väkivallanteot tulevat voimakkaasti esille, Pajunen miettii.

 Yksi Pajusen itselleen asettamista haasteista on juuri turvallisuuden parantaminen. Hänen mukaansa esimerkiksi kauppakeskukset ovat Helsingissä hyvin eriarvoisia siinä, kuinka ne voivat huolehtia asiakkaiden viihtyvyydestä.

– Moderneilla kauppakeskuksilla on varaa ostaa turvallisuuspalveluja, ja puuttua häiriökäyttäytymiseen. Sen sijaan rapautuvista ostokeskuksista uhkaa tulla pullonheiluttajien paratiiseja, koska poliisilla ei ole resursseja huolehtia alueen turvallisuudesta. Alueiden voimakas eriytyminen ei voi olla hyväksyttävä kehityssuunta.

Lähiturvallisuuden parantaminen ei tarkoita pelkästään poliisin resurssien parantamista, vaan kaikkien yhteistyötahojen voimien mitoittamista oikein ja yhteistyön parantamista entisestään.

– Jos esimerkiksi talossa on asunto, jossa välitetään huumeita, pitäisi puuttua tilanteeseen heti, eikä vasta vuosien päästä, jolloin asia voi leimata koko asuinalueen. Paikalla pitää lähettää paitsi poliisi myös sosiaalityöntekijä.

Lisäksi kaupunki valmistautuu reagoimaan laajoihin uhkiin kuten lintuinfluenssaan tai terroritekoihin. Kaupunki kohentaa kykyään kohdata myös laajoja ympäristöuhkia, kuten Suomenlahdella tapahtuvia öljyvahinkoja. Kaupungissa leijuvan pölyn aiheuttamien riskien minimoimiseksikin luodaan parhaillaan suunnitelmia.

– Monien ympäristöuhkien suhteen meillä on tilanne, jossa uhat ovat kasvaneet ja samalla niille asetetut sietorajat ovat madaltuneet. On esimerkiksi hyvin todennäköistä, että joudumme jonain päivänä väliaikaisesti rajoittamaan yksityisautoilua keskustassa liian saastuneen ilman vuoksi.

Ihmistä ei voi pakottaa ratikkaan

Ilmaan nouseva hiekoitushiekka ja asvalttihiukkaset sekä katukuiluihin leijumaan jäävät ilmansaasteet ovat jo ongelma Helsingissä, puhumattakaan ilmastonmuutoksesta laajasta mittakaavassa. Mitä on tehtävissä esimerkiksi yksityisautoilun vähentämiseksi Helsingissä?

Autoilevana miehenä tunnetun Pajusen mukaan ainakaan se, että autolla ajamista yritetään vähentää hankaloittamalla keskustassa ajamista, ei tuota tulosta.

– Aatteena se saattaa tuntua jostakusta hienolta, mutta käytännössä se johtaa hirviön syntymiseen. Emme voi pakottaa ihmisiä käyttämään joukkoliikennettä. Sen sijaan voimme tehdä joukkoliikenteestä mahdollisimman houkuttelevan, tätä on länsimetron rakentaminen.

Pajusen mukaan autoilua voidaan vähentää rakentamalla mahdollisimman tiivistä kaupunkia, jolla on aito, toimiva keskus. Niin taas ei saa päästä käymään, että autoilevat kaupunkilaiset suuntaavat nokan poispäin Kolmen sepän patsaalta.

– Tämä johtaa keskustan palvelujen heikkenemiseen ja kaupunkirakenteen pirstaloitumiseen. Mitä enemmän ihmiset joutuvat käyttämään autoa suunnatessaan kaukana oleviin kauppakeskuksiin, sitä enemmän poltetaan bensaa.

– Kestävä kehitys ei voi perustua muuhun kuin siihen, että ihmiset voivat toteuttaa itseään mahdollisimman vapaasti. Demokratia on ainoa oikea tie. Kommunismi perustui yritykseen muuttaa ihmisten käyttäytymistä. Se kokeilu epäonnistui.

Pajunen uskoo myös, että autojen tekniikka kehittyy ja niistä tulee entistä energiaystävällisempiä.

Asuntorakentaminen pitää saada vauhtiin

Helsingin kaupungin verotulot ovat laskussa, mihin yksi syy on nuorten perheiden hakeutuminen väljempiin ja halvempiin asuntoihin Espooseen, Vantaalle ja kehyskuntiin.

– Kehitys on huolestuttava, eikä sitä voi hyväksyä. Se vie pois siitä tasapainoisuuden ihanteesta, jossa Helsinki on kaikenikäisen kaupunki.

Monet muuttavat kauas keskustasta tahtomattaan, sillä asunnot ovat kaupungissa kalliita. Korot ovat olleet alhaalla vuosia, mikä on suoraan vaikuttanut asuntojen kysyntään. Tarjontaa on ollut vähän, mikä taas on nostanut hintoja.

– Kaupunki ei pysty vaikuttamaan korkokantaan, mutta tonttien tarjontaan kuitenkin. Vuosaaren sataman viivästyminen on heijastunut asuntorakentamiseen koko Helsingin alueella, Pajunen sanoo.

Tommi Sarlin
Kuvat: Sirpa Päivinen/KuvaKotimaa

"Päättäjän on pystyttävä vastustamaan kovaäänisimpiä vaatijoita, jotka uhkaavat putsata pajatson muiden nenän edestä. 

Kuvateksti: Pajunen arvostaa kirkossa sitä, että se on elämän perusarvoja ja jatkuvuutta ylläpitävä voima. Kaupungilla ja kirkolla on hänen mukaansa molemmilla sama ihmisläheisyyden lähtökohta, jonka varaan yhteistyötä voidaan rakentaa entistä enemmän.

Kuvateksti: Jussi Pajusen mukaan menestyksellä on aina oma hintansa, mutta sitä ei saa maksattaa vähäosaisimmilla. Menestys tulee laittaa hyödyttämään myös niitä, jotka ovat eniten avun tarpeessa.

Kirkko& kaupunki keskiviikkona 14.12.2005.


Kirkko& kaupunki
Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen puolustaa Helsinkiä arvostelijoita vastaan: "Stadi on hyvä."


Lue myös!Nettisanomat keskiviikkona 30.03.2005. 
Kokoomuslainen Jussi Pajunen valittiin tänään keskiviikkona 30.03.2005 alkuillasta Helsingin uudeksi kaupunginjohtajaksi 01.06.2005 alkaen  Kokoomuksen, SDP:n ja Vihreiden tekemän ennakkosopimuksen mukaisesti.  Jussi Pajunen seuraa tehtävässään kokoomuslaista Eva-Riitta Siitosta, joka aikoinaan voitti äärimmäisen niukasti SDP:n ehdokkaan nykyisen apulaiskaupunginjohta Pekka Korpisen. Silloin kokous venyi yli puolenyön ja tulos oli loppuun asti epävarma. Silloinkin oli ennakkosopimus. Sopimuksen mukaan Pekka Korpinen piti valittaman, mutta sopimus oli hölmö, koska sopijilta puuttui yksi ääni ja niin Eva-Riitta Siitonen tuli valituksi.
Tässä 1980-luvun (luulen niin) arkistokuvassa Jussi Pajunen on ehdokkaana vielä liberaalien listoilla ja vaatii  
Asuntoja! Kyllä.  Vaatimus on aina ajankohtainen. Heti valintansa jälkeen uutisstudioon kiidätettynä hän MTV3:n Kymmenen uutisissa  vieritti Helsingin kymmenen vuoden asuntorakentamiskurjuuden syyksi Vuosaaren sataman rakentamisen viivästymisen. Lisäksi hän kaipasi ensimmäisenä tärkeimpänä asiana seudullista yhteistyötä. Haastattelu oli laadittu niin, että väliin näytettiin koululaisten ja vanhempien mielenosoitusta Roihuvuoressa, jossa koulu aiotaan lakkauttaa. Lapsiakin haastateltiin. Riittää  tässä uudella kaupunginjohtajalla tehtäviä kaikilla saroilla.
Asuntorakentamisen suhteen saa nähdä muuttuuko mikään. Niin kauan kuin ihmisten perustarpeiden tyydyttäminen on bisneksen varassa voi kurjuuden ennustaa jatkuvan. Niin kaun kuin rakentamisessa voidellaan erilaisia intressejä voi kurjuuden ennustaa jatkuvan. Ja niin kauan kuin korruptio ja kähmintä näillä alueilla tuottaa hyvin voi kurjuuden ennustaa jatkuvan.

Jussi Pajusella on ihan omiakin intressejä. Malmin lentokentän rakentaminen asuntoalueeksi hyödyttää aivan suoraan hänen ja sukulaistensa omistuksia ja hyvinvointeja. Toivottavasti Jussi Pajunen haluaa jäädä historiaan muuna kuin tahdottomana marionettina ja oman edun tavoittelijana. Seitsemässä vuodessa kyllä ehtii jotakin, jos vain näkemystä ja inhimillisyyttä piisaa.  Niinkuin silloin 80- luvulla: 
Rehellinen. Luotettava. Aikaansaava. Jussi Pajunen. 

Nettisanomat. Pertti Manninen. Pääkirjoitus keskiviikkona 30.03.2005."Asuntoja! Kyllä. 3. Rehellinen. Luotettava. Aikaansaava. Jussi Pajunen. Helsingin Liberaalit. Itsenäinen liberaali." Kuva: Pertti Manninen. Isonna!


Lue myös! Nettisanomat tiistaina 29.03.2005.
"Katso miten piiri pyörii hummerit kun siinä hyörii"
"Helsinki. Tämä tunneli tässä
 Eduskuntatalon ja Sanomatalon edessä on paljon vartija. Rakennetaanko se niin, että SanomaWSOY saa maksimaalisen hyödyn ovelasta optiostaan  - päätetäänkö kylmästi tämän hetkellisen huuman takia jättää tulevaisuuden varaus tekemättä?

Kauppalehti.Presso toi asian sentään edes kunnolla esille  lauantaina 19. maaliskuuta 2005. Hiukan selvennystä: Outo ovela optio tarkoittaa sitä, että SanomaWSOY esiintyy julkaisuissaan ikään kuin lisärakennus olisi läpihuutojuttu. Virkamiehet niin valtion kuin kaupungin puolelta ovat olleet koko ajan myötävaikuttamassa Sanomatalo 2:n rakentamismahdollisuuksiin.

Rakennusoikeutta löytyy kummasti lisää kaupungin tarpeisiin ja tuleva (?) kaupunginjohtaja Jussi Pajunen on ollut jo vuosia Sanomatalo 2:n innokas kannattaja. Hänellä tai hänen omistamallaan yhtiöllä on maita Malmin lentokentän kupeessa ja lentokentän siirtäminen tuo hänelle jättipotin. Helsingin Sanomat kannatti kylmän viileästi kentän siirtämistä. Asioitahan ei tietenkään ole koplattu yhteen, mutta kivasti molempien hankkeiden lopputulos hyödyttää pyrkimyksiä rikastumiseen."

Nettisanomat tiistaina 29.03.2005.
Lue lisää!Liisa, Ihmemaassa.

"Katso miten piiri pyörii hummerit kun siinä hyörii"

 
Nettisanomat tiistaina 29.03.2005

http://www.nettisanomat.com/2006/07/12/etusivu.htm#pitaakuva

 

Nettisanomat  keskiviikkona 12.07.2006. "Ajankohtaista." Kuvat Pertti Manninen.Väärä asenne on este, ei äitiys.
Savon Sanomat maanantaina 03.07.2006. Lue lisää! Tulossa!Sivistyä voi myös pöntöllä.
Aamulehti sunnuntaina 09.07.2006.Yhden miehen mielenilmaus kuivui kokoon.
Poliisin mukaan jyväskyläläinen EU-kriitikko seisoi epäsopivalla alueella. Keskisuomalainen tiistaina 11.07.2006.Sirpa Selänne
veneturmasta: Onneksi ei henki mennyt. Iltalehti keskiviikkona 12.07.2006.Sympatiaa Zidanelle.
Iltalehti keskiviikkona 12.07.2006.
Katso myös!
Joie - ZidaneOpiskelijat haluavat ansaita lisää menettämättä tukia.
Aamulehti keskiviikkona 17.07.2006..


Extra:
Stadi on hyvä. Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen puolustaa Helsinkiä arvostelijoita vastaan. Kirkko ja kaupunki keskiviikkona 14.12.2005.

http://www.nettisanomat.com/2006/07/12/etusivu.htm

2006


nettisanomat.fi  n:o 529
 
2006
elo 01
   
Kesän hyvä teko:
Opeta lapsi uimaan
Sanomisen ja
julkaisemisen vapautta
vuodesta 1999.

Joie - Zidane

    7 vuotta sitten: Kettunen, Stiller, Donner, Sundqvist, Arsenal, Laajavuoren rallirata ym.

 Tiistaina 01.08.2006.

Aamulehti: Myös SanomaWSOY valitti radiotoimilupien jaosta. Mediayhtiö haikailee edelleen itselleen Radio Novan valtakunnallista taajuutta.  Lue!  - Ministerin kootut selitykset. Lue!
Elokuvalipulla kohtuuton hinta. Nuoren mielipide.Lue!
Nettisanomat täytti 7 vuotta. Ensimmäiset numerot. Katso ja lue!

Radiotoimiluvat.

SanomaWSOY haikailee yhä Radio Novaa
Tampereella ilmestyvässä Aamulehdessä lauantaina, jonka lukija sai käsiinsä Laukaan kirjastossa tänään tiistaina 01.08.2006. Raditoimilupien jako: Aamulehden artikkelin Myös SanomaWSOY valitti radiotoimilupien jaosta alaotsikko oli selväsanainen: Mediayhtiö haikailee edelleen itselleen Radio Novan valtakunnallista taajuutta. 

Aamulehti: Myös SanomaWSOY valitti radiotoimilupien jaosta.

Mediayhtiö haikailee edelleen itselleen Radio Novan valtakunnallista taajuutta. 

Myös mediatalo Sanoma-WSOY on valittanut korkeimpaan hallinto-oikeuteen KHO:hon uusista radiotoimiluvista. Konsernin sähköinen yksikkö Swelcom katsoo, että toimilupapakettia on katsottava kokonaisuutena eikä siitä voi erottaa osia uudelleen ratkaistavaksi.  

MTV menetti pääministeri Matti Vanhasen (kesk.) hallituksen toukokuisella päätöksellä Sävelradion toimiluvan. MTV vaati kesäkuun lopussa KHO:ta kumoamaan päätöksen. Siltä vapautuva taajuus on menossa Sanoma-WSOY:lle. Sanoma-WSOY sai kaksi uutta valtakunnallista lupaa. Swelcomin toimitusjohtaja Tapio Kallioja muistutti perjantaina Swelcomin hakeneen ensisijaisesti Radio Novan valtakunnallista taajuutta, mutta yhtiö ei sitä saanut. Hänen mukaansa muodollisesti Swelcomin valitus koskee saamatta jäänyttä taajuutta, mutta valituksella yhtiö haluaa varmistaa asemansa mahdollisessa uusjaossa.

Kallioja tähdensi hallituksen päätöksen tyydyttäneen Swelcomia kokonaisuudessaan, mutta kun kilpailija lähti valitukseen, yhtiö ei voinut jäädä seuraamaan sivusta. Valitusta pidettiin myös tarpeellisena siksi, että KHO:lla on mahdollisuus pistää valtioneuvoston päätös täytäntöönpanokieltoon käsittelyn ajaksi. Se voi estää Swelcomia aloittamasta toimintaa saamallaan taajuudella. MTV sai jatkoa Radio Novan toimintaan. Uudet toimiluvat ovat vuosiksi 2007-2011.

Perjantaihin mennessä KHO oli saanut valituksen myös oululaiselta Arctic Medialta, joka jäi ilman paikallista lupaa. Yhtiön omistajas Kimmo Saranpää katsoo liikenne- ja viestintäministeriön suosineen linjauksissaan suuria toimijoita, vaikka tavoitteena oli vähentää keskittymistä.

Käsittelyajan pituus ei tiedossa. KHO:sta ei lähdetä arvailemaan, miten pitkään siltä menee valitusten käsittelyyn. mutta tietoliikennealaa koskeviin ratkaisuihin siltä on mennyt keskimäärin runsas vuosi. KHO odottaa liikenne- ja viestintäministeriön selvitystä MTV:n valitukseen elokuun puolivälissä.

Kallioja muistutti yhtiön jo hakemuksessaan avoimesti arvioineen, että kaupallisesta radiotoiminnasta on saatavissa kannattavaa toimintaa joko harjoittamalla sitä nykyisen Radio Novan taajuudella tai kahden kanavan yhdistelmällä.
- Vaihtaisin minä päivänä tahansa kaksi lupaamme yhteen lupaan, jos yksi lupa on Novan lupa, hän toisti. Tilannetta sotkee se, että haussa oli erilaisia taajuuksia. Esimerkiksi MTV tai itse asiassa sen televisio- ja radiotoimintaa harjoittava Suomen Uutisradio ei hakenut Sävelradiolleen sen nykyistä taajuutta.
- Päätöksen valitusta ei meidän mielestämme voi käsitellä osissa. Jos se otetaan uudelleen käsittelyyn, silloin pitää kaikki miettiä uudelleen. Silloin pelikenttä on auki ja silloin meidän tavoitteena on edelleenkin Radio Novalta vapautuva verkko. Kallioja selvitti.

Aamulehti. Talous. Myös Sanoma-WSOY valitti radiotoimilupien jaosta. STT- Ulla-Maija Hamunen Helsinki. Lauantaina 29.07.2006.

Sama uutinen Helsingin Sanomissa yhdellä palstalla “lyhyesti” otsikolla:

Radiolupien jaosta toinenkin valitus
ja tekstillä: .Myös viestintäkonserni SanomaWSOY valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen uusista radiotoimiluvista. Aiemmin KHO:lle on tehnyt MTV Oy, joka menetti valtioneuvoston toukokuisella päätöksellä Sävelradion toimiluvan SanomaWSOY:lle. SanomaWSOY:n sähköisen yksikön Swelcomin toimitusjohtaja Tapio Kallioja muistuttaa Swelcomin hakeneen ensisijaisesti Radio Novan valtakunnallista taajuutta. Se jäi kuitenkin MTV Oy:lle. Kalliojan mukaan yhtiö haluaa valituksellaan varmistaa asemansa mahdollisessa uusjaossa. Helsingin Sanomat on osa SanomaWSOY-konsernia.

HS-Startel. Helsingin Sanomat. Talous. Lyhyesti. Lauantaina 29.07.2006.

Lue myös! 
Sävelradio ja muutkin radiotoimiluvat.  "Ministerin kootut selitykset"  Satunnainen ja hiukan tarkoituksellinenkin lista uutisista ja jutuista lehdissä, tv:ssä ja radiossa sekä netissä liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovisen päätöksestä (31.05.2006) MTV3:n ilmoitukseen aikomuksesta valittaa päätöksestä, kunhan se on tullut perille (22.06.2006). Selostus listan synnystä pääkirjoituksena listan jälkeen! "Ministerin kootut selitykset"

http://www.nettisanomat.com/2006/08/01/etusivu.html


2006


   
 Kesän hyvä teko: Opeta lapsi uimaan


1.-2.9.2006 FORSSASSA

Nettisanomat maanantai 2006-08-28.  


"Opiskelijat vastustivat budjettia performanssilla & VM kiistää Saarelan väitteet  neuvottelu-
haluttomuudesta".
Helsingin Sanomat lauantaina 2006-08-26. Kuva.


"Opiskelijat: Banderolleilla ja performanssilla kritiikkiä poliitikkojen budjetille & Eero Heinäluomalta vaaditaan hyvä selitys". Keskisuomalainen lauantaina 
2006-08-26. Kuva.


"Opiskelijat vastustivat budjettia performanssilla & VM kiistää Saarelan väitteet  neuvottelu-
haluttomuudesta".
Helsingin Sanomat lauantaina 2006-08-26. Kuva.


"Opiskelijat: Banderolleilla ja performanssilla kritiikkiä poliitikkojen budjetille & Eero Heinäluomalta vaaditaan hyvä selitys". Keskisuomalainen lauantaina 
2006-08-26. Kuva.

Nettisanomat maanantai 2006-08-28.
"Tuntuu hyvältä, kun voi vaikuttaa" 2006-04-19.

19.04.2006. "Vaikuttavat". Kuva: Pertti Manninen. Kuva.

"Tuntuu hyvältä kun voi vaikuttaa".
Keskisuomalainen. Uutiset. Keskiviikko 2006-04-19. 
"Keuruulaiset Milla-Maaria Hietanen ja Matleena Mikkonen ojensivat Tanja Karpelalle lähes 70 000 nimen adressin turvallisten ja opettavaisten lastenohjelmien puolesta.

... vetoomukseen, jossa vaaditaan television liian hurjien ja väkivaltaisten lastenohjelmien vähentämistä sekä niiden korvaamista paitsi tutuilla ja turvallisilla myös uusilla ja laadukkailla ...  Tytöt ryhtyivät keräämään vetoomukseensa nimiä viime lokakuussa sekä paperiversioina että Lasten asialla nettisivuillaan. Myös monet kaverit kotikulmilla ja kauempanakin heittäytyivät apulaisiksi.  .... Tytöt toimittavat kansalaisadressin pikapuolin myös ainakin lapsiasiamies Maria Kaisa Aulalle sekä MTV3:lle ja Neloselle. Tiedoksi he saattavat sen niin ikään Yleisradioon." 

Kuvateksti: "Kulttuuriministeri Tanja Karpela tutkiskeli Matleena Mikkosen (vas.) ja lähihoitajaopiskelija Mille-Maaria Hietasen hänelle ojentamaa kirjaa, jossa melkein 70 000 ihmistä vetoaa väkivaltaisten lastenohjelmien kitkemiseksi televisiokanavilta. Kuva; Jukka Uotila". 
Keskisuomalainen. Päivi Liimatainen. Helsinki. Keskiviikko 2006-04-19.
Kuva ja teksti!

Pääkirjoitus. Jaloa tiedonvälitystä.  2006-04-19.
Turvallisten ja opettavaisten lastenohjelmien puolesta-adressista kerrottiin myös Ylessä, radiossa ja ehkä myös Keski-Suomen uutisissa eilen tv:ssä (epävarma muistikuva). Tietenkin ehkä myös muualla, näitä vain seurasin. Tänään tästä adressista ei yksi asiaomainen SanomaWSOY:n Helsingin Sanomat kirjoittanut halaistua sanaa. Asianomaisuudella tarkoitan omistamista: SanomaWSOY omistaa Nelosen. Tiedonvälitystä parhaimmillaan ja jaloimmillaan! Etsiessäni Helsingin Sanomista juttua asiasta totesin: Lehtihän on muuttunut ilmoituslehdeksi!
Nettisanomat keskiviikkona 19.04.2006. Pertti Manninen, päätoimittaja.
 

Opintotukikiistelyä vuosi sitten!

Miten meitä hallitaan? Tapaus Tanja Karpela ja opintotuki. Mikä on totuus?
Kirjoitus sunnuntaina 2005-10-02.

Sanomalehti Keskisuomalainen julkaisi lähes perättäisinä päivinä selostusta kulttuuriministeri Tanja Karpelan taistelusta toisen asteen opiskelijoiden opintorahan korottamisesta tai ainakin siitä, että täysikäisten, yli 18-vuotiaiden vanhempien tulot eivät vaikuttaisi opintorahaan: Ensin kaksi kirjoitusta mielipidepalstalla, sitten kaksi uutisjuttua ja lopuksi pääkirjoituksen. 
Mainittakoon, etten huomannut toisen säännöllisesti päivittäin lukemani lehden, Helsingin Sanomien,kirjoittavan asiasta yhtään mitään.

1. Miksi SDP esti opintotuen korotuksen?
2. SDP ei torjunut opintotukea.
3. Karpela parantaisi yhä opintotukea. Budjettikiista: Ministerin mukaan demarit kielsivät tuen kohentamisen perusteluitta.
4. "Hallituksen esitys pysyy". Budjettikiista: Valtiosihteeri Rauhio pitää mahdottomana, että opintotukea olisi voitu parantaa ilman lisäkustannuksia. 
5. Kulttuuriministeri hävisi opintotuen korotuksessa.
Kaikki nämä 5 voit lukea täältä!

Vuosi sitten!Karpela vs. Pietilä. 
  Nettisanomat maanantai 2006-08-28.  JARKKO SEPPÄLÄ, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja.
Kuka muistaisi opiskelijoita? 
 
Hallitus pääsi viime keskiviikkona sopuun vaalibudjetista ja päätti rangaista opiskelijoita 8 miljoonan euron suuruisella summalla.

Korkeakouluopiskelijoille linja on sama, johon on alettu jo tottua: rajataan opiskeluaikoja, pakotetaan elämään opintolainalla, ei mahdollisteta täyspäiväistä opiskelua, mutta ei myöskään mahdollisteta työkokemuksen hankkimista, vaikka se parantaisi työllistymismahdollisuuksia.

Kesällä kulttuuriministeri Saarela ilmoitti esittävänsä budjettiin 20%:n korotusta opintotuen vapaan tulon rajoihin. Ministerin esitys nosti opintotuen kehittämisen esiin monien kansanedustajien puheissa. Valitettavasti asia jäi ainoastaan puheen asteelle. Hallituspuolueilta ei löytynyt halua tuoda parannusta opiskelijoiden taloudelliseen ahdinkoon, mutta intoa löytyi sitä edelleen syventämään.

Syitä tälle kapeakatseiselle ajattelulle on vaikea löytää. Ehkä ministerit eivät koe opiskelijoiden olevan heidän äänestäjäkuntaansa tulevissa eduskuntavaaleissa. Ehkä opiskelijoilta leikattu raha piti saada omille kannattajajoukoille. Ainakin SAK on ehtinyt jo kiitellä hallituksen budjettiesitystä.

Nyt budjetin käsittely siirtyy eduskunnan käsiin. Toivoa sopii, että kansanedustajien joukosta löytyy tarvittava tahtotila tuomaan parannusta opiskelijoiden asemaan. Mikäli hallituksen budjettiesitys hyväksytään ilman parannuksia, tietää se ainakin lisääntyvää opintolainan nostamista.

Uskomatonta, että Suomen kaltaisessa maassa pakotetaan kokonainen ihmisryhmä elättämään itsensä lainalla! Mikäli valmistua pitää tavoiteajassa eikä työskentelykään ole mahdollista opiskelujen ohessa, mitä muita vaihtoehtoja jää?

Hallituksen budjettiriihessä kulttuuriministeri osoitti kyvyttömyytensä ja muut ministerit välinpitämättömyytensä opiskelijoiden hyvinvointia kohtaan. Esimerkiksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n tilavuokrien leikkaus näkyisi suoraan kohoavissa käyntimaksuissa. Ateriatuen tiputtaminen taas nostaisi opiskelijalounaan hintaa 20 sentillä, mikä olisi suoraan opiskelijan taskusta pois. Kuinka huonosti opiskelijoiden pitää voida, jotta heitä ei aina unohdettaisi?

Opiskelijajärjestöt ovat laajana rintamana ajaneet 15%:n korotusta opintorahaan, mikä toisi kaikille opiskelijoille noin 40 euroa lisätuloja per opintotukikuukausi. Opintorahan korotus toisi apua erityisesti heikoimmassa asemassa olevien opiskelijoiden tilanteeseen. Opintorahaa ei ole nostettu 14 vuoteen, joten olisi jo korkein aika!

Yksittäiset opiskelijat eivät kuitenkaan ole kovin vaateliaita sen suhteen, mitä tukimuotoa korotetaan, vaan heille tervetulleita olisivat kaikki parannukset. Mikäli lounaan saisi jatkossakin nykyisellä hinnalla, kelpaisi se opiskelijoille. Mikäli opintoraha olisi hiukan suurempi, olisi sekin mukavaa. Mikäli opintojen ohessa saisi tienata vähän enemmän, ei sillekään käännettäisi selkää. Opiskelijoiden tulot ovat kuitenkin niin pienet, että kaikki lisäykset tulisivat tarpeeseen ja ne käytettäisiin elämisen peruskustannuksiin.

Tämän kun kansanedustajat ymmärtäisivät, voisivat he parantaa edes vähän opiskelijan asemaa. Eduskunnan budjettikäsittelyä odotellessa voi vain kysyä: kuka muistaisi opiskelijoita?

JARKKO SEPPÄLÄ, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja.
Keskisuomalainen. Artikkelit. Puheenvuorot. Maanantai 2006-08-28.
Kuvateksti: Opiskelija Katri Mäkeläinen työssään. Kuva: Elina Mattila.

Lue myös mm!

Suomen perustuslaki pilkattavana. Kirjoitus 2002-05-30.

Opiskelijat pakotetaan ottamaan lainaa perustoimeentuloonsa ainoana ihmisryhmänä Suomessa.
Suomen perustuslain pitäisi taata kansalaisten tasa-arvoisuus lain ja hallinnon edessä. Näin ollen perustoimeentulo on turvattu lailla ja asetuksilla.
Yhtä ryhmää lukuunottamatta: Opiskelijat pakotetaan ottamaan lainaa pankista elämiseensä. Opiskelujärjestöt ovat kannelleet tästä oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle.
Ympäripyöreässä vastauksessa hyväksytään vallitseva tilanne. Näin Suomi kantaa huolta nuoristaan.
Pertti Manninen 30. toukokuuta 2002.
Lue!

Opintolaina ainoa vaihtoehto?

Köyhä opiskelija ei yllätä.

Vuosi sitten!"Budjetti: Rikkaalle reippaasti ja köyhällekin vähän eli hyvinvointivaltion pohja uhattuna."
  Varallisuusveron poistamisesta Keskisuomalainen kirjoitti otsikkoaan myöten,  Helsingin Sanomat ei  halaistua sanaa! Maailman lyhin satu: Helsingin Sanomien selostus varallisuusveron poistamisesta.

http://www.nettisanomat.com/2006/08/28/etusivu.html


2006


   
 Kesän hyvä teko: Opeta lapsi uimaan


1.-2.9.2006 FORSSASSA

Nettisanomat torstai 2006-08-31.
"Heinäluoma tukee ateriatuen korotusta" 


2006-08-28
maanantai, Keskisuomalainen. Tanja Saarelan kuva liittyy viereisellä sivulla oleviin kirjoituksiin "Naisen oltava viisas ja kaunis. Politiikka: Rumempikin mies pärjää hyvin, kun asiat ovat hallinnassa." ja "Mediajulkisuus ratkaisee politiikassa yhä enemmän." Kuva. 
Kuva: Pertti Manninen.

Kuka muistaisi opiskelijoita? 
Jarkko Seppälä, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja.
"Hallitus pääsi viime keskiviikkona sopuun vaalibudjetista ja päätti rangaista opiskelijoita 8 miljoonan euron suuruisella summalla. " ... Lue!
  Nettisanomat torstai 2006-08-31.
Heinäluoma tukee ateriatuen korotusta 
Helsinki, STT
"Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma (sd) näyttää vihreää valoa opiskelijoiden ateriatuen korotuksille. se voidaan tehdä budjettiesitykseen eduskuntakäsittelyn yhteydessä. Heinäluoma kertoi sunnuntaina Radio Novan Kansalaistori-ohjelmassa, että hän keskusteli asiasta perjantaina mm. pääministeri Matti Vanhasen(kesk.) kanssa." …  "Heinäluoma huomautti, että opiskelijoiden aterioiden hinnoissa on korotuspaineita. Jos yhteiskunnan tuki ei kasva, opiskelijat joutuvat itse maksamaan hinnannousun." ... 2006-08-28 maanantai, Keskisuomalainen.

Pari piirua jäärän suuntaan
"Suomi on täynnä keski-ikäisiä ja sitä vanhempia jääriä, jotka eivät jätä käyttämättä tilaisuutta muistella, kuinka heidän omassa nuoruudessaan hiihdettiin kesät talvet kilometrien taival kouluun pelkissä risaisissa kumisaappaissa, suksisauvalla susia hätistellen.
Tältä pohjalta pohdiskellen kaikenlaiset parannukset pullamössösukupolven opintotukeen tuntuvat tietenkin täysin tarpeettomilta. Ja tarpeetonta opiskelijoiden elintason tarkistaminen on näköjään myös hallituksen mielestä. Kylläinen opiskelija on laiska opiskelija.
Lopputulos tulkittiin tappioksi kulttuuriministeri Tanja Saarelalle, joka ajoi budjettineuvotteluissa 20 prosentin korotusta opintotuen tulorajoihin. Tappio ja tappio. Aika moni äänioikeutettu opiskelija muistaa nyt, kuka sentään yritti järjestää heille rahaa." 2006-08-26, Kauppalehti. Presso . Raha & Valta. Lisäpöytäkirja. Kari Huoviala.

Aamulehti ajan hermolla
 "Liki puolet eli 49 prosenttia kansalaisista kannattaa suomalaisten  lähettämistä Libanoniin, 39 prosenttia puolestaan vastustaa operaatioon osallistumista." Lue!

http://www.nettisanomat.com/2006/08/31/etusivu.html

2006


Nettisanomat maanantai 2006-09-11.

Nettisanomat maanantai  2006-09-11.Kuva. "
Yhden miehen mielenilmaus kuivui kokoon."  Poliisin mukaan jyväskyläläinen EU-kriitikko seisoi epäsopivalla alueella.

Keskisuomalainen tiistaina 11.07.2006. 

"Ajankohtaista".  Kuvasarja.

Nettisanomat maanantai  2006-09-11.

Pääkirjoitus. Mellakan torjujille, etupäässä vastuussa oleville ministereille, mm. Rajavartiolaitoksen lakon aikaan rikkurityövoiman käyttöä aikoneille ja viinaveron laskun seurauksista silmänsä sulkeneille, pääministeri Vanhaselle sekä valtiovarainministeri Heinäluomalle suosittelen kaikessa kiireessä lehtijuttua: "Sivistyä voi myös pöntöllä". Nettisanomat, päätoimittaja. Pertti Manninen. 

Kuva. Sivistyä voi myös pöntöllä. Aamulehti sunnuntaina 09.07.2006.  "Ajankohtaista".  Kuvasarja.

http://www.nettisanomat.com/2006/09/11/etusivu.html

2006

---- jatkuu

 


 

Joka etusivulle!

JYVÄSKYLÄ 2004 - 2005 - 2006Patong Ravintola
- Patong Sauna ja kabinetti - Patong Mopot ja auto - Flying Finn Vene-Kalastus - VuokrataanThalangissa Talo-Huvila - Midnight Sun Restaurant
phuket.fi - patong.fi - thailand.fi - flyingfinn.info - midnightsunrestaurant.info


Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen - Yhteys: nettisanomat @hotmail.com - Jokaiselle etusivulle!

Kaiken keskellä aina läsnä! - Viikkosanomat-blogi Ilmoita ilmaiseksi sivu! - 101 ilmoitusta -  


Etsi Nettisanomista!

 

 


Lauantai 2014-12-27 - N:o 1803 - JOULUKUU 2014.

Sanomisen ja julkaisemisen vapautta vuodesta 1999.
ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2015!"Tapaninluistelut Puistokoulun kentällä"
Kuva: Pertti Manninen. Perjantaina 26.12.2014 klo 12:58 Jyväskylässä ohikiitävänä hetkenä auringon yrittäessä pilkistää pilvien takaa luomaan kontrastia tähän keskipäivän hämäryyteen. Laajenna!

"Kaupunkikyyhkynen tapaninpäivänä. Tepastelu autiolla kadulla kauppakeskuksen suljettujen ovien edessä".
"Kaupunkikyyhkynen tapaninpäivänä".
Kuvat: Pertti Manninen. Perjantaina 26.12.2014 klo 13:03 bussia odotellessa kauppakeskus Forumin edessä. Laajenna!


Stubb ja Rinne ovat löytäneet uuden kokoontumishuoneen!

Stubb: "Mielestäni kokoontumispaikan nimen pitää vastata niitä tuloksia, joita olemme hallituksessa saaneet aikaiseksi ja joita vielä varmasti saamme ennen ensi kevään vaaleja".

Rinne: "Tässä asiassa olemme harvinaisen yksimielisesti samaa mieltä ja täytyy antaa täysi tunnustus pääministerin kekseliäisyydelle. Tällä tiellä jatkamme ja nostamme uuden kokoontumishuoneemme sellaiseen arvostukseen, jota jälkipolvet ja historiankirjoittajat hämmästyneenä muistelevat".

Kuva kokoontumishuoneen ovelta, jossa näytti olevan koko hallitus koolla ohi kiitävän bussin ikkunasta havainnoituna.
Kuva Pertti Manninen sunnuntaina 23.11.2014 klo 15:01.

Pannukakkutalo Vapaudenkadulla (sic!) Jyväskylässä.
"Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa".

Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa. Kuva Pertti Manninen. Jyväskylä. Asemakatu. Forum. Keskiviikkona 2008-11-12 klo 09:55. 

Shittejä. Sunny Car Center ei ole maksanut tolppaansa - Iltalehti tavoitti Sunny Car Centerin pomon - Tullin kohuttu kokous: Pääjohtaja Hartikainen: "Voin olla vittumainen tarvittaessa" - Eremenko johdatti ZSKA:n - Rauhanmarssille?  - Talvivaara-lotolle kävi kalpaten - Niinistö luottaa Talvivaaraan - eläkeyhtiöt eivät - Hän räplää sitä koko ajan Lue!

Juttuja ja kuvia. Mielenrauha Lue! - Pääkirjoitus. Tänään 24.10 on YK:n päivä. Lue! - Henna Virkkunen ja Jyrki Katainen, terveisiä Brysseliin Lahden seudulta. Kuntaliitosselvitys vauhdissa. Lue! - Vesipallo. Naiset. Kuvasarja - Erkki Manninen 1956. Kuva - Lauantai-viihdettä: Vesipallo. Kuvat - Iltalehtien etusivut ja lööpit. Kuva - Oivallus. Lue! - Kanalasta kirjastoon. Kuvia - Ulvilan murhajuttu käy entistä sekavammaksi. Lue! - Ääkkösten vaikeudesta. Lue! - 10.10. ALEKSIS KIVEN PÄIVÄ. Kuva - JUICE JA NIINISTÖ. ASIA, JOSTA ... Lue! - Arkisto. Vuosisadan kuva. Kuva - Oivallus. Lue! - PAASIKIVEN PATSAALLA. Kuva - KAISLIKOSSA SUHISEE. Kuva - Laitumella. Kuva 1994. Tyotä! Kuva

ARKISTO: Helmikuu 2014. Suomalainen korruptio koki kolauksen. Kokkilan kulman kauppa kariutui Keski-Suomessa. KHO kumosi SRV:n ostaman tontin ja korjausta vaativan Valtiontalon kaupan Jyväskylän ytimessä. Lue!


Oivallus

Kun uskot, että sisäinen totuutesi
on kaikkien ihmisten totuus -
se on nerokasta.
Ralph Waldo Emerson

En salli tiedonjanon piinata mieltäni,
vaan tahdon elää elämääni ja olla
sopusoinnussa koko ihmiskunnan kanssa.
Edmund Gosse

Täydellisesti itsemme halliten
- me teeskentelemme hallintaa.
Kunnioittaessamme valta-asemaamme
me olemme pelkkiä huijareita.
Tai ehkä olemme kuin
vuohenkarvainen sivellin maalarin kädessä
tietämättä ollenkaan, mitä olemme.
RumiJalo mieli näkee
asian joka puolelta
vailla ennakkoluuloja.
Pieni mieli on
ennakkoluuloinen ja näkee
asian yhdeltä puolen.
Kungfutselaisuus

Ihminen kantaa aina sisällään taivasta ja helvettiä.
Sri Ramana Maharski

Et sinä elä yksin tässä maailmassa.
Myös sinun veljesi ovat täällä.
Albert Schweitzer

(74) Kokoelmasta RAKASTA.
Aforismeja, runoja ja mietteitä vuoden jokaiselle kuukaudelle. Lokakuu. Toimittanut Arto Manninen. Gummerus 2012.


PAASIKIVEN PATSAALLA.

PAASIKIVEN PATSAALLA. Pieni istuva pysähdys patsaan jalustalla ilmaisia Narinkkatorilla jaettuja mainosnakkeja mutustellen hiukan ympäristöä tarkkaillen ja hetken kuluttua Kiasman edestä lähtevän bussin kyytiin kiíruhtaen.
OPPIA AHMIVA NEITONEN - PYÖRÄILIJÄT - TURVALLINEN OTE - NOSTALGINEN BIO REX.
Kuvat: Pertti Manninen torstaina 2014-09-18 klo 17:11 - 17:20. Helsinki Mannerheimintie. Kuvasarja.


KAISLIKOSSA SUHISEE.

KAISLIKOSSA SUHISEE.

Pohjois-Savo. Nilakka. Torstai 2014-09-04 klo 09:49. Kuva: Pertti Manninen.


Arkisto 2004.

"Kaipuun sininen hetki". Kuvan unelmoinut Pertti Manninen.  
Aino Mantsas ja Tauno Palo  elokuvassa Hilman päivät  vuodelta 1954. 
 
Matti Kassilan ohjaama soljuva komedia sijoittuu 1930-luvun eteläsuomalaisen kirkonkylän maisemiin. Perustuu Agapetuksen romaaniin. TV1:ssä keskiviikkona 22.09.2004 klo 15.05.

  "Kaipuun sininen hetki"   "Pysähtynyt hetki".  Kultatukka, kuvan kolme unelmointia: "unen hämyssä"."fresko". "täysi, sirpaleinen hetki". 
Unelmoinut vuosien kuluessa Pertti Manninen. Kokoelma tulossa! 

Katso myös! 
Panoraama kuvasta "Maisema taloista". Kuva: Pertti Manninen 1956. Kallio-sarjasta.
11.09.1973. Salvador Allende viimeisen kerran syyskuun 11. päivänä 1973 Santiago de Chilessä.
Mustavalkoisesta lehtikuvasta tulkinnut Pertti Manninen. (nettisanomat.com11.09.2003) 

Terror gegen USA. Max 2001. Kuva: Pertti Manninen. (nettisanomat 11.09.2004) 
Tappaminen jatkuu. Kuva: Pertti Manninen. (nettisanomat 09.09.2004)
http://www.nettisanomat.com/2004/09/16/kuvamantsaspalo.htmOpeta lapsi uimaan!

SHITTEJÄ KESÄLLÄ 2014 Lue! - Ihmisiä kaupungissa kesäaikataulun vaihduttua Kuvat . NEGATIVE FEEDBACK. Sanctions. LIVE. RT Kuvat - Tove Jansson 100 vuotta Kuva - Suomalais-venäläistä koskenlaskua Kuvat- Arkisto 2010. Eristäkää Israel - ei Gaza. Aftonbladet Lue! Nettisanomat 15 vuotta. Pääkirjoitus Lue! - Arkisto 1999. Dilemma Lue! - Arkisto 2011: Siittimen palautus Rakveressa Kuvasarja - Hevoset laitumella Kuva - Upoksissa Kuva - Muista liivit!

Isonna!Laitumella. Laukaa. Maanantaina 28.07.2014 klo 09:07.

Sarjasta "Ohi kiitäviä hetkiä". Kuvan mahdollisti linja-auton pysäkille pysähtyminen Kantolan tiellä hiukan ennen Puustellin työkylää. Kuva: Perttti Manninen

Arkisto. "Työtä". 01.05.1994.
 
Arkisto 2006. "Työtä kaikille". Kuva työnpäivänä 01.05.1994, kaksitoista vuotta sitten Jyväskylässä. Kuva: Pertti Manninen. Sarjasta "Vuodet vierivät - olot kurjistuvat, toisten." Tulossa!
http://www.nettisanomat.com/2006/05/01/etusivu.htm


Upoksissa. Oma kuva. Pertti Manninen. Peurunka. Valkamanlahti. Torstaina 24.07.2014. (Ricoh PX Water Proof).
"Vanha lastensairaala hajoaa käsiin - Nyt kyllä raskennetaan yhdessä uusi - Lahjoita 10 - Lahjoita 20- Uusi lastensairaala - Katso ketkä jo ovat talkoissa mukana: http://www.uusilastensairaala2017.fi
"Mitä kuuluu?" Maanantai 2013-03-04 16:03. Jyväskylä. Vapaudenkatu. Paikallisterminaali. Kuva: Pertti Manninen. Laajenna!Hirvaskankaan hirvet kierrossa. Keski-Suomi. Äänekoski. Hirvaskangas, 4-tieltä erkanevan 69-tien alussa. Tarkistamatta voi sanoa, että taiteilijan nimi on Kari Alonen. Katso " Poro matkakeskuksen edessä Kari Alosen rautailemana" sarjassa "Vararikosta vararikkoon". Kuva
http://www.nettisanomat.com/
2012/01/16/etusivu.htm

Kuva: Pertti Manninen. Tiistai 2013-05-28 12:51. Laajenna!

Arkisto. "Työtä". 01.05.1994.


Arkisto 2006. "Työtä kaikille". Kuva työnpäivänä 01.05.1994, kaksitoista vuotta sitten Jyväskylässä. Kuva: Pertti Manninen. Sarjasta "Vuodet vierivät - olot kurjistuvat, toisten." Tulossa!
http://www.nettisanomat.com/
2006/05/01/etusivu.htm

 

Arkisto 2001.

SMILE
from MODERN TIMES

Lyric by
JOHN TURNER and GEOFFREY PARSONS

Music by
CHARLIE CHAPLIN

Moderately, with great warmth


SMILE, thou' your heart is aching,
SMILE, even tho' it's breaking,
When there are clouds in the sky,
you'll get by,
If you SMILE though your fear and sorrow,
SMILE and maybe tomorrow,
You'll see the sun come shining thru
for you.

Light up your face with gladness,
Hide ev'ry trace of sadness.
Alto' a tear
may be ever so near,
That's the time you must keep on trying,
SMILE, what's the use of crying,
You'll find that life is still worth while,
If you'll just SMILE.


AIN', hymy voimat antaa.
AIN', hymy taakat kantaa,
harmaatkin pilvet puistat
kun muistat
hymy AIN' pois vie murheen, huolen,
AIN', hymy ilon puolen
tuo auringon paistelulle,
sulle.

Kasvoillesi onni suo.
Suru aina murheet tuo,
nyt ne peitä,
kaikk' kyyneleet heitä.
Nyt se on tehtävä, itku pois,
AIN', hymy elämän tois.
Taistele, muista sääntö vain,
niin, hymy AIN'.

 

Moderately, with great warmth

AIN' - HYMY

suomennos: pertti manninen,
1.0-versio, 17.05.01modern times - nykyaika. kuvitelma.

http://www.nettisanomat.com/
2001/05/17/hymy.htm

 
Nettisanomat Keskiviikko  2007-04-04. "Äidin rakkaus". Helsinki. Rautatientori. Lauantai 2007-03-31 klo 11. Pertti Manninen. Kuvasarja.
http://www.nettisanomat.com/
2007/04/04/etusivu.html

Kaiken keskellä aina läsnä! - Viikkosanomat-blogi


"Käden ojennus". Uusi tulkinta aikaisemminkin julkaistusta kuvasta. Pertti Manninen. Viikon kuva torstaina 31.07.2003.
http://www.nettisanomat.com/
2003/07/31/viikonkuva.htm

 

Vuosisadan kuva: Sirkka Hämäläinen, Sauli Niinistö, Johnny Åkerholm, Euro, Ei leikkauksille, Palvelujen puolesta!

Sunnuntai 2013-04-21: Vuosisadan kuva: Sirkka Hämäläinen, Sauli Niinistö, Johnny Åkerholm, Euro, Ei leikkauksille, Palvelujen puolesta! Suomalaiset Euro- ja Emu-intoilijat Ylen esittämässä dokumentissa 21:49, 21:54 ja 22:07. Kuvat: Pertti Manninen. Isonna!

VIIKKO B3 - JYVÄSKYLÄ 2006: TAMMIKUU - ELOKUU - Arkistokirjoituksia ja kuvia Jyväskylästä, sen nyt eläkkeelle jäävästä kaupunginjohtaja Markku Anderssonista ja vielä edeltäjän Pekka Kettusen erorahaprosessista. Myös hiukan muitakin henkilöitä mm. tässä erityisesti liikenneministeri Susanna Huovinen, jonka päätös lopetti Sävelradion. Paljon myös opintotukiasiaa ja vanhustenhoitoasiaa on mukana. Onpa täällä vieraileva kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Helsingistä kertomassa toimintansa perusteista. Kriittinen ja mitään tekstiä tai kuvia poisjättämätön tarkastelu kronologisessa järjestyksessä alkaen maaliskuusta 2004. - JYVASKYLA2006 - sunnuntai 08.02.2015 - Nettisanomat - Sanomanetti - Blogi: Viikkosanomat.fi - Kuvasanomat - Sanomatori - Viikkosanomat - Härkää sarvista - 12.fi -

2006, JYVÄSKYLÄ, Arkistokirjoitus, kuva, eläkkeelle, kaupunginjohtaja, Markku Andersson, edeltäjä, Pekka Kettunen, erorahaprosessi, Kriittinen, poisjättämätön, tarkastelu, kronologinen, alkaen, maaliskuu 2004m Susanna Huovinen, Jussi Pajunen, Henna Virkkunen

N:o B3 Vastaava päätoimittaja Pertti Manninen. Yhteys: nettisanomat @hotmail.com - Sivu 2015-02-08, nettiin 2015-02-08 17:15, linkkejä 2015-02-08.


Nettisanomat-perhe. Kävijätilasto. Päivittäiset eri kävijät. Toukokuu 2014 - marraskuu 2014

TOP 50


touko
2014

kesä
2014

heinä 2014

elo 2014

syys 2014 loka 2014 marras 2014 joulu 2014
nettisanomat.com

39459

40582

32031

30799

33733 31550 36111 30414
viikkosanomat.fi

18955

18980

19554

22858

24536 24849 22912  
12.fi

16966

15585

15719

23575

21480 16208 18459 20035
sanomanetti.fi

12312

11725

14038

14812

16304 12008 20066  
hs27.com

5705*

8187

8874

11329

9804 6969 8898  
sanomapark.fi

5298

5547

7004

9320

9594 6873 11371  
nettimobi.com

3563

4596

4740

5330

5379 5008 5547 4917
helkinginsanomat.com

3233

3903

3779

6486

5386 3985 3453  
viikko.fi

2678

3701

3340

5948

4648 3679 3423  
sanomatori.fi

2493

3377

3715

4381

4172 3511 4986  
sanomaa.com

2019

1851

2637

4848

3849 2777 6648 5781
helsinki-areena.fi

1146

842

842**

585

555 401 261 218
vuosisanomat.fi

1144

1000

887

848

869 860 804 677
wincapita.fi

1093

1068

1405

1358

1810 2175 2058  
fy.fi

1013

1013**

1013**

1013*

1274 1274* 1274*  
nettilehti.com

969**

1328

1675

1745

1950 1900 2271  
sanomasampo.fi

962

806

727

1089

1169 909 636 583
kuvaviikko.fi

933

796

679

886

1156 1006 744 713
hs24.mobi

922

1048

1629

1489

1795 1932 1704 2108
shit.fi

786

574

641

710

792 894 937 976
vuosi.fi

723

600

584

991

1025 871 564 550
nettimobi.fi

489

530

575

511

471 428 510 490
venus.fi

435

457

453

411

499 438 500 455
hesansanomat.fi

427

366

368

810

741 564 381 401
let.fi

397

376

427

365

374 343 392 365
n1.fi

381

339

375

399

421 425 390 375
infoinfo.fi

348

391

342

443

402 320 394 416
kuvala.fi

314

278

354

341

362 317 385 360
keskiviikko.fi

306

297

323

351

364 387 419 439
iske.fi

303

258

237

284

283 207 250 239
sanala.fi

293

305

341

409

406 297 350 369
maanantai.fi

292

299

322

278

323 350 356 370
sanat.fi

285

270

319

296

309 263 293 311
elama.fi

277

274

289

346

304 329 428 394
raw.fi

269

251

341

246

232 262 278 247
12tori.fi

239

213

262

209

184 198 191 252
tiistai.fi

224

232

270

247

280 252 325 322
hooes.fi

217

185

219

220

220 205 176 179
sanomo.fi

208

212

235

257

234 131 110 123
gagarin.fi

197

190

212

213

206 247 278 260
eduskuntatalo.fi

189

163

217

204

297 232 197 219
pappa.fi

163

101

113

125

94 110 107 106
mummi.fi

160

85

105

119

94 98 120 103
sanomaviikko.fi

154

125

199

231

340 388 245 289
per.fi

99

105

115

136

137 155 157 139
week.fi

83

88

111

141

101 127 135 164
iltaset.fi

58

43

50

63

71 79 132 127
kansalaistori.fi

54

44

95

190

81 71 99 88
suomisanomat.fi

23

86

641

62

53 70 95 142
sanonet.fi

 

52

243

283

310 291 279 296

2014-06-25
**huhtikuun luku

129256

 

 

 

       

2014-07-17

 

 

 

 

       

2014-08-06
**ed. kuukauden luku

 

133724

 

 

       

2014-08-24

   

133666

 

       

2014-09-12

     

158590

       
2014-10-29         159473      
2014-11-04           137223    
2014-12-18             161099  
2015-01-05                

Sivun alkuun!